Jak poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa, w poniedziałek 27 listopada w godzinach wieczornych  prokurator z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie ogłosił zarzuty 10 dyrektorom sądów. Zostali oni zatrzymani w związku ze sprawą przywłaszczenia prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Zarzut przyjmowania korzyści majątkowych

W toku śledztwa ustalono, że podejrzani dyrektorzy sądów przyjmowali korzyści majątkowe w określonej wysokości w zamian za przychylność w kwestiach dotyczących zlecania usług podmiotom gospodarczym współpracującym z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, jak też nadzorowania realizacji usług przez te podmioty oraz aprobatę i dyspozycyjność względem podejrzanego Andrzeja P. - Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie w zakresie podejmowanych przez niego decyzji związanych z zarządzaniem mieniem sądów.

Według prokuratury, podejrzani dyrektorzy sądów przyjęli, tytułem rzekomej zapłaty za wykonanie prac zleconych w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne z określonymi podmiotami gospodarczymi, które miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były zrealizowane, bądź obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych, pieniądze:
- Roman P. - były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – w łącznej kwocie co najmniej 47 tysięcy 400 złotych.
- Jacek G. - pełniący funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie – w łącznej kwocie co najmniej 231 tysięcy 500 złotych,
- Edward K. - były dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach – w łącznej kwocie co najmniej 227 tysięcy 750 złotych,
- Józef K. – pełniący funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu - w łącznej kwocie co najmniej 170 tysięcy 500 złotych,
- Bolesław R. - pełniący funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie - w łącznej kwocie co najmniej 130 tysięcy złotych,
- Mirosław S. - dyrektor Sądu Rejonowego w Zakopanem - w łącznej kwocie co najmniej 22 tysiące złotych,
- Andrzej Cz. - pełniący funkcję Dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu - w łącznej kwocie co najmniej 13 tysięcy złotych,
- Mariusz B. - pełniący funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Chrzanowie - w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych,
- Mateusz W. - pełniący funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu - w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych,
- Ryszard P. - pełniący funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach - w łącznej kwocie co najmniej 4 tysiące złotych.

Także pranie brudnych pieniędzy
Prokurator zarzucił podejrzanym popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym z art. 228 par. 1 kodeksu karnego.
Jak poinformowano, w toku śledztwa ustalono ponadto, że podejrzani dyrektorzy sądów, wspólnie z innymi podejrzanymi w tej sprawie, brali udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy. Dochodziło do tego poprzez podpisywanie fikcyjnych umów oraz poświadczających nieprawdę rachunków potwierdzających ich realizację, a także posługiwanie się tymi dokumentami.

W związku z tym prokurator zarzucił im również popełnienie przestępstw z art. 229 par. 1 i 5 kodeksu karnego, art. 271 par. 1 kodeksu karnego i art. 273 kodeksu karnego.

Prokuratura poinformowała, że po wykonaniu wszystkich czynności procesowych z udziałem części podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze wobec czterech podejrzanych dyrektorów Sądów Rejonowych: w Wadowicach, w Oświęcimiu, w Chrzanowie oraz w Olkuszu. Z pozostałymi podejrzanymi czynności będą kontynuowane jeszcze w dniu dzisiejszym (28 listopada 2017 roku). Po ich zakończeniu prokuratorzy podejmą decyzje o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych, w tym o wystąpieniu do Sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zarzuty usłyszało dotychczas 16 osób

Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie dotyczącego przywłaszczenia prawie 25 milionów złotych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie prokuratorskie zarzuty usłyszało już 16 osób, w tym wiele osób pełniących kierownicze funkcje w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie oraz w Centrum Zakupów Dla Sądownictwa w Krakowie. Zarzuty usłyszeli również przedsiębiorcy, którzy wystawiali na rzecz Sądu Apelacyjnego w Krakowie fikcyjne faktury VAT i inne dokumenty poświadczające rzekome wykonanie zleceń na rzecz tego sądu w celu uzyskania nienależnych środków pieniężnych. Wśród podejrzanych są między innymi: były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Główna Księgowa tego sądu i Dyrektor Centrum Zakupów Dla Sądownictwa.

Jak informuje PK, wobec 8 podejrzanych, w tym 5 były pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie, stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 8 podejrzanych prokuratorzy zastosowali środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
W toku postępowania dotychczas zabezpieczono mienie o łącznej wartości prawie 8 milionów złotych.

Według prokuratury sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.