SN: ujawnienie tajemnicy lekarskiej w sporze o ojcostwo

Lekarz powołał się na dobro dziecka poczętego i dlatego ujawnił tajemnicę lekarską. Istotne w tej sprawie jest, że obwiniony lekarz był ojcem dziecka i wcześniej nie chciał go uznać, ani płacić na...

11.01.2018

SN: eksmisja dłużnika z pomieszczenia tymczasowego

Nie można zaskarżyć do sądu postanowienia o nakazanie dłużnikowi opuszczenia i opróżnienia pomieszczenia tymczasowego. Nowy tytuł wykonawczy komornikowi nie jest potrzebny, aby eksmitować dłużnika -...

04.01.2018

SN: Sąd Najwyższy nie jest sądem trzeciej instancji

Jeśli pełnomocnik dysponuje pełnomocnictwem do działania za stronę we wszystkich instancjach, to takie umocowanie nie obejmuje postępowania zainicjowanego skargą kasacyjną. Sąd Najwyższy nie...

02.01.2018

TSUE: zapasy gazu można trzymać w innych krajach UE

Państwa członkowskie UE nie mogą zobowiązywać dostawców gazu ziemnego do utrzymywania wyłącznie na terytorium krajowym wystarczających zapasów magazynowych gazu ziemnego w celu wypełnienia obowiązków...

29.12.2017