Opinia biura OBWE o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest...
PAP
29.03.2017
Cudzoziemiec traci prawo do statusu uchodźcy, gdy ustaną warunki przyznania mu ochrony; polskie...
PAP
29.03.2017
Poprawa płynności finansowej firm i - tym samym - przeciwdziałanie zatorom płatniczym - to jeden z...
PAP
29.03.2017
Nie ma żadnych argumentów za wykorzystywaniem zwierząt w cyrkach przekonywali w środę uczestnicy...
PAP
29.03.2017
Ograniczenie wysokości wynagrodzeń pobieranych przez TFI za zarządzanie funduszami oraz wysokości...
PAP
29.03.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 28 marca uznał, iż wielomiesięczne przetrzymywanie...
Katarzyna Warecka
29.03.2017
Nowe zasady mogą podnieść koszty obsługi prawnej, a tym samym wpłynąć na konkurencyjność spółek...
Krzysztof Sobczak
29.03.2017
Sąd Apelacyjny w Białymstoku stwierdził, że poszkodowany może żądać odszkodowania odpowiadającego...
Krzysztof Kwiatkowski
29.03.2017
Brytyjska premier Theresa May poinformowała w środę Izbę Gmin, że rząd rozpoczął procedurę...
PAP
29.03.2017
Bezpośrednie stosowanie dyrektyw UE może być problematyczne w relacji triangularnej, gdy...
Krzysztof Sobczak
29.03.2017
Chcemy zmian w Regulaminie Sejmu i zaostrzenia kar dla posłów, żeby ukrócić awanturnictwo i...
PAP
29.03.2017
Ponad dwie trzecie Polaków uważa, że zasady i przepisy zawarte w konstytucji mają istotny wpływ na...
PAP
29.03.2017
Producenci wędlin tradycyjnych będą mogli stosować dotychczasowe metody wędzenia także po 1...
PAP
29.03.2017
Były prezes TK Andrzej Rzepliński, ks. Adam Boniecki oraz współtwórca gry Wiedźmin Adam Kiciński...
PAP
29.03.2017
Prawnicy
Polska, tak jak dotychczas, nie godzi się na obowiązkową relokację uchodźców; rozwiązaniem problemu...
PAP
29.03.2017
Już 42 proc. skazanych odsiaduje wyrok i świadczy pracę. Postępy w tej dziedzinie chwali Najwyższa...
Krzysztof Sobczak
29.03.2017
Telefoniczna poradnia Niebieskiej Linii, pogotowia dla ofiar przemocy Instytutu Psychologii...
PAP
29.03.2017
Sąd polubowny mógł powołać się na zasadę współżycia społecznego, aby stwierdzić, że umowa z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.03.2017
Naruszenie interesu właściciela lokalu uchwałą przyjętą przez wspólnotę mieszkaniową stanowi...
Krzysztof Sobczak
29.03.2017
Wprowadzenie obowiązku zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu z przyznaniem organom ochrony...
Krzysztof Sobczak
29.03.2017
Wywłaszczenie właścicieli atrakcyjnej nieruchomości w pobliżu Moskwy jedynie na potrzeby prywatnego...
Krzysztof Sobczak
28.03.2017
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiła skarga w sprawie wyłączenia pacjenta z...
Krzysztof Sobczak
28.03.2017
Złożenie notyfikacji (o wyjściu z UE - PAP) nie zmienia sytuacji Polaków mieszkających w Wielkiej...
PAP
28.03.2017
Przyspieszenie postępowań ws. przypadków nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i...
PAP
28.03.2017
Państwa członkowskie UE i Parlament Europejski nie mogą się porozumieć co do kształtu przepisów ws....
PAP
28.03.2017
Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła w 2016 r. w całej UE o 2 proc. - wynika z...
PAP
28.03.2017
Powołanie w miejsce obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych krajowego organu ds....
Krzysztof Sobczak
28.03.2017
Sąd we Francji we wtorek skazał urodzonego w Wenezueli terrorystę Carlosa-Szakala (właśc. Ilich...
PAP
28.03.2017
Nie można uznać, że pismo informujące kontrahenta o sprzedaży nieruchomości i nowym jej nabywcy...
Aleksandra Partyk
28.03.2017
Trybunał Sprawiedliwości UE (ETS) potwierdził we wtorek ważność sankcji nałożonych przez Unię...
PAP
28.03.2017