Prezes Zawistowski odniósł się w ten sposób do informacji, że Kancelaria Sejmu nie wykona na razie orzeczenia NSA i nie poda do publicznej wiadomości list sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, powołując się na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który postanowił zbadać zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia takich list.

Czytaj: Teraz UODO blokuje ujawnienie danych osób popierających kandydatów do KRS>>
 

Opublikowanie tych list nakazał w wyroku z 28 czerwca Naczelny Sąd Administracyjny, a we wtorek 30 lipca minął 14-dniowy termin od dostarczenia Kancelarii Sejmu pisemnego uzasadnienia wyroku NSA. - Decyzja prezesa UODO w sprawie list poparcia kandydatów KRS została uznana za wiążącą dla Kancelarii Sejmu. Obliguje ona Kancelarię do powstrzymania się od udostępniania danych osobowych sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do KRS - powiedział we wtorek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka. A pytany przez dziennikarzy o podstawę prawną decyzji Kancelarii o wstrzymaniu się z ujawnieniem danych osobowych sędziów powiedział, że służby prawne Kancelarii "uważają tę korespondencję i wniosek prezesa UODO za wiążący".

Czytaj: Prof. Łętowska: Odmowa wykonania wyroku w sprawie list poparcia do KRS to nic nowego>>
 

- Nie bardzo sobie mogę wyobrazić taką sytuację jako prawnik, że mamy do czynienia z orzeczeniem ostatecznym, które powinno być wykonane i mamy próbę działań, które miałyby wstrzymać wykonanie tego orzeczenia, podejmowane przez organ, który nie jest sądem - stwierdził sędzia Stanisław Zawistowski. I dodał, że "niedopuszczalna jest tego rodzaju sytuacja, ze organ który nie jest organem sądowym, poza procedurą sądową, wstrzymuje wykonanie orzeczenia podejmując działania, które należą do obszaru działania sądu".

NSA: Strona może domagać się wykonania wyroku

Stanowisko w tej sprawie zajął też Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że nie jest kompetentny do weryfikowania z własnej inicjatywy stanu wykonywania przez organy administracji wydawanych przez siebie orzeczeń. - Inicjatywa w tym względzie należy każdorazowo do strony postępowania - stwierdził w opublikowanym we wtorek oświadczeniu NSA. I przypomniał, że w sytuacji niewykonywania przez organ administracji prawomocnego wyroku sądu administracyjnego uchylającego decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej strona postępowania jest uprawniona do złożenia skargi na bezczynność organu do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Czytaj: NSA: Strona postępowania może żądać kary za niewykonanie wyroku>>