Trwa kolejna edycja konkursu na prace magisterskie o podatkach

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta
Do 7 listopada można zgłaszać obronione na piątkę w roku akademickim 2020/2021 prace magisterskie z zakresu prawa podatkowego. Trwa czwarta edycja konkursu Tax Everest Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac. Organizatorem konkursu jest MDDP. Patronem medialnym jest m.in. Przegląd Podatkowy i serwis Prawo.pl.
Krzysztof Koślicki
25.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Dla studenta
Jeżeli zagraniczna korporacja w jakimś kraju płaci efektywny podatek dochodowy poniżej progu 15 proc., to spółka matka tej korporacji dopłaci różnicę w kraju swojej siedziby - zakłada jedna ze zmian planowanej od 2023 roku reformy międzynarodowego systemu podatkowego. To część opracowywanego w ramach OECD projektu walki z agresywną międzynarodową optymalizacją podatkową BEPS 2.0.
Agnieszka Matłacz
25.10.2021

Nie można udawać, że nie zauważyło się przelewu, by uniknąć podatku

Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
By nie płacić podatku od spadków i darowizn, obdarowani członkowie najbliższej rodziny muszą zgłosić otrzymanie prezentu w ciągu sześciu miesięcy. W niektórych przypadkach czas liczy się dopiero od chwili powzięcia informacji o darowiźnie - jednak nie można z tej zasady korzystać w każdej sytuacji. Nie można też udawać, że nie wiedziało się o pieniądzach, które trafiły na konto. Potwierdził to właśnie NSA.
Krzysztof Koślicki
23.10.2021
Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.
Krzysztof Koślicki
22.10.2021
Akcyza Rachunkowość

MF zaprasza na webinary o Polskim Ładzie

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów ogłosiło nabór do drugiej edycji webinarów poświęconych rozwiązaniom podatkowym, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Oferta skierowana jest do stowarzyszeń, związków przedsiębiorców - organizacji zainteresowanych konkretnym pakietem ulg podatkowych. Spotkania z ekspertami będą odbywały się od połowy listopada do końca grudnia.
Krzysztof Koślicki
22.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Senatorowie do piątku mają czas na składanie propozycji poprawek do ustawy podatkowej wdrażającej Polski Ład. Głosowanie nad poprawkami ma odbyć się w środę 27 października – zapowiedział w środę Kazimierz Klejna, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Krzysztof Koślicki
22.10.2021
Ordynacja PIT Polski Ład

Polski nie-ład interpretacyjny

Emerytury i renty CIT PIT Polski Ład
Sumowanie kwoty wolnej oraz starego progu pierwszego progu podatkowego, koszty prowadzenia działalności gospodarczej zamiast kosztów uzyskania przychodu czy obliczanie wysokości podatku dochodowego od przychodów. To tylko niektóre z pojawiających się problemów w interpretacji obowiązującego w Polsce prawa – piszą dr Antoni Kolek i Oskar Sobolewski.
Antoni Kolek Oskar Sobolewski
22.10.2021
Emerytury i renty CIT PIT Polski Ład
Jednym z obszarów, którym planuje zająć się Komisja Europejska jest zapewnienie spójnego opodatkowania VAT platform sprzedażowych. W dużym stopniu dobry krok w tym kierunku wykonano na kanwie nowych przepisów e-commerce. Nie rozwiały one jednak wszystkich wątpliwości. Do ujednolicenia w zakresie VAT pozostaje wiele jeszcze innych sektorów.
Krzysztof Koślicki
21.10.2021
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.
Krzysztof Koślicki
21.10.2021
VAT Rachunkowość
Coraz więcej podmiotów istniejących dotąd jako spółki akcyjne rozważa możliwość przekształcenia się. Wśród powodów są m.in. wysokie koszty i duży stopień sformalizowania prowadzenia bieżącej działalności. Znaczenie mają także zmienione w 2020 roku zasady obrotu akcjami oraz wprowadzony w związku z dematerializacją akcji obowiązek jawności rejestru dla spółki oraz jej akcjonariuszy.
Marcin Sadowski Milana Krzemień
21.10.2021
Spółki Prawo gospodarcze
W kolejnych dziewięciu wyrokach z 19 października 2021 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Sąd potwierdził jednoznacznie, że do dostaw dań gotowych na wynos powinna być stosowana 5-proc. stawka podatku VAT.
Krzysztof Koślicki
20.10.2021
VAT Rachunkowość
Czy ustawa o VAT jest przepisem prawa podatkowego? Na tak zadane pytanie organ podatkowy w wydawanych interpretacjach udziela odpowiedzi negatywnej. Tym razem chodziło o odmowę wydawania interpretacji w zakresie wykładni przepisu art. 29 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, który zdaniem skarbówki nie jest przepisem prawa podatkowego.
Krzysztof Kaźmierski Krzysztof Koślicki
20.10.2021
Ordynacja VAT Doradca podatkowy

Polskie prawo podatkowe w OECD na drugim miejscu od końca

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
W opublikowanym we wtorek raporcie pt. International Tax Competitiveness Index Polska zajęła przedostatnie miejsce, na 37 krajów OECD. Gorszy wynik osiągnęły tylko Włochy. Największym problemem polskiego systemu podatkowego okazuje się skomplikowanie. Amerykańska Tax Foundation od lat sporządza zestawienie konkurencyjności systemów podatkowych.
Krzysztof Koślicki
20.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Ład korporacyjny jest coraz bardziej popularny wśród firm. To jednak nie tylko przejrzystość danych finansowych, ale coś znacznie więcej - uważają uczestnicy konferencji pt. Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce. Organizatorem była Polska Agencja Nadzoru Audytowego.
Krzysztof Koślicki Renata Krupa-Dąbrowska
19.10.2021
Rynek Spółki Prawo gospodarcze
Kancelaria prezydenta poinformowała we wtorek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok. Łączna kwota dochodów budżetu w 2021 roku po nowelizacji wyniesie ponad 482,98 mld zł a wydatki prawie 523,5 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 40,5 mld zł.
Krzysztof Koślicki
19.10.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna

Oszuści podszywają się pod skarbówkę

Ordynacja Doradca podatkowy Finanse
Przestępcy w ostatnim czasie coraz częściej udają pracowników urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów. Oszuści m.in. rozsyłają fałszywe oprogramowanie. Resort przestrzega, że otwieranie linków w wiadomościach czy wysyłanie odpowiedzi do nadawcy jest niebezpieczne i może np. spowodować zainfekowanie komputera wirusem.
Krzysztof Koślicki
19.10.2021
Ordynacja Doradca podatkowy Finanse
Niedawno Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, w której wprowadzono czwartą kategorię podmiotów tego podatku. Są tzw. grupy VAT, czyli podatnicy grupowi. Niestety, czytając te przepisy jedni będą zacierać ręce, drudzy będą przecierać oczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I dodaje, że mogą one stanowić zachętę do „optymalizacji podatkowej”, a nawet do oszustw.
Witold Modzelewski
19.10.2021
VAT Doradca podatkowy Polski Ład
Inwentaryzacja składników majątku to obowiązek każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Jeśli jednostka ta jest zobligowana do dokonania badania swojego sprawozdania finansowego, jej dodatkowym obowiązkiem jest umożliwienie biegłemu rewidentowi udziału w spisie z natury – mówi Bartłomiej Kurylak, biegły rewident, partner i współzałożyciel sieci firm audytorskich Polska Grupa Audytorska.
Krzysztof Koślicki
18.10.2021
Rachunkowość Spółki Finanse
Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Finansów o pilną zmianę prawa. Powodem są skargi obywateli. Chodzi o instrumentalne traktowanie postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Problem pozostaje wciąż nierozwiązany - i to mimo korzystnego dla podatników wyroku NSA.
Krzysztof Koślicki
16.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy apelują, aby opóźnić wejście w życie najbardziej kontrowersyjnych zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie, poprzez wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2023 roku. Część przepisów nie będzie mogła być wdrożona od przyszłego roku chociażby z powodu nieprzygotowanych systemów informatycznych – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Także RPO opowiada się za opóźnieniem zmian o rok.
Grażyna J. Leśniak
15.10.2021
CIT PIT Polski Ład
Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie dodatkowej zmiany do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który jest obecnie procedowany przez rząd. Modyfikacja jest związana z wydłużeniem możliwości stosowania ewidencji akcyzowych w wersji papierowej do końca 2022 r. – pisze Krzysztof Wiński z PwC.
Krzysztof Wiński
15.10.2021
Akcyza Rachunkowość
W czwartkowym głosowaniu Sejm opowiedział się za przyjęciem części poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Koślicki Renata Krupa-Dąbrowska
14.10.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna
W czwartek Sejm rozpoczął prace nad ustawą budżetową na rok 2022. Dochody budżetu państwa mają wynieść 481,4 mld zł, wydatki zostały zaplanowane na 512,4 mld zł, a deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł. Sam produkt krajowy brutto (PKB) ma wzrosnąć o 4,6 proc. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, budżet na 2022 rok nie odzwierciedla stanu finansów państwa.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
14.10.2021
Finanse publiczne
Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.
Krzysztof Koślicki
14.10.2021
Prawo karne Ordynacja Rachunkowość
Konieczna jest pilna zmiana w Repozytorium Dokumentów Finansowych – ministerialnym systemie do składania sprawozdań finansowych w KRS. Obecnie działa on niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Przekształcone spółki nie mogą złożyć sprawozdania. System przyjmuje dokumenty, ale tylko jeśli firmy skłamią i poświadczą nieprawdę. Problem staje się gorący – termin na złożenie sprawozdania mija.
Krzysztof Koślicki
14.10.2021
Rachunkowość Spółki Finanse
W przyszłym tygodniu, 19 października, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) organizuje konferencję online pt. Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serwis Prawo.pl jest patronem medialnym konferencji.
Krzysztof Koślicki
13.10.2021
Rachunkowość Spółki Finanse
Możliwość łącznego opodatkowania dochodów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej zasługuje na aprobatę. Jednak warunki, jakie należy spełnić, by uzyskać i utrzymać status grupy powodują, że rozwiązanie to nie stało się szczególnie popularne wśród podatników – piszą eksperci z kancelarii Paczuski Taudul.
Bartosz Podskalny Patrycja Lutak
13.10.2021
Ordynacja CIT Polski Ład

Biegli rewidenci mają coraz więcej wyzwań

Rachunkowość Doradca podatkowy
W środę rozpoczęła się kolejna edycja dwudniowej XXII Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Wydarzenie po raz drugi odbywa się w formule zdalnej. Bierze w niej udział ponad 1300 uczestników. Tematem przewodnim jest w tym roku jakość usług świadczonych przez biegłych rewidentów.
Krzysztof Koślicki
13.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy
Minister finansów wydał interpretację ogólną nr PT1.8101.1.2021 w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Chodzi w niej o kwestie związane z podatkiem od towarów i usług. Aby skorzystać ze zwolnienia z VAT, konieczne jest spełnienie warunku dotyczącego realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego).
Krzysztof Koślicki
13.10.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Rozporządzenie dotyczące zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE wymaga, by w dokumentacji sprzedaży, którą otrzymuje także kupujący spoza Unii Europejskiej, znajdowały się również dane sprzedawcy – będą to m.in. imię i nazwisko, a także – w większości przypadków – numer PESEL. Zdaniem ekspertów, to zupełnie niepotrzebna informacja, która stwarza ryzyko wykorzystania danych osobowych.
Krzysztof Koślicki
13.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski