Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał trzy odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 11 grudnia 2018 r. Uchwała dotyczy przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego na dziewięć z dwunastu stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Czytaj: Prokurator generalny: powoływanie sędziów przez prezydenta w ciągu miesiąca jest niekonstytucyjne>>
 

Szczególną uwagę po raz kolejny Sąd Najwyższy zwrócił na dopuszczalne granice zaskarżenia uchwały przez zainteresowanych.

Stwierdził, że w sytuacji, gdy KRS zamierza przedstawić Prezydentowi RP mniejszą liczbę kandydatów niż liczba wolnych stanowisk, zaś liczba skarżących jest równa lub mniejsza od liczby stanowisk, na które nie przedstawiono kandydatów, to uchwała KRS wobec braku interesu prawnego, nie może zostać zaskarżona w części dotyczącej kandydatów rekomendowanych przez Radę.

Czytaj: Sędzia Markiewicz: Trybunał sankcjonuje polityczny dobór sędziów>>
 

Sygnatura akt ​I NO 88/19, I NO 89/19, I NO 90/19, orzeczenia z 29 lipca 2019 r.