Na kary 14 lat więzienia skazał w poniedziałek sąd rejonowy w Kijowie dwóch żołnierzy rosyjskiego...
PAP
18.04.2016
Cezary Fiertek został prokuratorem okręgowym w Olsztynie, a Dariusz Urliński jego zastępcą - takie...
PAP
18.04.2016
Prawnicy
Wprowadzanie w błąd i pomijanie istotnych informacji potrzebnych konsumentowi do podjęcia decyzji...
Krzysztof Sobczak
18.04.2016
Nowa ustawa o prokuraturze nadała ogromne uprawnienia tej instytucji i kierującemu nią politykowi,...
Krzysztof Sobczak
18.04.2016
Komisja dyscyplinarna wydaliła ze służby Radosława W., Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla...
Monika Sewastianowicz
18.04.2016
Prawnicy
Przejęcie przez gminę na własność nieruchomości, która podlegała reformie rolnej a następnie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.04.2016
Minister Cyfryzacji określił zakres informacji udostępnianych podmiotom zasilającym centralną...
Adam Bochentyn
18.04.2016
Doraźne i chaotyczne zmiany systemu prawnego, ograniczanie roli Trybunału Konstytucyjnego czy też...
Krzysztof Sobczak
18.04.2016
Bezskuteczność egzekucji nie będzie mogła stanowić podstawy do umorzenia postępowania, którego...
Monika Sewastianowicz
18.04.2016
Najpierw trzeba ocenić treść konkretnych wpisów pod kątem wypełnienia znamion przestępstwa i...
Krzysztof Sobczak
18.04.2016
Postępowanie grupowe istnieje w polskim procesie cywilnym od pięciu lat, ale mimo potencjału do...
Krzysztof Sobczak
18.04.2016
Od 17 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Wprowadzone...
Krzysztof Sobczak
17.04.2016
Konstytucjonalizm i demokratyczne państwo prawa tkwią korzeniami głęboko w chrześcijaństwie...
Krzysztof Sobczak
17.04.2016
Przedsiębiorca nie może odmówić zwrotu zaliczki tylko dlatego, że klient oświadczył, iż rezygnuje z...
Krzysztof Sobczak
17.04.2016
Prof. Maria Gintowt-Jankowicz i prof. Mirosław Wyrzykowski zostali członkami paneli opiniujących...
Krzysztof Sobczak
17.04.2016
Prawnicy
Śniadanie z Prawem Korporacyjnym organizuje 21 kwietnia br. kancelaria prawna Kochański Zięba i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.04.2016
Rynek
Ustrojodawca odszedł od wcześniejszej praktyki i określił, że przepisy Konstytucji stosuje się...
Krzysztof Sobczak
17.04.2016
TVP Historia wyemituje w sobotę 16 kwietnia dokument o adwokacie Stanisławie Mikke (1947-2010)....
Krzysztof Sobczak
16.04.2016
Prawnicy
Każdy, kto chce wystąpić z Kościoła Katolickiego może skorzystać z drogi wskazanej przez prawo...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.04.2016
12 kwietnia 2016 roku parlament węgierski postanowił uchylić prawo dotyczące zakazu handlu w...
Krzysztof Sobczak
15.04.2016
Maksymalne grzywny orzekane za uchybienie przepisom Kodeksu postępowania cywilnego będą niższe....
Monika Sewastianowicz
15.04.2016
14 kwietnia br. opublikowany został, w formie rozporządzenia, nowy Regulamin wewnętrznego...
Marcin Krudysz
15.04.2016
Odejście od kontradyktoryjnego procesu karnego i powrót do modelu sprzed reformy wprowadzonej 1...
PAP
15.04.2016
Wykonywanie kary pozbawienia wolności jest już możliwe także w systemie dozoru elektronicznego. W...
Krzysztof Sobczak
15.04.2016
Od dziś w sporach z bankami konsumenci i rolnicze gospodarstwa rodzinne będą ponosić niższe opłaty...
Krzysztof Sobczak
15.04.2016
Sposób przedstawienia informacji o prawach i obowiązkach osób podejrzanych o popełnienie...
Krzysztof Sobczak
15.04.2016
Nowelizacja przepisów o znakach towarowych ma znacznie przyspieszyć procedurę uzyskiwania praw...
Krzysztof Sobczak
15.04.2016
Nowa procedura karna, która dzisaj zaczyna obowiązywać nie przewidziała pojednania z pokrzywdzonym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.04.2016
Resort sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia regulującego sposób przeprowadzania opisu...
Monika Sewastianowicz
14.04.2016
Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells doradzało Union Investment Real Estate...
Krzysztof Sobczak
14.04.2016
Rynek
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski