Połączenie wysiłków branży tytoniowej oraz organów Państwa przyniosły dobre efekty w realizacji wyjątkowego projektu, jakim jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi - twierdzi Andrzej Kornatowski, dyrektor Działu Prawnego Europa Centralna – część Północna w British American Tobacco.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
Prawnicy Prawo gospodarcze
Resort sprawiedliwości chce by funkcjonariusze Służby Więziennej, podobnie jak inne służby mundurowe, mogli być oddelegowywani poza granice kraju by brać udział w misjach pokojowych, akcjach zapobiegania aktom terroru, ratowniczym a także szkoleniom i ćwiczeniom. Projekt trafił właśnie do opiniowania.
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w trybie kontroli zastępczej. Zawnioskował do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucję trzech zapisów, jeden z nich wprowadzający kary grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej, został już uchylony. TK ma zbadać jeszcze kwestie "ukraińskich nacjonalistów".
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości ocenia, że po przywróceniu instytucji asesora sądowego w sądach są "świetnie wykształcone nowe kadry". - Jeszcze nie w takim wymiarze, w jakim byśmy chcieli, ale jest już zbudowany system, który będziemy wypełniać kadrami
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma sądownictwa już doprowadziła do skrócenia postępowań w najważniejszych dla Polaków sprawach - twierdzi resort. Tymczasem ze statystyk zbieranych przez MS wynika, że jest przeciwnie. W 2015 r. proces w sądzie rejonowym trwał średnio cztery miesiące, a w 2017 r. - 5,4 miesiąca.
Krzysztof Sobczak
05.12.2018
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Interpretacja przepisów Prawa o notariacie wykluczająca notariuszowi możliwość zaskarżania uchwał samorządu i dochodzenia swoich praw na drodze sądowej jest niedopuszczalna - ocenił Trybunał Konstytucyjny. Uznał, że jest to niezgodne z zapisami Konstytucji, narusza m.in. prawo do sprawiedliwego procesu.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980-1994). Projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny - tytuł i temat książki wydanej pod redakcją byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Grodziskiego.
Prawo.pl
05.12.2018
Prawnicy
Decyzję wydał zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej. Przepustki, zezwolenia i widzenia wstrzymano w jednostkach penitencjarnych na obszarze okręgów: katowickiego, opolskiego, krakowskiego i rzeszowskiego. Według rzecznika praw obywatelskich taka decyzja nie ma umocowania w przepisach i może stanowić naruszenie praw obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Zabezpieczenie roszczeń jako instytucja prawa cywilnego nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie osoby, wobec której trwa postępowanie o uznanie za stwarzającą zagrożenie dla społeczeństwa - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. W swoim stanowisku dla Sądu Najwyższego wskazał, że Konstytucja pozwala na pozbawienie człowieka wolności tylko na podstawie ustawy.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Mija 20 lat odkąd pierwsze ruchomości - w tym papiery wartościowe - zostały wpisane do rejestru zastawów. Powinny więc zostać z niego z urzędu wykreślone. Problem w tym, że - jak alarmują pracownicy sądów - nie ma procedur, które umożliwiałyby sprawne przeprowadzenie tych czynności. A to uderza w prawa własności.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Prawo cywilne
Tylko w tym roku do prokuratur wpłynęło 136 zawiadomień dotyczących gróźb karalnych, utrudnień prowadzenia czynności czy wreszcie pobić kuratorów sądowych. Problem w tym, jak podkreślają oni sami, że nie ma żadnych rozwiązań prawnych, które nie tyle skutecznie chroniłyby ich przed tego typu sytuacjami i gwarantowały wsparcie psychologiczne czy prawne po zajściu.
Patrycja Rojek-Socha
05.12.2018
Wymiar sprawiedliwości

Technologia w kancelarii to pomoc, a nie zagrożenie

Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Nie ma ryzyka, że maszyny zastąpią prawników, bo prawo zawsze będzie dziedziną wymagającą rozumienia niuansów, czego sztuczna inteligencja na razie nie jest w stanie zapewnić - ocenili eksperci podczas LegalTech Day
Monika Sewastianowicz
05.12.2018
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Sędzia z Katowic startował w wyborach na stanowisko radnego oraz prezydenta tego miasta. Wziął urlop bezpłatny na czas kampanii wyborczej, a teraz ma postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich chce wiedzieć, dlaczego wszczęto to postępowanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.12.2018
Prawnicy Wybory
Kancelaria Bird & Bird doradzała w negocjacjach umowy sponsorskiej pomiędzy PKN Orlen, koncernem paliwowo-energetycznym a zespołem Formuły 1 Williamsa. Transakcja zakończyła się sukcesem.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2018
Rynek
Prawo do udziału w wyborach i referendach, prawo do składania petycji, równy dostęp do służby publicznej, wolność zrzeszania się, prawo do zgromadzeń, równość kobiet i mężczyzn - to niektóre z tematów przygotowanego przez poznańskich prawników i artystów kalendarza na przyszły rok.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Prawnicy

UE: Nowe prawo ułatwi konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Skuteczne zabezpieczanie i konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa w całej Unii Europejskiej mają zapewnić przepisy nowego unijnego rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty. Nowe rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie za dwa tygodnie.
Rafał Bujalski
04.12.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Możliwość i obowiązek merytorycznego orzekania przez sądy odwoławcze to korzystna zmiana, ale ma ona też swoje minusy. Wydłuża te postępowania, ale może też demotywować sądy pierwszej instancji, które mogą przyjmować, że ktoś ich błędy poprawi - twierdzi Sławomir Lerman, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Sądowy podział majątku często poprzedzony jest długotrwałym i kosztownym procesem wyceny, a tryb notarialny wymaga zgodnego stanowiska. Tymczasem mediacja daje szansę wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, a przy tym skrócić proces, ograniczając koszty finansowe i psychologiczne - twierdzi radca prawny Przemysław Stasiak.
Prawo.pl
04.12.2018
Prawo rodzinne Domowe finanse
W Polsce istnieje ryzyko zagrożenia praworządności - stwierdził w poniedziałek szef komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego Claude Moraes, mówiąc o raporcie z wizyty w Polsce.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
NBP chce by sąd zabronił publikacji przez media materiałów dotyczących afery KNF. Rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że wnioski te mogą uniemożliwiać realizację interesu publicznego oraz konstytucyjnej zasady wolności prasy i swobody wypowiedzi, a posłowie PO zawiadamiają prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO i powołaniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiło się pytanie, na ile jego kompetencje nakładają się na kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - twierdzi radca prawny Jarosław Sroczyński.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Prawo gospodarcze RODO
Wzrasta liczba postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec adwokatów, coraz więcej jest też poważniejszych deliktów. Prawnicy już nie tylko odpowiadają za uchybienia związane z prowadzoną sprawą ale i - coraz częściej - za oszustwa popełnione na szkodę klientów. NRA chce usprawnić pracę rzeczników dyscyplinarnych
Patrycja Rojek-Socha
03.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Postępowania w stosunku do sędziów podjęto nie z powodu symulacji rozpraw sądowych na festiwalu Pol'and'Rock, ale „osobliwego sposobu posłużenia się elementami sędziowskiego stroju służbowego, który uznać należy za dalece niewłaściwy” - twierdzi Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab.
Krzysztof Sobczak
02.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

SA: Nie wznawia się spraw zakończonych ugodą stron

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Strona może żądać wznowienia postępowania, jeśli po jego zakończeniu został prawomocnie rozstrzygnięty spór sądowy. Nie można natomiast żądać wznowienia procesu, jeśli wcześniej sąd umorzył postępowanie w związku z zawartą ugodą - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
02.12.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Niskie zarobki, frustracja wynikająca z trudnych warunków pracy i brak wiary w obietnice Ministerstwa Sprawiedliwości - to główne przyczyny niezadowolenia pracowników sądów. Planowana przez nich akcja protestacyjna ma zacząć się 10 grudnia br. i potrwa dwa tygodnie.
Krzysztof Sobczak
01.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, uhonorowany został przez...
Krzysztof Sobczak
01.12.2018
Prawnicy
Należy wstrzymać procedury opiniowania i nominacje nowych sędziów do czasu wyjaśnienia na gruncie prawa UE statusu Krajowej Rady Sądownictwa - stwierdziły w uchwałach zgromadzenia sądów okręgowych w Katowicach i Krośnie. Ich uczestnicy krytykują m.in. pomijanie opinii z sądów przy wskazywaniu przez KRS kandydatów do powołania przez prezydenta.
Krzysztof Sobczak
01.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Łazarska: Prawników uczyć rzemiosła i wartości

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Od prawników oczekiwać należy nie tylko samej gruntowanej wiedzy, bo nauki prawa nie można postrzegać wyłącznie w kategoriach rzemiosła. Zasad prawa, opartych na uniwersalnych wartościach, a także jego ducha należy uczyć od najwcześniejszych lat studiów - pisze sędzia Aneta Łazarska.
Aneta Łazarska
01.12.2018
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Dzięki orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego sprzed blisko dwóch lat osoba przebywająca w ramach środka zabezpieczającego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym ma prawo do bycia wysłuchanym przez sąd i przedstawienia swojego stanowiska. Jak pisze dr Marcin Mazur, na podstawie wyroku TK można już to uprawnienie egzekwować, ale potrzebne są jeszcze odpowiednie zmiany w prawie.
Marcin Mazur
01.12.2018
Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Adwokaci mają niezwłocznie informować o każdym przypadku lub próbie naruszenia tajemnicy zawodowej oraz zaskarżać postanowienia o ich zwolnieniu z jej zachowania. Z kolei okręgowe rady zobowiązano do wspierania adwokatów, wobec których podejmowane są takie próby, zarówno na etapie przesłuchań czy to w charakterze świadka, czy podejrzanego jak i przeszukań np. w kancelarii.
Patrycja Rojek-Socha
01.12.2018
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski