Wątpliwości RPO wzbudza także sposób przeprowadzania sprawdzianu w tym zakresie przez konsulów w stosunku do osób starających się o Kartę Polaka.
Jak wynika z ustawy o Karcie Polaka oceny znajomości kultury polskiej, w tym języka polskiego, dokonuje konsul lub upoważniony pracownik organizacji pozarządowej podczas rozmowy z wnioskodawcą. Przepisy nie określają jednak żadnych kryteriów oceny, stosowanej przez sprawdzających, ani w żaden sposób nie przybliżają formy przeprowadzania rozmowy, będącej wszakże sprawdzianem, od którego wyniku zależy przyznanie bądź nie Karty Polaka.
Czytaj: Posiadacze Karty Polaka szybciej dostaną obywatelstwo>>>

- Tylko wypracowanie jasnych procedur weryfikacji znajomości kultury polskiej pozwoli uniknąć nadużyć podczas ubiegania się o Kartę Polaka oraz zapewni jednolite standardy dla wszystkich osób wnioskujących, zgodnie z wymogami Konstytucji – stwierdza w swoim wystąpieniu do szefa MSZ prof. Irena Lipowicz.
Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz o poinformowanie, czy planowane są ewentualne zmiany dotyczące wskazanego zakresu w ustawie o Karcie Polaka.