Prokurator Sebastian Z.  z Poznania został przez Sąd Najwyższy pozbawiony stanu spoczynku całkiem niedawno, bo 6 lipca br. Wcześniej uchylono mu immunitet z powodu naruszenia prawa karnego - tj. przekroczenia uprawnień i korupcji na szkodę 116 osób. Obecnie toczy się postępowanie karne w sprawie części z tych osób, gdzie oskarżonym jest Sebastian Z.

Trzy przewinienia

W Izbie Dyscyplinarnej SN 23 lipca br. dwóch sędziów i jeden ławnik rozpoznawali odwołanie I zastępcy rzecznika prokuratora generalnego, który żądał zaostrzenia kar dla prokuratora Sebastiana Z.

Dopuścił się on trzech czynów:

  1. nie zawiadomił Prokuratora Okręgowego o tym, że w 2013 r. w październiku wygłaszał wykłady w prywatnej szkole wyższej
  2. od stycznia do marca 2014 r. zwlekał i nie złożył w terminie oświadczenia majątkowego
  3. od października 2014 r. do czerwca 2015 r. prowadził zajęcia w Poznańskiej Szkole Biznesu bez pozwolenia przełożonego.

Czytaj w LEX: Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >

Za wykłady bez pozwolenia sąd dyscyplinarny wymierzył obwinionemu łączną karę upomnienia. Natomiast opóźnienie w złożeniu oświadczenia majątkowego sąd potraktował jako czyn mniejszej wagi i odstąpił od kary.

Czytaj: Izba Dyscyplinarna SN: Nawet zasłużony prokurator nie może być bezkarny>>
 

Z tym orzeczeniem nie zgodził się rzecznik dyscyplinarny i złożył odwołanie. Zdaniem Małgorzaty Nowak - zastępcy rzecznika PG, prokuratora należało ukarać naganą.

SN zmienia wyrok

Izba Dyscyplinarna SN 23 lipca zmieniła wyrok i orzekła, że nie składając oświadczenia majątkowego w terminie prokurator dopuścił się rażącej i oczywistej obrazy prawa na podstawie art. 49 a) ustawy Prawo o prokuraturze z 2005 roku ( obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego). Dlatego, że - jak wyjaśniał sędzia sprawozdawca - Konrad Wytrykowski w czasie popełniania przewinień obowiązywała ustawa stara, a nie ustawa z 2016 roku Aktualna ustawa o Prokuraturze reguluje tę sprawę w art. 104. i jest bardziej szczegółowy.

Czytaj w LEX: Immunitet prokuratora >

Przy okazji SN orzekł, że to czyn mniejszej wagi i odstąpił od wymierzenia kary. W pozostałym zakresie Izba utrzymała w mocy orzeczenie z 11 września 2019 r.

W jednym wyroku sąd zastosował dwie ustawy Prawo o prokuraturze z różnych dat, choć czyny były popełniane w tym samym czasie. I to jest zadziwiające. Ustawa nowa była względniejsza tj łagodniejsza dla obwinionego, jak twierdził rzecznik dyscyplinarny.

Czytaj w LEX: Najważniejsze zmiany dużej nowelizacji procedury karnej z 2019 r. >

Rzecznik dyscyplinarny pytany, czy możliwe jest orzekanie dyscyplinarne w sprawie prokuratora, który utracił wszelkie uprawnienia, prok. Małgorzata Nowak stwierdziła, że rozpoczęte postępowania musza być zakończone.

Sygnatura akt II DSI 9/20, wyrok Izby Dyscyplinarnej SN z 23 lipca 2020 r.

Czytaj w LEX: Postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratora >