Ministerstwo gospodarki, które przygotowało zmiany, chce m.in., by w rejestrach dłużników znalazły się dane o tym, że dłużnik nie płaci należności publicznoprawnych. Komornicy sceptycznie podchodzą do tego pomysłu. Zauważają, że rejestry prowadzą podmioty prywatne i nałożenie na komorników oraz organy działające na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązku przekazywania informacji o niespłaconych należnościach publicznoprawnych i bezskutecznych egzekucjach wymaga dodatkowych zmian w przepisach. Przede wszystkim zaś ustaw regulujących tajemnicę skarbową oraz obowiązek zachowania tajemnicy przez komorników.

Podkreślają również, że do gromadzenia danych o bezskutecznych egzekucjach konieczne jest stworzenie rejestru prowadzonego przez podmiot, który zagwarantuje zachowanie odpowiednich standardów tj. przez sąd lub samorząd komorniczy.