Prawo.pl

Fundacja rodzinna w Polsce już za miesiąc - rozwiązanie dla każdej firmy?

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Do wejścia w życie ustawy o fundacjach rodzinnych pozostał miesiąc. Instytucja ta staje się powoli przedmiotem zainteresowania i rozmów również wśród tych firm rodzinnych, które nie myślały wcześniej o budowie firmy na pokolenia. Czy rzeczywiście jednak fundacja rodzinna może umożliwić biznesom uniknąć problemów związanych z sukcesją? Wokół samej fundacji rodzinnej pojawia się sporo mitów, które miałyby przeczyć jej przydatności.
Anita Pardej
20.04.2023
Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Większość Polaków dokonała już rozliczenia PIT za 2022 rok. W kwietniu rozliczyć zamierza się zaledwie 18 proc. podatników. Okazuje się, że najpopularniejszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Korzysta z niej ponad połowa Polaków - takie dane wynikają z badania KPMG w Polsce. Co ciekawe, 4 na 10 podatników nie wie, że Polski Ład wprowadził przepisy, które wpłynęły na rozliczenie podatku za 2022 rok.
Krzysztof Koślicki
19.04.2023
Domowe finanse PIT

Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Najdłużej na zwrot nadpłaty w PIT za 2022 rok będą czekać podatnicy, którzy wyślą wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej. Ustawowy termin zwrotu wynosi w takim przypadku trzy miesiące. Znacznie krócej na zwrot będą czekać jednak te osoby, które rozliczą się z fiskusem w formie elektronicznej. Sezon składania rocznych PIT za 2022 roku mija 2 maja 2023 roku.
Krzysztof Koślicki
19.04.2023
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Zarząd sukcesyjny w firmie, której właściciel zmarł, będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd w tej sprawie. Obecnie często zdarza się, że wniosek o przedłużenie zarządu jest składany tuż przed jego wygaśnięciem, a sądy nie mają wystarczająco dużo czasu na wydanie postanowienia w tym zakresie. To jedna ze zmian mających ułatwić przejmowanie firm.
Renata Krupa-Dąbrowska
19.04.2023
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wprowadzona przez Polski Ład ulga na robotyzację przysługuje także na wcześniejsze zakupy robotów przemysłowych oraz funkcjonalnie związanych z nimi maszyn i urządzeń, dokonane przed 1 stycznia 2022 r. Odpisy amortyzacyjne od tych urządzeń stanowią koszty uzyskania przychodu. Potwierdza to w najnowszej interpretacji skarbówka i eksperci.
Wiesława Moczydłowska
19.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców dotknie również podatków

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Chodzi przede wszystkim o ordynację podatkową, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek rolny, leśny i przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Krzysztof Koślicki
18.04.2023
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów CIT Doradca podatkowy
Patrząc wstecz na zakończony niedawno I kwartał bieżącego roku, można stwierdzić wprost, że wnioskodawcy i podatnicy nadal mają liczne wątpliwości dotyczące interpretowania i stosowania przepisów o cenach transferowych. Te ostatnie, mimo (względnie) jednolitego brzmienia od stycznia 2019 r., w wielu obszarach pozostają nadal nieostre i nieprecyzyjne – pisze Radosław Chudy, prawnik w Kancelarii GWW.
Radosław Chudy
18.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy
Jeśli usługi bezpłatnego ładowania samochodu są dostępne dla wszystkich klientów, nie muszą oni płacić podatku. Przychód z nieodpłatnych świadczeń w takim przypadku nie powstanie. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w oczekiwanej od dawna przez branżę e-pojazdów interpretacji. Zdaniem ekspertów, stanowisko skarbówki może mieć jeszcze szersze zastosowanie.
Krzysztof Koślicki
18.04.2023
PIT Doradca podatkowy Finanse
Sprzedaż nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej przeważnie oznacza dla sprzedającego spory zarobek. Może też spowodować niemały kłopot – z tak uzyskanego dochodu trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Sprawę utrudnia fakt, że należny podatek trzeba obliczyć samodzielnie – pisze Michał Rulewicz, radca prawny.
Michał Rulewicz
17.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Zwykłe zaniedbanie nie upoważnia urzędników do instrumentalnego zastosowania sankcji VAT. Działanie podatnika musi świadomie zmierzać do nadużyć podatkowych oraz uszczuplenia należności budżetowych. Potwierdził to właśnie WSA w Białymstoku. Nadużywanie tej formy kary to jednak częste działanie skarbówki. Potwierdzają to prawnicy, po stronie polskich firm stoi też Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Koślicki
17.04.2023
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Podatnik, który ma czwórkę dzieci z obecnego i poprzedniego małżeństwa, może skorzystać z nowej ulgi 4+ w PIT. Konieczne jest jednak, by wykonywał nad każdym z nich władzę rodzicielską. Możliwość skorzystania z ulgi istnieje nawet wówczas, gdy sąd ograniczył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jednym z dzieci. Potwierdził to właśnie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wiesława Moczydłowska
15.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 14 kwietnia 2023 r.

Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze
W wieczornym bloku głosowań 14 kwietnia Sejm przyjął ustawę o 300 zł świadczenia emerytalnego dla sołtysów, przepisy wspierające osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, zmiany w prawie o ruchu drogowym. Uchwalono także pakiet SLIM VAT 3 i nowelizację ustawy o służbie cywilnej. Odrzucono veto Senatu do ustawy deregulacyjnej, ale nie udało się posłom odrzucić veta Senatu do tzw. ustawy o jakości w służbie zdrowia.
Robert Horbaczewski
14.04.2023
Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze
Coroczne loterie promocyjne związane ze świadomym rozliczaniem PIT nasuwają wiele wątpliwości związanych z ich opodatkowaniem. Organizator loterii i jednocześnie dysponent nagród zostaje zwolniony z obowiązków płatnika VAT, nawet jeśli chodzi o loterie, w których nagrodą jest mieszkanie, a deweloper staje się fundatorem nagrody głównej. Potwierdza to jedna z ostatnich interpretacji podatkowych.
Malwina Pasternak-Janik
14.04.2023
Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy
Podatnik, który oprócz renty socjalnej uzyskał w roku podatkowym dochody ze stosunku pracy, powinien dokonać rocznego obliczenia podatku, korzystając z formularza PIT-37. W zeznaniu tym, oprócz osiągniętego w roku podatkowym przychodu (dochodu) z tytułu wynagrodzenia za pracę, powinien również wykazać przychód z tytułu renty socjalnej oraz zaliczkę na podatek wykazaną w PIT-40A.
Krzysztof Kaźmierski
13.04.2023
Domowe finanse PIT
Od 7 kwietnia 2023 roku obowiązują przepisy, które na nowo uregulowały zasady pracy zdalnej. Ryczałty wypłacane przez pracodawców nie są przychodem pracowników, nie trzeba od nich płacić podatku, ani odprowadzać składek ubezpieczeniowych. Reguła ta nie wynika jednak z przepisów podatkowych, lecz z kodeksu pracy. Istnieje duże ryzyko, że uzyskanie interpretacji w tym zakresie… nie będzie możliwe.
Krzysztof Koślicki
13.04.2023
PIT Doradca podatkowy Prawo pracy
Aby dokładnie określić, czy dany składnik kosztów jest kosztem produkcyjnym wpływającym na koszt wytworzenia produktu, czy kosztem sprzedaży, należy przeanalizować moment jego poniesienia. Na księgowanie kosztów opakowań wpływa fakt, czy koszt był poniesiony w trakcie produkcji czy później.
Krzysztof Kaźmierski
12.04.2023
CIT Rachunkowość
Po trzech latach Ministerstwo Sprawiedliwości chce "odwiesić" bieg terminów przedawnienia karalności czynów i wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Artykuł, zgodnie z którym obowiązujące przepisy przejściowe stracą swoją moc, znalazł się w projekcie pakietu zmian w procedurze cywilnej i karnej, który obecnie jest opiniowany.
Patrycja Rojek-Socha
12.04.2023
Wymiar sprawiedliwości
Po zbyciu udziałów firmy muszą rozliczyć przychód z tej operacji. Można go jednak pomniejszyć o wydatki związane z usługami pośrednictwa i doradztwa prawnego i finansowego, które były niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Potwierdza to niedawna interpretacja skarbówki. Wcześniej takie podejście nie było jednak oczywiste. Eksperci zalecają więc ostrożność.
Wiesława Moczydłowska
12.04.2023
CIT PIT Doradca podatkowy

Rozliczenia podatkowe w ramach grupy VAT także dla samorządów

Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy
Jednostki samorządu terytorialnego i utworzone przez nich podmioty typu instytucje kultury lub spółki komunalne, mogą tworzyć grupy VAT. Na paragonach fiskalnych będą widniały dane grupy, a nie poszczególnych jej członków. Taką korzystną interpretację wydała właśnie skarbówka. Grupę jako podatnika VAT obowiązują zasady ogólne dotyczące stosowania kas rejestrujących.
Wiesława Moczydłowska
11.04.2023
Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy
Za datę nabycia przez żonę lokalu mieszkalnego, włączonego do majątku wspólnego małżonków, który należał wcześniej do majątku odrębnego jej męża, należy przyjąć dzień nabycia nieruchomości przez męża. Jeśli sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku przez małżonków.
Wiesława Moczydłowska
08.04.2023
Prawo cywilne Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Skarbówka łagodzi podejście do wydatków wizerunkowych. Z niedawnej interpretacji podatkowej wynika jednoznacznie, że stylizacja paznokci u kosmetyczki może być kosztem uzyskania przychodów influencerki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wydatek miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie współpracy reklamowej w internecie.
Wiesława Moczydłowska
07.04.2023
PIT Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że pocztą elektroniczną rozsyłane są fałszywe wiadomości, których autor informuje o zwrocie podatku i zachęca do zeskanowania załączonego kodu QR. Ani resort, ani Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyłają tego typu wiadomości.
Krzysztof Koślicki
06.04.2023
Ordynacja PIT
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w Ministerstwie Finansów w sprawie spadków i darowizn otrzymanych z zagranicy. W ustawie o podatku od spadków i darowizn nie ma bowiem przepisów co do wysokości podatku, gdy składniki majątku nabyte z innego państwa zostały już w nim opodatkowane. Problemu nie rozwiązują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bo dotyczą podatków dochodowych i majątkowych.
Agnieszka Matłacz
06.04.2023
Domowe finanse
Efektem pracy księgowych powinny być rzetelnie i prawidłowo prowadzone księgi. Taki cel coraz trudniej jednak osiągnąć – wszystko przez częste zmiany prawa i brak jednoznacznej interpretacji przepisów podatkowych. Księgowi wskazują, że tracą pewność, że swoją pracę wykonują właściwie. Poprawności rozliczeń ze stuprocentową pewnością właściwie nie da się już stwierdzić.
Krzysztof Koślicki
06.04.2023
Rachunkowość Polski Ład
Za niecały miesiąc upłynie termin rozliczenia PIT za ubiegły rok. Obowiązek ten dotyczy również inwestorów giełdowych, m.in. tych, którzy obracają kryptowalutami. Deklaracje muszą złożyć podatnicy, którzy zarobili na wirtualnej walucie, ale także ci, którzy ponieśli tylko koszty związane z zakupem – piszą Adrianna Dąbrowska i Wojciech Pławiak z Litigato.
Adrianna Dąbrowska Wojciech Pławiak
05.04.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Wolters Kluwer Polska zaprasza osoby prowadzące działalność rachunkowo-księgową oraz doradztwo podatkowe, a także działy księgowości w firmach do udziału w czwartej edycji badania LEXOMETR Prawno-Gospodarczy. Zebrane dane pozwolą na opracowanie raportu o stanie branży i porównanie ich z rokiem ubiegłym. Ankieta jest anonimowa.
Krzysztof Koślicki
05.04.2023
Rachunkowość Doradca podatkowy
Jeżeli lekarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może skorzystać z opodatkowania uzyskanych dochodów 19-proc. podatkiem liniowym. Usługi świadczone w ramach firmy muszą się jednak różnić od tych wykonywanych w ramach stosunku pracy.
Malwina Pasternak-Janik
05.04.2023
PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne
Zakres przedmiotowy art. 19 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obejmuje badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności. Wyłączenie sędziego i test niezawisłości to dwie różne procedury. Potwierdza to poniedziałkowa uchwała siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wiesława Moczydłowska
04.04.2023
Prawnicy Doradca podatkowy

Nieodpłatne świadczenia pracownicze – raz z podatkiem, raz bez

PIT Doradca podatkowy Prawo pracy Podatek od spadków i darowizn
Pracodawcy nie wiedzą zupełnie, jak rozliczać pozapłacowe świadczenia pracownicze. Wątpliwości dotyczą kwestii powstawania przychodu po stronie pracownika i konieczności zapłacenia podatku dochodowego. Mimo jednoznacznego – wydawałoby się - wyroku Trybunału Konstytucyjnego, firmy masowo wnioskują o wydanie interpretacji podatkowych, które zabezpieczą je na wypadek ewentualnego sporu z fiskusem.
Krzysztof Koślicki
04.04.2023
PIT Doradca podatkowy Prawo pracy Podatek od spadków i darowizn
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) rozpozna sprawę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w obszarze prawa podatkowego. Chodzi o sprawę Rafała Kowalskiego, którego polskie prawo zmusiło do podpisania z partnerem umowy pożyczki i zapłacenia wysokiego podatku. Polskie sądy oddaliły skargę - sprawa trafiła do ETPCz dając tym samym nadzieję na zmianę sytuacji par osób tej samej płci z Polski.
Monika Sewastianowicz
03.04.2023
PIT Doradca podatkowy