Komitet Obrony Sprawiedliwości w swoim stanowisku zdecydowanie potępia działania podejmowane wobec prokuratora Gacka, pełniącego obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Wcześniej podobne stanowisko zajął Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia. 

Z postępowania dotyczącego katastrofy smoleńskiej wyłączono materiały dotyczące działań podejmowanych przez Biuro Ochrony Rządu w zakresie ochrony prezydenta i premiera oraz sprawdzeń, pod kątem bezpieczeństwa miejsc na terenie Federacji Rosyjskiej, w których mieli oni przebywać. W wątku tym prokurator Gacek postawił zarzuty byłemu wiceszefowi BOR, doprowadzając do jego prawomocnego skazania. Zgromadzony materiał dowodowy, w ocenie prokuratora, nie pozwalał jednakże na przypisanie odpowiedzialności za przygotowanie wizyty w Smoleńsku i Katyniu ówczesnemu szefowi BOR gen. Marianowi Janickiemu.

Czytaj w LEX:  Immunitet prokuratora >

 


Nieuzasadniona szykana

W ocenie KOS wszczęcie i kontynuowanie postępowania karnego, wobec domniemanych uchybień przy realizacji przez pokuratora czynności procesowych w ramach śledztwa w wyodrębnionej części jest "nieuzasadnioną szykaną, która jako przestroga ma oddziaływać także na innych oskarżycieli publicznych".

Czytaj omówienie w LEX: Skargi prokuratora są ograniczone terminami  >

- Tego rodzaju praktyki zmierzają do ubezwłasnowolnienia prokuratorów, którzy z założenia stać się mają bezrefleksyjnym narzędziem w rękach ich przełożonych oraz stojącego na czele prokuratury polityka, realizującego własne partyjne cele. Inicjowanie postępowań karnych wobec prokuratorów podejmujących decyzje procesowe w ramach swobodnej oceny dowodów stanowią represję nieznaną w systemach demokratycznych oraz państwach praworządnych - wskazuje.

Czytaj w LEX: Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >

Działania podejmowane wobec prokuratora uznaje za "niedopuszczalną formę wywierania nacisku na prokuratorów i ograniczania ich profesjonalnej niezależności". 

Czytaj: Za dużo dochodzeń, braki kadrowe, nadmierny nadzór - w prokuraturze narasta potrzeba reformy>>

Naruszanie autonomii prokuratorskiej

W podobnym tonie wypowiedziało się Stowarzyszenie Lex Super Omnia. - Zakres i charakter stawianych panu prokuratorowi Józefowi Gackowi zarzutów stoi w sprzeczności  z dotychczasową praktyką orzeczniczą prokuratorów i bez wątpienia stanowi kolejny przykład naruszania niezależności i autonomii prokuratorskiej w zakresie podejmowania decyzji merytorycznych - wskazuje. 

Sprawdź w LEX: Czy można udostępnić prokuraturze akta spraw osoby korzystającej z pomocy OPS? >

W jego ocenie celem takiej decyzji jest wywołanie tzw. efektu mrożącego, którego adresatem są wszyscy prokuratorzy. 

- Nadto może być postrzegana jako uzurpowanie sobie przez kierownictwo prokuratury prawa do ingerowania w podejmowane przez nich decyzje końcowe - podkreślono w stanowisku. 

Czytaj omówienie w LEX: Sąd administracyjny nie może dyscyplinować prokuratorów  >