Nowy kodeks cywilny potrzebny?

Po 50 latach od uchwalenia Kodeksu cywilnego pojawia się pytanie, czy obecny stan rzeczy wymaga tylko uporządkowania czy może przestał on odpowiadać potrzebom współczesności, co uzasadniałoby...

28.01.2015

Unijne obywatelstwo jeszcze dalekie od ideału

Instytucja obywatelstwa Unii Europejskiej została wprowadzona Traktatem z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 r. Warto przyglądać się dotychczasowym osiągnięciom i istniejącym wciąż wyzwaniom...

27.01.2015

CBŚP: multiprzestępczość występuje rzadko

Multiprzestępczość występuje już w Polsce rzadko; gangi specjalizują się w konkretnym rodzaju przestępstw, coraz częściej jest to przestępczość gospodarcza i cyberprzestępczość - ocenia komendant...

25.01.2015

MS pozna tajemnice uczestników postępowań

Minister sprawiedliwości będzie zbierał informacje o każdym, kto stanie przed sądem. Zmiana nie podoba się podmiotom chroniącym naszą prywatność, w tym Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

23.01.2015

Banki obawiają się nowego prawa restrukturyzacyjnego

Banki mają obawy, czy nowe prawo restrukturyzacyjne nie osłabi ich pozycji w stosunku do pozostałych wierzycieli. Niepewność budzi także sytuacja na rynku papierów dłużnych, uważa Piotr Zawiślak,...

23.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski