Dane o udzielonych ulgach będą jawne

Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują podawanie do publicznej wiadomości szczegółowych informacji na temat ulg udzielanych przez urzędy.

21.12.2017

Dane o dużych podatnikach będą publikowane

Prezydent RP podpisał wczoraj ustawę z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 roku.

21.12.2017

Nowy wzór zgłoszenia do akcyzy

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R) będą musieli składać również producenci i importerzy papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich.

20.12.2017