Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził w czwartek, że Polska - odmawiając przyjęcia grupy uchodźców z Czeczenii - naruszyła szereg przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, m.in. zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, brak skutecznego środka odwoławczego, a także naruszyła prawo do skargi indywidualnej. Zgodnie z wyrokiem rząd polski musi zapłacić każdemu Czeczenowi 34 tys. euro odszkodowania.

Czytaj w LEX: Kowalski Michał, Wnioski o ochronę międzynarodową składane na granicy - uwagi na tle środków tymczasowych zarządzonych wobec Polski przez Europejski Trybunał Praw Człowieka >

- Trudno opisać jak bardzo i jak często czułam się bezradna w zderzeniu z państwem polskim reprezentując uchodźców. Dzisiejszy dzień pokazuje, ze było warto i że sprawiedliwość jest dla każdego, chociaż czasem przychodzi późno - oceniła adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram. - To bardzo ważny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który udało się wywalczyć wspólnie z: Marcjanną Dębską Jackiem Białasem, Emilią Barabasz i Marią Radziejowską. 

Czytaj; Adwokaci chcą pomagać uchodźcom. Straż Graniczna: nie naruszamy w Terespolu przepisów>>

Jak stwierdził ETPC, w latach 2016-2017 osoby te kilkakrotnie bezskutecznie próbowały przedostać się z Białorusi do Polski w celu złożenia tam wniosków o azyl. Podkreślały, że są prześladowane w Czeczenii i obawiają się o swoje życie. W kilkudziesięciu próbach przekroczenia granicy polska straż graniczna odmówiła im wjazdu. W swojej decyzji ETPC stwierdził, że w przypadku osób ubiegających się o azyl na granicy Polski z Białorusią dochodzi do systematycznych nadużyć i naruszania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj w LEX:  Dąbrowski Paweł, Niedopuszczalność odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP bez wyjaśnienia, czy cudzoziemiec deklaruje wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 września 2018 r., II OSK 1025/18 >

 

Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek

Sprawdź  
POLECAMY