Posiedzenie było niejawne i dotyczyło rozpoznania wniosku o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Piotra M. Przewodniczył sędzia Adam Roch.

Czytaj: Poseł Ast: W maju chcemy zakończyć prace nad likwidacją Izby Dyscyplinarnej>>

Prokuratura Krajowa poinformowała, że sędzia Piotr M. "został zatrzymany 7 maja br. na terenie Lublina. Z ustaleń postępowania wynika, że znajdując się w stanie nietrzeźwości doprowadził do kolizji drogowej z innym uczestnikiem ruchu.”

Uchwała o uchyleniu immunitetu

Izba Dyscyplinarna SN uwzględniła wniosek Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej i podęła uchwałę, w której zezwolono na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Jednocześnie - jak nakazuje ustawa o ustroju sądów powszechnych - obwiniony sędzia został zawieszony w czynnościach służbowych i obniżono mu uposażenie o 40 proc.

Czytaj więcej: Kary za Turów i Izbę Dyscyplinarną>>

Sędziemu obwinionemu o wykroczenie przysługuje zażalenie, które może złożyć w ciągu 7 dni do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Obecna Izba Dyscyplinarna SN - według projektu prezydenta - ma być zlikwidowana i zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Sejm właśnie pracuje nad poprawkami do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Tymczasem Komisja Europejska zdecydowała 8 kwietnia o potrąceniu z unijnych funduszy dla Polski 69 mln euro kar naliczonych za niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN (suma kar wynosi już 157 mln euro).

Sygnatura akt I DI 23/22, uchwała z 9 maja 2022 r.