Prezes IPN: ostrożnie z reformą pionu śledczego

Reforma prokuratury IPN powinna być systemowa i nie może ograniczać się jedynie do kwestii zmniejszenia liczby prokuratorów - podkreśla prezes IPN Łukasz Kamiński. - Likwidacja pionu śledczego byłaby...

08.01.2015

Biznes chwali i krytykuje efekty 100 dni Ewy Kopacz

W czasie 100 dni rząd Ewy Kopacz skierował do konsultacji społecznych projekty ustaw ważnych dla przedsiębiorców, ale jednocześnie w Sejmie utknęła ustawa o odnawialnych źródłach energii, a wdrażanie...

07.01.2015

Pomoc prawna dla niezamożnych to krok w dobrą stronę

Mimo iż projekty dotyczące pomocy prawnej dla ubogich oraz ustawowego ograniczenia wydatków na sądową pomoc z urzędu są krytykowane przez środowiska prawnicze, to podjęcie tych prac jest już sukcesem...

07.01.2015

Dr Bodnar: ubezwłasnowolnieni też powinni głosować

Dr Adam Bodnar wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uważa, że konieczne jest poszerzenie możliwości udziału w wyborach cudzoziemcom - obywatelom z państw Unii Europejskiej oraz osobom...

06.01.2015

Wkład obligatariusza wymaga nowej regulacji

Charakter prawny wkładu obligatariusza obligacji zamiennych budzi wątpliwości doktryny właściwie od uchwalenia w 1995 roku obowiązującej obecnie ustawy o obligacjach. Niestety, problemu tego nie...

05.01.2015

Przedsiębiorcy: niepotrzebny limit na wpis do BIG-u

Przygotowywany w resorcie gospodarki projekt przewiduje wprowadzenie limitu 10 tys. zł, od którego byłoby możliwe wpisywanie nierzetelnych klientów do rejestru dłużników. - Spowoduje to poczucie...

05.01.2015

Lewiatan chce stabilizacji odsetek maksymalnych

Odsetki maksymalne powinny być bardziej odporne na wahania stóp procentowych, ponieważ obecne rozwiązania utrudniają przedsiębiorcom zarządzanie ryzykiem - twierdzi Konfederacja Lewiatan.

03.01.2015

Nowe chińskie przepisy zahamują eksport kosmetyków?

Przygotowywane w Chinach nowe przepisy zmuszą dostawców kosmetyków do produkcji specjalnych opakowań na ten rynek. To skutecznie zablokowałaby import produktów i wpłynęłoby negatywnie na zdolność...

02.01.2015

Polskie prawo prasowe jest archaiczne

W Polsce prawo prasowe jest archaiczne: niedostosowane do orzecznictwa europejskiego i do nowych technologii - mówi ekspert prawa prasowego dr Michał Zaremba z UW. Podkreśla też, że należy finansowo...

01.01.2015

Nowe możliwości dla najbardziej zadłużonych Polaków

Zmiany w prawie umożliwią od stycznia ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Da ona osobom, których długi znacząco przekraczają możliwości spłaty, szansę na wyjście na prostą, a tym samym doprowadzi do...

31.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski