Ustawa o petycjach dobra, ale budzi kontrowersje

W przyszłym roku obowiązywać zaczną nowe regulacje dot. petycji. Przepisy tej ustawy jednak budzą kontrowersje i są obarczone poważnymi zastrzeżeniami - twierdzi Jakub H. Szlachetko z Uniwersytetu...

14.11.2014

Trudniejsze czasy dla branży e-commerce?

Polscy konsumenci kupują przez internet coraz więcej i częściej, przyczyniając się do powstawania i rozwoju kolejnych sklepów oraz platform e-commerce. Ostatnie zmiany w prawach konsumenta, a także...

13.11.2014

KE zadowolona z wyroku ETS ws. dostępu do świadczeń

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wtorkowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który uznał, że państwo członkowskie może odmówić imigrantowi z innego kraju Unii pewnych świadczeń socjalnych....

11.11.2014

Adwokat subiektywnie komentuje kodeks rodzinny

Stworzenie przeglądu dotychczasowego orzecznictwa, przede wszystkim Sądu Najwyższego, odnoszącego się do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to cel nowej publikacji przygotowanej przez adwokata dr....

10.11.2014

Ustawa o lobbingu to martwe prawo?

Ustawa o lobbingu z 2005 r. - w swoich najważniejszych artykułach - pozostaje martwym prawem. Resorty nie stosują jej przepisów i nie ujawniają kontaktów z nierejestrowanymi lobbystami, do czego są...

09.11.2014

Stare normy blokują rozwój sieci komórkowej

Obowiązujące w Polsce normy promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z masztów telefonii komórkowej ustanowione zostały w latach 60. Operatorzy twierdzą, że blokują one rozwój sieci i...

08.11.2014

Przedsiębiorcy: kolejne specustawy dewastują prawo

Stosowanie protez w postaci specustaw zamiast kompleksowej zmiany przepisów staje się plagą, której należy się wreszcie przeciwstawić twierdzi Arkadiusz Pączka, Dyrektor Centrum Monitoringu...

06.11.2014