SN w składzie 7 sędziów oceni prawo do zgromadzeń

Sąd Najwyższy przekazał siedmiu sędziom problem, czy zarządzenie zastępcze wojewody zakazujące kontr-manifestacji jest zgodne z prawem i czy gmina może się od niego odwołać. Problem w tym, że uchwałę...

23.01.2018