Rząd Niemiec przewiduje, że polityka spójności, z której do Polski trafiają miliardy euro, po 2020...
PAP
27.06.2017
W przypadku roszczenia o naprawienie szkody będącej następstwem wyrządzenia czynu niedozwolonego...
Andrzej Perzyna
27.06.2017
Nie można przypisać członkowi spółdzielni mieszkaniowej winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,...
Krzysztof Sobczak
27.06.2017
Na Węgrzech weszła w życie we wtorek ustawa o przejrzystości organizacji wspieranych z zagranicy,...
PAP
27.06.2017
Kilkaset tysięcy osób dostało od swoich spółdzielni mieszkaniowych wezwania do ujawnienia danych o...
Krzysztof Sobczak
27.06.2017
W dzisiejszym świecie prywatność osoby fizycznej jest sferą ulegającą systematycznemu ograniczaniu....
Krzysztof Sobczak
27.06.2017
Kancelaria CMS doradzała w nabyciu portfela centrów handlowych Fashion House Outlets...
26.06.2017
Rynek
Kończący w poniedziałek 26 czerwca swoją kadencję w Trybunale Konstytucyjnym wiceprezes Stanisław...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Prawnicy
Prawdopodobnie będzie prowadzone postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego TK w stanie spoczynku -...
PAP
26.06.2017
Prawnicy
Zapewnienie dostępu do adwokata tuż po zatrzymaniu może przeciwdziałać stosowaniu przez policjantów...
PAP
26.06.2017
Brytyjska premier Theresa May przedstawiła w poniedziałek w Izbie Gmin założenia rządowej...
PAP
26.06.2017
W piątek 23 czerwca wiele kancelarii prawnych otrzymało informację o planowanej kontroli...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Powszechna opłata reprograficzna byłaby bardziej transparentna i tańsza w poborze; lepsza zarówno...
PAP
26.06.2017
Rada ministrów ma rozpatrzyć we wtorek projekt ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego. Biuro...
PAP
26.06.2017
Unijni eksporterzy zgłaszają coraz większą liczbę barier handlowych; tylko w zeszłym roku ich...
PAP
26.06.2017
Stopniowe zwiększanie wydatków obronnych z obecnych co najmniej 2 proc. do minimum 2,5 proc. PKB w...
PAP
26.06.2017
Proponowane przez Komisję Europejską przepisy dotyczące ochrony prywatności w internecie nie...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 czerwca stwierdził, że wydalenie skarżącego do...
Katarzyna Warecka
26.06.2017
Dr hab. Mateusz Pilich z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Natalia Daśko z Uniwersytetu Mikołaja...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Deklarujemy wolę współpracy z komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji, ale uważamy, że komisja...
PAP
26.06.2017
Złożyliśmy wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego;...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Prezydent Andrzej Duda przeprowadzi szerokie konsultacje ws. referendum dotyczącego zmian w...
PAP
26.06.2017
Polska znalazła się na 32 miejscu w globalnym rankingu rozwoju społecznego - Social Progress Index...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Reformą sądownictwa dążymy do równowagi władz; obecnie władza sądownicza pozostaje poza jakąkolwiek...
PAP
26.06.2017
W przypadku gazociągu Nord Stream 2 teoretycznie prawo unijne nie powinno pozwalać na monopol...
PAP
26.06.2017
Projekt nowelizacji zmierza do nałożenia obowiązku udostępniania usługi komunikowania się oraz...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.06.2017
Wprawdzie rozprawa główna ma przewagę nad postępowaniem przygotowawczym, bowiem to na niej zapada...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra może w najbliższych dniach trafić do Sejmu....
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Jeśli rolnik, który część swojej ziemi nabył od innych rolników po wejściu w życie tzw. ustawy o...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań...
Krzysztof Sobczak
26.06.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski