Dla większej firmy lepsza spółka

Gdy mała firma rozwija się, warto rozważyć zmianę formy działalności na bardziej zaawansowaną, ale jednocześnie bardziej bezpieczną dla przedsiębiorcy. Czyli np. zwykły wpis do rejestru działalności...

07.12.2014

Konwencja ws. przemocy zgodna z konstytucją

Konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet jest zgodna z konstytucją - wynika z opinii ekspertów. Ale i tak będzie problem z ratyfikacją. Przeciw jest prawica, PSL i część PO. Kolejne głosowanie za...

05.12.2014

Sałajewski: interes klienta przed komfortem prawnika

Brak zgody na poluzowanie tajemnicy zawodowej czy płatne pośrednictwo to uznanie pierwszeństwa komfortu klienta przed komfortem radcy prawnego pisze Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców...

03.12.2014

Zjazd cywilistów za zmianami w prawie zobowiązań

Pięćdziesięciolecie uchwalenia kodeksu cywilnego i dziesięciolecie podjęcia pierwszych prac nad nowym kodeksem cywilnym to dobry moment do zastanowienia się nad potrzebą nadania nowego kształtu...

03.12.2014

Pensje działaczy adwokackich nadal źle uregulowane?

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej miała przerwać praktykę dowolnego ustalania płac działaczy, ale już jej pobieżna analiza wskazuje, że wszystko pozostanie po staremu, a zgłaszane publicznie przez...

02.12.2014

Fundacja Batorego krytycznie o rządowej legislacji

Ministerstwa nie potrafią dobrze uzasadniać potrzeby zmian legislacyjnych ani przewidywać skutków wprowadzenia nowego prawa, głosi raport Fundacji Batorego. Nieco lepiej wypadają konsultacje...

02.12.2014

Aplikanci: ustawa o asesorach naruszy nasze prawa

Aplikanci sędziowscy uważają, że pozbawienie ich uprawnienia do ubiegania się o stanowisko sędziego sądu rejonowego po upływie roku od wejścia w życie ustawy naruszy konstytucyjne zasady. I proszą...

02.12.2014

Ułatwienia w rejestracji spółek już obowiązują

Uproszczenie i skrócenie procedury rejestracji spółek w rejestrze przedsiębiorców oraz uproszczenie procedury nadawania spółkom identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON to...

01.12.2014

RPO: kolizja przepisów uderza w ofiary w egzekucji

Kodeks postępowania cywilnego daje jednemu z małżonków możliwość ochrony przed egzekucją części środków zgromadzonych na rachunku wspólnym. Jednak przepisy o egzekucji nakazują komornikowi szybkie...

01.12.2014