- Przy czym o lepszej lub gorszej sytuacji aplikanta zdecyduje przypadek, a mianowicie rocznik szkoleniowy, do którego należy aplikant – czytamy w opinii.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało opinię na temat projektu noweliacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zmienić ma ona w istotny sposób – zdaniem sędziów z „Iustitii” niekorzystny - zasady zatrudniania aplikantów. - Projekt sporządzony został z założeniem, że obejmie aplikantów już obecnie się uczących, którzy podejmując decyzję o podjęciu nauki w KSSiP nie byli przygotowani na to, że na pewnym etapie edukacji mogą praktycznie zostać bezrobotnymi – piszą autorzy opracowania. I podkreślają, że na tę sytuację zwrócili im uwagę aplikanci KSSiP, prosząc "Iustitię" o reakcję.
Autorzy opinii podkreślają, że projekt ustawy nie był przedstawiony "Iustitii" do konsultacji, ponieważ jest to tzw. projekt poselski (sporządzony w resorcie, ale wniesiony formalnie przez grupę posłów!). Przy stosowaniu tej ścieżki legislacyjnej, niestety coraz częściej ostatnio używanej – zauważają sędziowie - omija się konsultacje z podmiotami społecznymi.
- Projekt uderza w aplikantów, którzy aktualnie odbywają aplikację, zaskakując ich zmianą w istotny sposób wpływającą na ich sytuację życiową. Osoby, które po aplikacji ogólnej, będącej niewątpliwie instytucją zbędną, bo nieprowadzącą do żadnej konkretnej wiedzy ani uprawnień, wybrały aplikację sądową, czyniły to ze świadomością, że dalszym etapem ich drogi zawodowej będzie pewny staż na stanowisku referendarza sądowego. Równoważyło to w pewnym stopniu brak asesury sądowej.
Aplikanci, którzy wybrali aplikację prokuratorską, obecnie będą w o wiele lepszej sytuacji. Mają bowiem na dotychczasowych zasadach pewność uzyskania miejsca na asesurze prokuratorskiej. Ci, którzy wybrali aplikację sądową, mają przed sobą niepewny konkurs, w wyniku którego mogą nie uzyskać stażu i nagle stać się osobami bezrobotnymi. Aplikacja sądowa, uznawana za bardziej prestiżową, okazuje się obecnie gorsza, o czym aplikanci wybierający ten kierunek nie mogli wiedzieć – piszą autorzy opinii. Więcej>>>