Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o imprezach...
Krzysztof Kwiatkowski
06.02.2017
Obowiązująca od 15 kwietnia 2016 r. nowelizacja zmienia dotychczasowy model postępowania karnego w...
Krzysztof Sobczak
06.02.2017
Za niespełna półtora roku zaczną być stosowane nowe unijne przepisy dotyczące danych osobowych....
Krzysztof Sobczak
05.02.2017
Firma przetwórstwa rybnego z Bremerhaven ogłosiła w niedzielę, że zażądała od Volkswagena...
PAP
05.02.2017
Reforma sądownictwa jest konieczna m.in. po to, by wyeliminować przewlekłość działania sądów -...
PAP
05.02.2017
Amerykański Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o natychmiastowe...
PAP
05.02.2017
20 stycznia 2017 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach...
Marcin Krudysz
05.02.2017
Prezydent USA Donald Trump skrytykował w sobotę sędziego federalnego ze stanu Waszyngton Jamesa...
PAP
05.02.2017
Prawnicy
Błędne jest ujęcie opłat egzekucyjnych jako dochodu Skarbu Państwa. Państwo lub inny związek...
Monika Sewastianowicz
05.02.2017
Prokurator generalny Niemiec Peter Frank ostrzegł w liście do ministrów sprawiedliwości 16...
PAP
05.02.2017
Jeżeli po dokonaniu darowizny darczyńca doszedł do wniosku, że wolałby w inny sposób rozporządzić...
Krzysztof Sobczak
05.02.2017
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia w...
Krzysztof Kwiatkowski
05.02.2017
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o...
Krzysztof Kwiatkowski
05.02.2017
Dzierżawca nieruchomości, uprawniony z prawa pierwokupu nie może żądać zabezpieczenia tego prawa...
Krzysztof Sobczak
05.02.2017
Mamy do czynienia z sytuacją, w której zagraniczne przedsiębiorstwa nie przestrzegają pewnych reguł...
PAP
04.02.2017
Rząd Rumunii zamierza wycofać swe kontrowersyjne rozporządzenie łagodzące karanie przestępstw...
PAP
04.02.2017
Sędzia federalny w Seattle w stanie Waszyngton wydał w piątek czasowy nakaz wstrzymania wykonywania...
PAP
04.02.2017
Nie ulega wątpliwości, że projekt resortu sprawiedliwości zmierza w praktyce do istotnego...
Krzysztof Sobczak
04.02.2017
Kanclerz Niemiec Angela Merkel uznała Europę różnych prędkości za rozsądną odpowiedź na wyzwania,...
PAP
04.02.2017
Milczące przedłużenie umowy kredytu odnawialnego przez bank jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2017
Niekulturalni i nieetyczni posłowie otrzymują wysokie funkcje w państwie, więc kary stosowane przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2017
Postanowienia mBanku dotyczące waloryzacji kredytu są nieprecyzyjne i odwołują się do kursów walut...
Krzysztof Sobczak
03.02.2017
Noworodka znaleziono w piątek w oknie życia przy ośrodku wychowawczym sióstr elżbietanek w Ostrowie...
PAP
03.02.2017
Wprowadzenie możliwości dochodzenia praw z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych w sądzie...
PAP
03.02.2017
Proponowane przez rząd rozwiązania, w tym skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków KRS...
Krzysztof Sobczak
03.02.2017
Polskie sądy wpisały dotychczas do Krajowego Rejestru Długów informacje o 116 tysiącach...
Monika Sewastianowicz
03.02.2017
Pod wpływem krytyki Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wycofuje się z propozycji, by to sąd...
Krzysztof Sobczak
03.02.2017
Już nie tylko dom, mieszkanie i samochód będą musieli ujawnić w internecie sędziowie. Minister...
Krzysztof Sobczak
03.02.2017
O terminie i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego TK, które odbyło się w środę, nie zostali...
PAP
03.02.2017
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przyjechał w piątek ponownie do katowickiego...
PAP
03.02.2017