Skazany wniósł o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku. Nie dochował jednak terminu. To, że skazany i jego obrońca nie byli obecni podczas ogłoszenia wyroku nie oznacza, że termin na wniesienie wniosku należało liczyć dopiero od momentu doręczenia wyroku sądu – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
31.12.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Legislacja w 2020 - chaos i dalsze obniżanie jakości prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Poprawmy prawo
Posłowie w 2020 r. pracowali dużo, bardzo szybko, lecz nieefektywnie. Ich aktywność przejawiała się głównie w składaniu szybkich, niestarannych projektów ustaw - często wielokrotnie potem poprawianych. Uchwalono 138 ustaw w czasie 53 dni obrad, a najwięcej - aż 23, dotyczących zdrowia. W dalszej kolejności były to ustawy o emeryturach i rentach. Aż 51 posłów nie zabrało przez cały rok głosu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Poprawmy prawo
Rada Ministrów po cichu zmieniła regulamin swojej pracy, usuwając z niego wymóg przedstawiania założeń do projektów ustaw. Zdaniem prawników, to znaczące ograniczenie możliwości opiniowania i dyskusji nad przygotowywanymi rozwiązaniami. Może to nawet utrudnić ocenę ich zgodności z konstytucją. Wprowadzono też przepis umożliwiający premierowi narzucanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych
Grażyna J. Leśniak
30.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Program otwierania danych na lata 2021-2027 w najbliższych dniach zostanie przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a do jego przyjęcia zostały ostatnie kroki. Chodzi o krajową strategię obejmującą kluczowe zagadnienia polityki otwartości danych oraz określającą priorytety administracji rządowej w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Administracja publiczna RODO
Przepisy procedury karnej dopuszczają przekazanie sprawy do innego sądu, jeśli przemawia za tym dobro wymiaru sprawiedliwości. Jest to jednak możliwe tylko wyjątkowo. To, że sprawa karna dotyczy sędziego nie oznacza, że sprawą nie może zająć się sąd właściwy. Wniosek o przekazanie sprawy innemu sądowi nie mógł zostać uwzględniony - orzekł Sąd Najwyższy.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od kwietnia specjalny wydział do spraw frankowiczów

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Do nowego wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie mają trafiać sprawy z zakresu roszczeń z umów walutowych, denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, zawartych przez konsumentów. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że trwają już prace przygotowawcze, a nowa jednostka nie oznacza dodatkowych etatów.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Koniec okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. Jak rozwiązany będzie problem jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń od 1 stycznia 2021 r.? - zastanawia się adwokat Romana Piskuła. I wyjaśnia, że pod koniec września Wielka Brytania zdecydowała się przystąpić do konwencji haskiej o umowach dotyczących właściwości sądu.
Romana Piskuła
30.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nie ma godziny policyjnej, godziny milicyjnej też nie było

Prawo karne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W sylwestra nie ma "żadnej godziny policyjnej", ale są "ograniczenia przemieszczania się" – ogłosił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Ostrzegał przed mandatami za "czynności nadmiarowe" i przed wnioskami policji o "postępowanie administracyjne" zagrożone karą do 30 tys. zł. To kolejne wystąpienie przedstawiciela rządu mające zmiękczyć przepis w rządowym rozporządzeniu.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Prawo karne Administracja publiczna Koronawirus a prawo

NSA tłumaczy zasady kierowania spraw na posiedzenia niejawne

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Naczelny Sąd Administracyjny zapewnia, że nie działa automatycznie. Sędziowie przesyłają stronom bądź ich pełnomocnikom z odpowiednim wyprzedzeniem informacje o przeniesieniu sprawy na posiedzenie niejawne. Wskazują jednocześnie na możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie w formie pisemnej. NSA przygotowuje się także do prowadzenia rozpraw w trybie zdalnym.
Krzysztof Koślicki
29.12.2020
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Koronawirus a prawo
Powód czekał na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej niemal 23 miesiące. Sąd Najwyższy zasądził na jego rzecz 2,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za stres, a nie 20 tys. zł, jak żądał skarżący. Sąd wziął pod uwagę przejście sędziego referenta w stan spoczynku, a także stan epidemiczny związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który niewątpliwie przyczynił się do opóźnienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.12.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
To sąd powinien decydować o zawieszeniu w czynnościach podejrzanego adwokata lub radcy prawnego. Obecnie w śledztwie decyduje o tym prokurator, a sąd tylko wtedy, gdy już trwa proces. Tymczasem takie sprawy wymagają rzetelnej oceny, niezależnego organu - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się do senackiej Komisji Ustawodawczej o odpowiednią zmianę prawa.
Patrycja Rojek-Socha
29.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wiosenny lockdown najpierw spowodował zawieszenie terminów procesowych, potem wraz z "odmrożeniem" sądów i je odwieszono. Ale szybkie zmiany wprowadziły zamęt interpretacyjny nie tylko wśród pełnomocników, ale i samych sędziów. Pogubiły się też strony, choćby w zakresie tego ile mają czasu na odwołanie. Skutki nadal są odczuwalne, a sprawa oparła się o Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
29.12.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała w poniedziałek, że kandydatura Piotra Wawrzyka (fot.) na Rzecznika Praw Obywatelskich została już formalnie zgłoszona w Sejmie. Natomiast rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała tego samego dnia, że Lewica ponownie zgłosiła kandydaturę adwokat Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.
Krzysztof Sobczak
28.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Termin wprowadzenia przez komorników akt elektronicznych nie zmieni się - wynika z informacji przesłanej Prawo.pl przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oznaczałoby to, że 31 grudnia 2020 r. skończy się okres przejściowy. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że trwają rozmowy w tym zakresie, bo chodzi nie tylko o przygotowanie komorników ale też sądów.
Patrycja Rojek-Socha
28.12.2020
Wymiar sprawiedliwości

Po raz pierwszy premier przyznał, że wydał niekonstytucyjny przepis

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Nie będzie w Sylwestra godziny policyjnej bo wprowadzenie takiej restrykcji wymagałoby ogłoszenia stanu wyjątkowego - przyznał premier, który parę dni temu podpisał rozporządzenie, które zabrania nam wychodzenia z domu w sylwestrową noc. Wydawanie sprzecznych z konstytucją praw to od pięciu lat nic nowego, ale po raz pierwszy przedstawiciel władzy otwarcie to przyznał.
Krzysztof Sobczak
27.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Greenberg Traurig doradzał HB Reavis Poland, wynajmującemu, przy jednej z największych w 2020 roku transakcji dotyczących najmu powierzchni biurowej w Warszawie. Doradztwo przy transakcji obejmowało negocjacje i podpisanie zawartej z Leroy Merlin umowy najmu na powierzchnię biurową w powstającym w Warszawie kampusie Forest. W wyniku umowy najmu nowa siedziba Leroy Merlin zajmie trzy piętra w jednym z budynków kampusu, liczące 12 000 mkw. powierzchni biurowej.
Patrycja Rojek-Socha
27.12.2020
Rynek i konsument
Z adnotacji uczynionej na zwrotnym poświadczeniu korespondencji wynika, że skazany odmówił odebrania korespondencji z sądu. Dopiero po pewnym czasie złożył zażalenie na postanowienie z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jego wniosek nie mógł zostać uwzględniony, skoro mógł on w terminie wnieść zażalenie - uznał Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
27.12.2020
Wymiar sprawiedliwości
Uniemożliwienie w takiej sytuacji złożenia dodatkowych wyjaśnień narusza prawo do obrony - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Złożył kasacje w sprawie obywatela Polski, który miał być przekazany w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania do Hiszpanii w celu osądzenia za przestępstwo. Sąd Apelacyjny nie zgodził się, by aresztowany wziął udział w posiedzeniu.
Patrycja Rojek-Socha
26.12.2020
Wymiar sprawiedliwości
Jak wynika z orzecznictwa informacja przetworzona to taka, która nie istnieje w momencie złożenia wniosku o informację publiczną, lecz można ją wydobyć z dostępnych organowi danych, wykonując odpowiednie analizy i inną pracę. Co istotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do informacji publicznej obejmuje także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
26.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Nie każdego stać na poniesienie kosztów sądowych. Na szczęście strony mogą domagać się od sądu, aby uwzględnił ich sytuację finansową i przyznał im stosowne zwolnienie. Rozstrzygnięcie sądu ma charakter ocenny, a sądy nierzadko uznają wnioski za niezasadne. Warto odpowiednio przygotować się przed złożeniem wniosku – wskazują prawnicy.
Aleksandra Partyk
26.12.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W polskim prawie brakuje regulacji normującej status osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim. W tej sytuacji część sędziów uważa, że pojęcie życia rodzinnego, uznawane w krajowej praktyce za ważny powód zmiany nazwiska, obejmuje również osoby pozostające w związku konkubenckim w tym osób tej samej płci. Ale wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego nie dają ku temu podstaw.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
26.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Zażalenia poziome miały ułatwić i przyspieszyć postępowania. Problemów jest jednak tak wiele, że sądy zwracają się o pomoc do Sądu Najwyższego, a Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany. Wątpliwości budzi m.in. katalog spraw, w których nowe narzędzie ma być stosowane. "Osieroconych" jest wiele, wśród nich, m.in. zażalenia kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu.
Patrycja Rojek-Socha
24.12.2020
Wymiar sprawiedliwości
Minęło już pięć lat odkąd Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził nieprawidłowości przy przedłużaniu pobytu nastolatków w polskich schroniskach dla nieletnich. Mimo szumnych zapowiedzi, nadal nie ma ani nowej ustawy o nieletnich, ani choćby noweli doprecyzowującej obecne przepisy. Sprawiającym problemy dzieciom nie służy też COVID,
Patrycja Rojek-Socha
24.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo
Mimo kampanii społecznych, zmian w Kodeksie karnym, wreszcie - kar dla pracodawców zatrudniających na czarno dłużników alimentacyjnych, ich zaległości zamiast spadać - wzrastają. Ciężko ukarać firmę, która płaci alimenciarzowi "pod stołem" - zbyt wiele przesłanek musi zostać spełnionych łącznie. Nie wiadomo też kto ma weryfikować czy oficjalna pensja takiego pracownika nie jest zaniżana.
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak
24.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Święta to czas prezentów, a prawnicy jak wszyscy na prezent od św. Mikołaja zasługują. Tyle że część upominków może się okazać niedźwiedzią przysługą - bo jeśli są drogie trzeba się z nich rozliczyć, a podarowane przez przeciwną stronę są zdecydowanie wątpliwe etycznie. Jak nie potknąć się na czekoladkach? Podstawą jest umiar i zdrowy rozsądek.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.12.2020
Prawnicy
Kancelaria DZP doradzała Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A. przy uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej pomoc publiczną w wysokości 2,9 miliarda złotych oraz przy dokumentacji dotyczącej dokapitalizowania Spółki i pozyskania finansowania dłużnego określonego w tej decyzji.
Krzysztof Sobczak
23.12.2020
Prawnicy Prawo unijne Ochrona konkurencji
Komornicy sądowi mają nie być angażowani do zbędnych czynności, w tym badania przedawnienia należności ubocznych - czyli odsetek. Takie rozwiązanie proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości w nowelizacji procedury cywilnej. Komornicy od dawna czekają na zmiany w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
23.12.2020
Wymiar sprawiedliwości
Sądy administracyjne postawiły na rozpoznawanie spraw w trybie niejawnym, bez udziału stron. I niekiedy hurtowo, nawet po 150 dziennie. Sąd nie może zadać im pytań, a one nie mają szansy odpowiedzieć. Sprawy podatkowe, nieruchomościowe i inne "urzędowe" rozpoznawane są w gabinetach, bo tak nakazują rozporządzenia anty-covidowe. Ogranicza to prawo do sprawiedliwego procesu
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Koślicki
23.12.2020
Prawnicy
Jako powód kwestionowania prawa do zasiłku ZUS podaje rzekomo nieterminowe opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne. Naczelna Rada Adwokacka otrzymuje coraz więcej sygnałów i domaga się wyjaśnienia tych spraw. Prawnicy wskazują też na drugie dno tego problemu - niejasne i wątpliwe konstytucyjnie przepisy. A ZUS twierdzi, że tak samo traktuje płatników, którzy zajmują się np. handlem, gastronomią czy też prowadzą kancelarię prawną.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
23.12.2020
Prawnicy Ubezpieczenia społeczne
Jeden z funduszy inwestycyjnych pozwał małżeństwo o zapłatę kwoty ponad 7,5 tys. złotych. Podał jednak ich nieaktualny adres do korespondencji, błędy były też w danych osobowych pozwanej. Sąd wydał nakaz zapłaty, sprawa trafiła do komornika i dopiero na tym etapie zainteresowani się o niej dowiedzieli. Teraz trafi do Sądu Najwyższego, bo w ocenie Prokuratora Generalnego sędzia popełnił błąd, nie weryfikując danych adresowych.
Patrycja Rojek-Socha
22.12.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości