Na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dostępna jest już nowa usługa - „Zapłać za dokument poprzez e-Płatności” – poinformowało Ministerstwo Finansów. Usługa ta pozwala na opłatę należności w formie płatności elektronicznych online za deklarację akcyzową od aut osobowych lub za wniosek o wydanie banderol.
Wiesława Moczydłowska
23.11.2021
Akcyza
„Dochowanie należytej staranności” to stały przedmiot sporów podatników z organami skarbowymi. To skutek braku odpowiedzi na pytanie, co właściwie należy przez to rozumieć. Ustawy podatkowe nie definiują bowiem tego pojęcia, a w judykaturze przyjmuje się, że chodzi o sposób postępowania odpowiadający wymaganiom zawartym w obiektywnym wzorcu postępowania, który jest tworzony na tle danego stosunku.
Arkady Zadrożny Izabela Ścierska-Kulma Jarosław Józefowski
23.11.2021
CIT PIT Polski Ład
Mimo wyroków sądów, już nie tylko administracyjnych, ale także powszechnych, organy skarbowe cały czas wszczynają postępowania podatkowe w ostatniej chwili. Czynią tak tylko po to, by przerwać bieg terminu przedawnienia. Argumenty są różne, nierzadko niemające jednak żadnego merytorycznego uzasadnienia. Konieczna jest pilna zmiana przepisów, by ukrócić samowolę urzędników.
Krzysztof Koślicki
22.11.2021
Prawo karne Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo

Nieodpłatna służebność mieszkania może być bez podatku

Domowe finanse Finanse Podatek od spadków i darowizn
Jeśli ustanowienie nieodpłatnej służebności mieszkania nastąpi na podstawie umowy zawartej wyłącznie pomiędzy matką a córką, to gdy mąż córki wyrazi zgodę na jej ustanowienie, nabycie to skorzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jeśli umowa zawarta zostanie w formie aktu notarialnego, matka nie będzie musiała zgłaszać służebności do urzędu skarbowego – potwierdza niedawna interpretacja.
Wiesława Moczydłowska
20.11.2021
Domowe finanse Finanse Podatek od spadków i darowizn
Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.
Krzysztof Koślicki
19.11.2021
CIT PIT

Skarbówka coraz wnikliwiej weryfikuje schematy podatkowe

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Obserwacje doradców podatkowych pokazują, że organy podatkowe opóźniają przyjmowanie i nadawanie numerów zgłaszanym przez firmy schematom podatkowym. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłają do podatników listę dodatkowych pytań. Dopytują też o szczegóły transakcji i… skutki podatkowe. Zdaniem ekspertów, działanie urzędników to nadgorliwość, która nie ma pokrycia w przepisach.
Krzysztof Koślicki
19.11.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

MF zaprasza na warsztaty w sprawie e-faktur

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
25 listopada odbędą się specjalne warsztaty dotyczące nowych zasad wystawiania e-faktur. Resort finansów zaprasza podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Podczas warsztatów omówiona zostanie techniczna strona systemu i zaprezentowane zostanie przykładowe użycie API. Udział jest bezpłatny.
Krzysztof Koślicki
18.11.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Szef Krajowej Administracji Skarbowej ma obowiązek dokonywać analizy w oparciu o całokształt powiązanych ze sobą transakcji, a nie tylko wybranego przez siebie fragmentu. Ma to kluczowe znaczenie dla dalszego badania przesłanek zastosowania klauzuli GAAR. Jednoznacznie potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny – mówi Jakub Pachecka, doradca podatkowy w Deloitte.
Krzysztof Koślicki
18.11.2021
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale resort finansów chce, by od 2023 roku stało się obowiązkowe. Nowe zasady fakturowania spowodują konieczność podawania dużo większej liczby informacji o transakcji – w wielu przypadkach pokrywających się z innymi raportami. Zamiast uproszczeń, będą dodatkowe obowiązki.
Krzysztof Koślicki
18.11.2021
Ordynacja VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na przyszły rok

Finanse publiczne Administracja publiczna
Sejm uchwalił w środę ustawę okołobudżetową na 2022 r. Ma ona bezpośredni związek z przyszłoroczną ustawą budżetową. Za ustawą głosowało 230 posłów, przeciw było 205, nikt się nie wstrzymał od głosowania. Sejm wprowadził także poprawki rekomendowane przez Komisję Finansów Publicznych, które zostały zgłoszone podczas drugiego czytania ustawy.
Krzysztof Koślicki
17.11.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna
Sejm przyjął w środę przepisy, które przewidują rekompensatę dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Koszty rekompensat oszacowano na 524,43 miliony złotych. Pieniądze na rekompensaty będą pochodzić z rezerwy celowej w budżecie państwa.
Krzysztof Koślicki
17.11.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Interpretacja 590 ułatwieniem dla inwestorów już od stycznia 2022 roku

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Aby poznać wszystkie fiskalne konsekwencje przedsięwzięcia, inwestor nie będzie już musiał starać się o kilkanaście rozstrzygnięć w różnych instytucjach. Zamiast tego wystąpi do ministra finansów o Interpretację 590, która będzie zawierać wiążącą decyzję na temat całości opodatkowania planowanej przez niego inwestycji – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
Wiesława Moczydłowska
17.11.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Czy w 2022 roku, po wejściu w życie Polskiego Ładu, będzie można w całości odliczyć wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w latach poprzednich na podstawie z art. 15e ustawy o CIT? Wydaje się, że tak. Pozwala na to konstrukcja przepisu przejściowego – piszą Wojciech Majkowski i Oskar Matuszczak z KPMG w Polsce.
Oskar Matuszczak Wojciech Majkowski
17.11.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Polski Ład z podpisem prezydenta

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Mimo licznych apeli przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców i księgowych, prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać podatkową część Polskiego Ładu. Środowisko apelowało o wydłużenie vacatio legis, aby podatnicy mieli więcej czasu na przygotowanie do nowych zasad rozliczania podatków dochodowych. Większość przepisów wejdzie jednak w życie już w styczniu 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wdrażającą w Polsce Krajowy System e-Faktur (KSeF). Zmiany dotkną także fakturowania w ramach pakietu Slim VAT 2. E-fakturowanie w 2022 roku ma być dobrowolne. Obowiązkowe stanie się natomiast w styczniu 2023 roku.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów o rachunkowości i o biegłych rewidentach. Format składania sprawozdań finansowych zostanie ujednolicony, dokumentu nie będą też musieli podpisywać wszyscy członkowie zarządu. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) będzie mogła działać w większym zakresie w formie elektronicznej.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

MF nagradza zasłużonych dla finansów publicznych

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
W poniedziałek w resorcie finansów wyróżniono 39 osób. Dostały specjalne odznaki „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Wręczył je minister finansów Tadeusz Kościński. Odznaki honorowe otrzymały osoby z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), specjaliści z zakresu legislacji podatkowej, budżetu, urzędów skarbowych, samorządowcy oraz osoby wskazane przez wojewodów.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna

Podatnicy chętnie rezerwują terminy wizyt w urzędach skarbowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
We wtorek, 16 listopada, mija rok od uruchomienia usługi rezerwacji wizyt w urzędzie skarbowym. W ten sposób umówiono już 4 mln 753 tys. wizyt. Miesięcznie to 400 tys. wizyt, a średni czas obsługi podatnika wynosi 14 minut. Takie dane podało serwisowi Prawo.pl Ministerstwo Finansów.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Po zmianach, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku, firmy będą mogły – w szerszym zakresie niż obecnie – korzystać z kopii certyfikatów rezydencji. Ułatwi to rozliczanie podatku u źródła podmiotom, które współpracują z zagranicą. Cały czas nierozwiązany jednak pozostaje problem dochowywania należytej staranności. A Polski Ład nałoży na firmy dodatkowe obowiązki w tym zakresie.
Krzysztof Koślicki
16.11.2021
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w poniedziałek projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nowe zasady zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. Wiążą się m.in. ze zmianą wysokości stawek ryczałtu.
Krzysztof Koślicki
15.11.2021
PIT Polski Ład
Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek o rozpoczęciu konsultacji objaśnień w zakresie funduszu, rezerwy inwestycyjnej dostępnej od 2021 r. dla wszystkich przedsiębiorców spełniających warunki wejścia w tzw. estoński CIT. Uwagi można zgłaszać przez tydzień. Konsultacje zakończą się 22 listopada.
Krzysztof Koślicki
15.11.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Polski Ład wprowadza rozwiązanie, w myśl którego już nie tylko sprzedaż nieruchomości, ale też sprzedaż wykupionych z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego rzeczy ruchomych, o ile nastąpi w przeciągu sześć lat od wycofania ich z działalności gospodarczej, będzie generowała przychód z tej działalności. Pojawi się więc konieczność zapłacenia dodatkowego podatku.
Wiesława Moczydłowska
15.11.2021
PIT Finanse Polski Ład
Polski Ład modyfikuje ulgę termomodernizacyjną, zmieniając moment poniesienia przez podatnika wydatku na takie przedsięwzięcie. Z ulgi tej wyeliminowane też zostaną kotły węglowe, co ma służyć popularyzacji źródeł ogrzewania napędzanych odnawialnymi źródłami energii. Organy skarbowe uznają prawo do odliczenia wydatków na zakup klimatyzatora z funkcją grzania w ramach tej ulgi.
Wiesława Moczydłowska
13.11.2021
Domowe finanse PIT Polski Ład
Głównym beneficjentem zmian mogą się okazać korporacje oraz firmy organizujące bukmacherskie zakłady sportowe, które obecnie należą do głównych sponsorów polskiego sportu. Możliwość skorzystania z ulgi zapewne zachęci je do inwestowania w sport jeszcze większych środków. Szkoda, że ustawodawca nie ocenił społecznych skutków tego zjawiska – mówi dr Marcin Stupak, adwokat.
Krzysztof Koślicki
12.11.2021
CIT PIT Polski Ład
Sejm przypieczętował Polski Ład, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Ponieważ zmiany w ogromnym stopniu uderzają w jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pomogą im poradzić sobie w sytuacji pojawienia się dodatkowych obciążeń publicznoprawnych, jak powiększone składki zdrowotne oraz brak możliwości ich odliczenia od podatku.
Marcin Sadowski
12.11.2021
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Organy skarbowe nie mogą pozbawić podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego na tej podstawie, że nie załączył on do akt sprawy faktur. Muszą być jednak spełnione materialne warunki prawa do odliczenia. Jeśli zatem nie mamy do czynienia z próbą oszustwa lub nadużycia, a transakcje miały miejsce, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.
Wiesława Moczydłowska
12.11.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Interpretacje i wiedza podatkowa są teraz w Eurece

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów uruchomiło wyszukiwarkę Eureka. Znajdą się tam potrzebne informacje podatkowe i celne. By skorzystać z systemu nie trzeba się logować. Na stronie można także zapisać się do newslettera i ocenić dostępne tam informacje. W nowym systemie publikowane są także interpretacje podatkowe.
Krzysztof Koślicki
10.11.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przy ustaleniu podstawy opodatkowania przy zniesieniu współwłasności nieruchomości byłych małżonków, wartość tej nieruchomości może być pomniejszona o obciążenie, jakim jest hipoteka. Jeżeli podstawa opodatkowania, którą stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów wynosi zero, to brak jest obowiązku składania zeznania podatkowego SD-3. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
10.11.2021
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Krajowa Izba Biur Rachunkowych w imieniu całego środowiska biur rachunkowych wysłała w środę apel do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie podatkowej części Polskiego Ładu. Przepisy te zostały uchwalone przez parlament pod koniec października. Mają wejść w życie w styczniu 2022 roku.
Krzysztof Koślicki
10.11.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
W wielu krajach firmy mogą korzystać z ulg podatkowych związanych z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Zakres odliczeń jest bardzo szeroki. Polski ustawodawca CSR rozumie jednak bardzo wąsko – na ulgę będzie można liczyć tylko wspierając działalność sportową, kulturową, naukę i szkolnictwo wyższe. Zdaniem ekspertów, na nowych przepisach najbardziej zyskają… korporacje zajmujące się zakładami sportowymi.
Krzysztof Koślicki
10.11.2021
Ordynacja CIT PIT Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski