Szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia i 8-9 sierpnia, w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin. Jak informuje adwokatura, zaplanowano je zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia Mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Czytaj: COVID-19 zachęca prawników do mediacji online>>

Wpis na listę mediatorów i 24 punkty szkoleniowe

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym, w tym aktywne uczestnictwo w każdym z czterech dni szkoleniowych będzie uprawniać do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora, a następnie wpisu na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na listy sądowe przy prezesach sądów okręgowych. 

Zobacz procedurę w LEX: Skierowanie stron do mediacji na posiedzeniu przygotowawczym >

Poprzez udział w szkoleniu adwokat będzie mógł uzyskać 24 punkty szkoleniowe.  Początkowo można było się zgłaszać do 23 lipca 2020 r, NRA termin wydłużyła do 30 lipca.  Adres: centrum.mediacji@adwokatura.pl. Koszt - to jak informuje NRA - 1000 zł brutto. 

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

 


Adwokat ma zachęcać do ugody i informować o mediacji

COVID-19 spowodował, że mediacja stała się w środowisku adwokackim bardzo popularnym tematem. W okresie ograniczenia pracy sądów i obostrzeń utrudniających kontakt z klientem, coraz więcej prawników zaczęło iść w tym kierunku. Mediacja zaczęła być popularna tam gdzie zazwyczaj trudno jest namówić stron do rozmowy - np. w sprawach rozwodowych, czy przy kontaktach. 

Czytaj w LEX: Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa) >

To też jedna ze zmian, którą zaproponowano do nowego Kodeksu Etyki Adwokackiej. NRA chce by adwokaci mieli obowiązek informowania klienta o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporu. Prawo.pl pisało o takiej możliwości już w styczniu. Adwokat Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan białostockiej ORA i prezes Centrum Mediacji przy NRA mówiła wówczas portalowi, że będzie chciała zachęcić adwokatów do takiego rozwiązania. 

Czytaj w LEX: Popiołek Wojciech, Zdatność arbitrażowa sporów o prawa majątkowe >

Czytaj: MS i samorządy za kolejnymi zachętami do mediacji>>

Obowiązek informowania o różnych możliwościach rozwiązania sprawy znalazł się w rozdziale III projektu - zatytułowanym "Stosunek do klienta". Zgodnie z nim adwokata ma mieć również obowiązek dążenia do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi koszty oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione jego interesem.

 

Część przepisów się powtarza. Adwokat jest też zobowiązany do reprezentowania i obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, co nie zwalnia go z obowiązku okazywania należytego sądowi i innym organom szacunku. Nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby się na to godzili. Ma czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku. 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >