Postanowienie zostało wydane w związku z planowaną na środę rozprawą Izby Dyscyplinarnej dotyczącą uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Najwyższego Włodzimierzowi Wróblowi. Jak poinformowano w środę, o godzinie 13 we wtorek podczas narady wstępnej trzyosobowego składu (Jacek Wygoda, Konrad Wytrykowski,  Paweł Zubert) postanowiono zdjąć sprawę z wokandy. Jak powiedział rzecznik prasowy Izby Piotr Falkowski, z powodów proceduralnych. Według niego chodziło o to, że jedno z trzech zażaleń w sprawie, która miała być wcześniej rozpoznawana, miał orzekać Jan Majchrowski, który zrezygnował z pełnienia urzędu.

Wyjaśnienie to może budzić jednak wątpliwości, ponieważ sędzia Majchrowski złożył swoją rezygnację 6 grudnia ubiegłego roku, a więc były ponad dwa miesiące na podjęcie decyzji o zmianach dotyczących spraw, w których miał on według wcześniejszych decyzji orzekać. Dlaczego więc przypomniano sobie o tym w przeddzień posiedzenia i do tego w dniu, w którym ETPC wydał swoje postanowienie?

Czytaj:
Izba Dyscyplinarna SN jeszcze raz rozważy możliwość ścigania prof. Wróbla>>
SN: Prof. Majchrowski zrzekł się urzędu sędziego>>

Jak poinformował we wtorek wieczorem Komitetu Obrony Sprawiedliwości, który śledzi tę sprawę, pełnomocniczki sędziego Wróbla adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram i adwokat Agnieszka Helsztyńska złożyły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wniosek o wydanie zabezpieczenia poprzez zakazanie podejmowania jakichkolwiek działań w tej sprawie przez Izbę Dyscyplinarną z uwagi na wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zabezpieczenie z 14 lipca 2021 oraz wyrok z 15 lipca 2021 r, oraz z uwagi na wyrok ETPCz w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, które uznały Izbę Dyscyplinarną za organ niespełniający kryteriów niezawisłego i bezstronnego sądu.

Trybunał (Izba Pierwszej Sekcji) postanowił 8 lutego br. wskazać Rządowi, że "w interesie stron i prawidłowego toku postępowania przed Trybunałem jest, by pozwane Państwo zapewniło, że postępowanie dotyczące uchylenie immunitetu sędziego skarżącego, które toczą się obecnie przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, są zgodne z wymogami „rzetelnego procesu” gwarantowanymi przez art. 6 ust. 1 Konwencji, w szczególności z wymogami „niezawisłości i bezstronności ustanowiony ustawą” (Reczkowicz przeciwko Polsce, skarga nr 43447/19, 22 lipca 2021, por. pkty 225-284) oraz że żadna decyzja w odniesieniu do immunitetu skarżącego nie zostanie podjęta przez Izbę Dyscyplinarną do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skarg wnioskodawcy przez Trybunał.”

 

- Jest to pierwsze w historii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka postanowienie tymczasowe, które tak szeroko zabezpiecza interesy strony poprzez nakaz zaniechania jakichkolwiek działań w postępowaniu przed organem, który nie spełnia kryteriów sądu w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - powiedziała adw. Sylwia Gregorczyk-Abram. I dodała, że zabezpieczenie to ma również znaczenie dla wszystkich spraw, które toczą się przed Izbą Dyscyplinarną (choć wydane w indywidualnej sprawie, sędziego Sądu Najwyższego).

 

 

Według Komitetu Obrony Sprawiedliwości, ETPCz w najbardziej radykalny sposób stwierdził, że takie sprawy bezwzględnie toczyć się nie mogą. - Jeśli członkowie ID pomimo takiego orzeczenia dalej będą prowadzić sprawy to będzie to kolejne poważne naruszenie europejskich standardów i fundamentów Rady Europy i w przyszłości powinno spotkać się z adekwatną odpowiedzialnością - czytamy w oświadczeniu KOS.

- Jest to ponadto bardzo istotne w kontekście złożonego przez Prezydenta Andrzeja Dudę projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zakładającym likwidację Izby Dyscyplinarnej, który przewiduje zlikwidowanie jedynie samego tworu (quasi organu), jakim jest izba, ale pozostawienie w SN tzw. neosędziów w niej zasiadających. Tymczasem ETPCz naruszenie Konwencji dostrzega właśnie w rozstrzyganiu spraw przez te osoby, które nie spełniają standardów niezawisłych, bezstronnych sędziów, niezależnie od Izby, w której orzekają - stwierdza Komitet.

Czytaj także:
ETPC: Udział dublera w składzie Trybunału narusza prawo do sądu>>
Dr Piaskowska: Polska dołącza do grupy państw ignorujących wyroki ETPC>>