Kwestia wynagrodzeń kuratorów sądowych od dawna budzi duże emocje. Krajowa Rada Kuratorów wielokrotnie wskazywała, że to jednak z przyczyn stopniowego odpływ kadry. - Część osób rezygnuje z wykonywania zawodu kuratora sądowego i szuka miejsca w zupełnie innych niszach, w zawodach bardziej atrakcyjnych pod względem zarobków. Wynagrodzenie netto starszego kuratora zawodowego z 15-letnim stażem pracy, bez dodatku terenowego to ok. 2800 zł. Nie jest to kwota oszałamiająca, biorąc pod uwagę obciążenie psychiczne, realne zagrożenie agresją, także nie tylko ze strony ludzi, ale i zwierząt - mówił wówczas Prawo.pl jej przewodniczący Grzegorz Kozera. 

W związku z ubiegłorocznymi protestami pracowników sądów również kuratorom udało się uzyskać zapewnienie o podwyżkach w 2020 r. - po 900 zł. Postulowali 1000 zł. 

Czytaj: Kuratorzy sądowi także z podwyżkami od 2020 roku>>

MS podnosi mnożnik 

Kuratorzy domagając się podwyżek rekomendowali zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. I to proponuje obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości, poprzez podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich. 

I tak mnożnik dla kuratora specjalisty ma sięgnąć 2,86 (obecnie 2,56), dla starszego kuratora zawodowego - 2,56    (obecnie to 2,26), w przypadku kuratora zawodowego - 2,26 (z 1,97) a aplikanta kuratorskiego - 1,53 (z 1,25). 

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie kuratorów sądowych >

Projektowane rozporządzenie - jak wynika z uzasadnienia - ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, a podwyżki mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 


Przypomnijmy - Krajowa Rada Kuratorów - postulując wzrost wynagrodzeń, nie chciała odchodzić od systemu mnożnikowego. Proponowała jednak, by wynagrodzenie kuratorów powiązane było nie z kwotą bazową, która jest ogłaszana w ustawie budżetowej, ale z kwotą bazową, która byłaby procentem wynagrodzenia zasadniczego (w stawce pierwszej) sędziego sądu rejonowego. 

Sprawdź w LEX: Jakiego typu dane poradnia psychologiczno-pedagogiczna może udostępniać kuratorowi sądowemu?  >

Kolejną kwestią - która w jej ocenie pomogłaby w rozwiązaniu problemu - byłby dodatek za trudne warunki pracy. Miałaby to być rekompensata za różnego rodzaju zagrożenia wynikające z pracy kuratora - począwszy od ryzyka zakażenia biologicznego, pasożytniczego, obciążenia psychicznego i narażenie na stres, po samą pracę ze szczególnymi kategoriami osób: sprawcami przestępstw, osobami uzależnionymi, z różnego rodzaju zaburzeniami, czy rodzinami dysfunkcyjnymi.

Czytaj: Kuratorzy sądowi też pytają o podwyżki>>

Kuratorzy "umiarkowanie", ale zadowoleni

Grzegorz Kozera, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, oceniając propozycję MS podkreśla, że to spełnienie kuratorskich postulatów jeszcze z 2019 r., o podwyżkę średnio 1 000 zł na etat. - 1 000 zł to nie to samo co średnio 900 zł, ale jest to ten stan, który uznawaliśmy za przywrócenie pewnej rangi wynagrodzenia kuratora zawodowego do poziomu przynajmniej częściowo porównywalnego do okresu sprzed długoletniego zamrożenia - mówi. 

Sprawdź w LEX: Czy w sytuacji kiedy matka ucznia ma ograniczone prawa rodzicielskie można wgląd do dziennika uczniowskiego udostępnić kuratorowi sądowemu? >

Dodaje, że wstępnie ministerstwo proponowało mniejszy wzrost mnożnika dla aplikantów kuratorskich.  – Walczyliśmy jednak by był wyższy uznając, że jest to ważne by do zawodu zgłaszały się osoby, które mają określone kompetencje, prezentują jakiś poziom. Chodzi bowiem o jakąś zachętę, w tym przypadku materialną, która gwarantowałaby im, że będzie to wynagrodzenie nie tylko nieco wyższe niż w najniższe w państwowej sferze budżetowej ale wykraczające wyraźnie poza tę granicę - dodaje. 

Przypomina również KRK złożyła obszerne uwagi do ustawy o Kuratorskiej Służbie Sądowej wskazując, że zasadniczy kierunek zmian nie jest tym czego oczekuje środowisko kuratorskie.

Czytaj: Wypalony zawodowo jak kurator sądowy - braki w sprzęcie i w przepisach>>

- Jeśli z kolei chodzi o wynagrodzenia, rozumiemy, że w 2020 r. zapowiadana podwyżka zostanie przeprowadzona, bo nie zakładam innej możliwości, jak tylko ta, że kuratorzy sądowi jako ostatnia z grup zawodowych objęta porozumieniem będzie miała wdrożone podwyżki, podobnie jak stało się to już w przypadku urzędników i asystentów sędziów. Co więcej liczymy na to, że podwyższone wynagrodzenia, będą corocznie waloryzowane i utrzymywane na godnym poziomie – dodaje. 

Sprawdź w LEX: Czy kurator zawodowy może założyć Niebieską Kartę - A?  >

Wskazuje równocześnie, że cykliczne podnoszenie mnożników w kolejnych latach, środowisko przyjęłoby z dużym zadowoleniem. - Ale jesteśmy realistami i bierzemy pod uwagę, że w dużej części polityka finansowa państwa będzie uwarunkowana ogólnym stanem gospodarki i finansów publicznych. Pomimo, że lockdown mamy na za sobą nie wiadomo co czeka nas podczas drugiej fali pandemii, którą zapowiada się na jesień bieżącego roku i to nie tylko w Polsce ale na całym świecie -  mówi Kozera. 

Sprawdź w LEX: Kto powinien wykonać postanowienie sądu o zabezpieczeniu pieczy nad małoletnim, pracownik socjalny czy kurator sądowy? >