Przedświąteczny "śledzik" dla pracowników może być od strony podatkowej korzystnie rozliczony, o ile ma cechy integracyjne, związane z działalnością firmy. Jednak imprezy, na których bywają także współpracownicy i inni goście firmy, bywają już niejednolicie traktowane przez fiskusa i sądy. Ta niekorzystna wersja zmuszałaby organizatora do odrębnego rozliczania konsumpcji takich gości.
Paweł Rochowicz
24.11.2022
CIT PIT
Ponad 89 proc. szefów spółek zna pojęcie tzw. estońskiego CIT-u, ale jednocześnie blisko 67 proc. respondentów nie rozważa jego wprowadzenia w kierowanej przez siebie spółce – wynika z badania przeprowadzonego wśród menedżerów. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kontroli skarbowych w związku ze stosowaniem tego reżimu.
Paweł Rochowicz
23.11.2022
CIT Spółki
Nie kończy się spór dotyczący opodatkowania VAT dań na wynos. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał bowiem tylko ogólne wytyczne dotyczące stawki VAT na czynności, które są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. Niedawny wyrok NSA może być jednak przełomem. Pojawia się bowiem możliwość skorygowania wcześniejszych, nieobjętych przedawnieniem okresów rozliczeniowych.
Wiesława Moczydłowska
23.11.2022
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Dodanie napojów w formie gratisu do sprzedaży, w związku ze spełnieniem przez kontrahenta określonych warunków, nie jest nieodpłatnym przekazaniem, a stanowi jedną transakcję oznaczającą obniżenie ceny całości towaru i podlega opłacie cukrowej – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. To pierwsza sprawa dotycząca tej opłaty.
Wiesława Moczydłowska
22.11.2022
Doradca podatkowy Finanse
Jeśli z łączącej strony umowy wynika, że nabywca jest zobowiązany wpłacić określoną kwotę na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usług, trzeba pamiętać, że taka sytuacja rodzi po stronie dostawcy określone obowiązki podatkowe. Natomiast po stronie nabywcy w związku z uiszczoną zaliczką pojawia się uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.
Krzysztof Kaźmierski
22.11.2022
VAT Rachunkowość

Prawo holdingowe i ceny transferowe na kursie kolizyjnym

CIT Doradca podatkowy Spółki Finanse
Nowe prawo holdingowe jest sprzeczne z przepisami o cenach transferowych i jej kluczowej zasadzie – dokonywaniu transakcji na warunkach, jakie zawarłyby podmioty niepowiązane. Zdarzenia zgodne z kodeksem spółek handlowych będą wywoływać istotne konsekwencje podatkowe – piszą Monika Palmowska i Karolina Stępień z KPMG w Polsce.
Karolina Stępień Monika Palmowska
22.11.2022
CIT Doradca podatkowy Spółki Finanse

Faktury VAT nowego wzoru będą rewolucją dla firm

VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze
Po uruchomieniu nowego systemu faktur VAT może się okazać, że recepcjonistka w hotelu, kelner w restauracji czy kasjer w supermarkecie nie wystawi takiej faktury, a jedynie jej promesę. Transakcje bardziej złożone trzeba będzie opisywać w nowy sposób, już poza oficjalnym dokumentem sprzedaży. Eksperci ostrzegają: to będzie rewolucja większa, niż się spodziewaliśmy.
Paweł Rochowicz
22.11.2022
VAT Rachunkowość Prawo gospodarcze

Kontrolerzy celno-skarbowi są coraz skuteczniejsi

Doradca podatkowy Administracja publiczna
Po okresie pandemii rośnie liczba kontroli celno-skarbowych. Coraz więcej z nich odbywa się w tych miejscach, gdzie rzeczywiście są nieprawidłowości w rozliczeniach podatków. Stało się tak m.in. dzięki rozszerzonym możliwościom sprawdzania rzetelności podatników jeszcze przed wysłaniem kontrolerów do ich siedzib.
Paweł Rochowicz
21.11.2022
Doradca podatkowy Administracja publiczna

Pieniądze dla żony to darowizna, ale bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona uzyskuje dochody z najmu odziedziczonego garażu. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około ośmiu tysięcy złotych na bieżące wydatki. Czy należy to zgłaszać do urzędu jako darowiznę? Z takim pytaniem zgłosił się do redakcji Prawo.pl Czytelnik.
Krzysztof Kaźmierski
21.11.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Podatnicy CIT są zobowiązani zaliczkowo wpłacać podatek, którego wartość zostaje określona definitywnie w zeznaniu rocznym. Zaliczki miesięczne na podatek wpłaca się na rachunek urzędu skarbowego w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Ustawa o CIT ustala pewne ułatwienia w tym zakresie.
Krzysztof Kaźmierski
21.11.2022
CIT Rachunkowość

NSA: Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Jeżeli małoletni i reprezentujący go przedstawiciele ustawowi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu własności rzeczy przez małoletniego, nie zgłoszą faktu nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, to stracą uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nawet nieznaczne przekroczenie terminu pozostanie bez znaczenia.
Malwina Pasternak-Janik
21.11.2022
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Zasady ładu korporacyjnego mają istotny wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz stabilność i zdolność rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w czasach kryzysu. Firmy audytorskie zwracają jednak uwagę na trudną współpracę z radami nadzorczymi i kierownictwem badanych firm. Takie m.in. wnioski płyną z konferencji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Wiesława Moczydłowska
21.11.2022
Ordynacja Rachunkowość Spółki Finanse
Firmy, które chcą stosować nowe reguły prawa holdingowego, sporo ryzykują. Narażają się bowiem na dotkliwe konsekwencje wynikające z prawa podatkowego. Wszystko przez to, że niedawna nowelizacja kodeksu spółek handlowych stoi w sprzeczności z przepisami o cenach transferowych. Podmiotom działającym w grupach grozi więc: doszacowanie dochodu, dodatkowy podatek, odsetki, zarządom z kolei – konsekwencje osobiste z kodeksu karnego skarbowego.
Krzysztof Koślicki
21.11.2022
CIT Doradca podatkowy Spółki

Pożyczka w najbliższej rodzinie bez podatku, ale po spełnieniu warunków

Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Doradca podatkowy
Umowy pożyczki między członkami najbliższej rodziny korzystają ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, niezależnie od ich wartości. Jednak przy pożyczkach powyżej 10 434 zł wymagane jest złożenie deklaracji i udokumentowanie otrzymania pieniędzy. Niespełnienie tych warunków powoduje utratę prawa do zwolnienia. Pojawia się wtedy konieczność zapłacenia podatku.
Wiesława Moczydłowska
19.11.2022
Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse Doradca podatkowy
Firmy ponadnarodowe o obrotach ponad 750 mln euro będą publikowały dane o zapłaconym CIT w każdym kraju unijnym - zakłada projekt zmiany ustawy o rachunkowości. Biegli rewidenci w swoim sprawozdaniu również będą musieli uwzględnić te dane. Nowelizacja ma stanowić implementację przepisów unijnych.
Krzysztof Koślicki Paweł Rochowicz
18.11.2022
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.
Krzysztof Koślicki
18.11.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Bardzo często zmiany w przepisach, pojawienie się zupełnie nowych regulacji, a nawet zapoznanie się z tymi instytucjami, które od dawna obowiązują w systemie prawa, pozwalają na podjęcie decyzji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania firmy. Dostarczenie tych informacji jest zadaniem zawodowego prawnika. Kontakt z klientem staje się obecnie priorytetem.
Krzysztof Koślicki
18.11.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
Przyłączenie lokalu do innej większej nieruchomości lokalowej, której stał się on częścią, nie powoduje, że lokal ten przestał istnieć. Jeśli był on przedmiotem sprzedaży, jako część innej nieruchomości, to wartość przychodu ze sprzedaży tej części lokalu ustala się na podstawie aktu notarialnego sprzedaży całej nieruchomości. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
18.11.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy będą mogli zapłacić podatek już nie tylko gotówką czy przelewem, ale też w systemie BLIK. Jednak w takim przypadku trzeba będzie składać dodatkowe oświadczenie o tym, że płaci się własnymi pieniędzmi. Rozszerzenie form płatności umożliwi zmiana w ordynacji podatkowej, nad którą pracuje Sejm.
Paweł Rochowicz
17.11.2022
Ordynacja Nowe technologie Finanse
Komisja Europejska przedstawiła propozycję dyrektywy mającej przeciwdziałać wykorzystywaniu przedsiębiorstw fasadowych („shell companies”) do unikania opodatkowania. Zgodnie z planem, dyrektywa ma zostać implementowana w państwach członkowskich do 30 czerwca 2023 r. i wejść w życie 1 stycznia 2024 r. – piszą Maciej Grzymała i Monika Kaleta, eksperci Enodo Advisors.
Maciej Grzymała Monika Kaleta
17.11.2022
CIT Prawo unijne
Sejm uchwalił w środę ustawę, która pozwoli na swobodniejsze wydawanie pieniędzy na wojsko, pomoc walczącej Ukrainie oraz zwalczanie wysokich cen paliw i energii. Ustawa ma też zdjąć podatek z banków posiadających obligacje celowe. Dziś jego koszty i tak są pokrywane z państwowej kasy.
Paweł Rochowicz
17.11.2022
Finanse publiczne

Państwa członkowskie kończą negocjacje w sprawie budżetu UE na 2023 rok

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne
Porozumieniem zakończyły się negocjacje w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok prowadzone pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą UE. Podczas ustaleń szczególną uwagę zwrócono na wsparcie dla tzw. zielonej i cyfrowej transformacji oraz działania związane z prowadzoną w dalszym ciągu wojną na Ukrainie, na które dodatkowo zwiększono środki finansowe.
Malwina Pasternak-Janik
17.11.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo unijne
Wiele firm zdecydowało się na inwestycje, by ograniczyć wydatki związane z ogrzewaniem biur i zakładów. Ociepliły budynki i zainstalowały pompy ciepła. Wyzwaniem – jak się okazuje – będzie teraz prawidłowe rozliczenie poniesionych wydatków. Chodzi o kwestie amortyzacji, kosztów uzyskania przychodów, VAT. Piszemy o tym również w Tax Alert.
Krzysztof Koślicki
17.11.2022
CIT PIT VAT Rachunkowość Budownictwo
Ekologiczne ułatwienia w akcyzie i bariery dla zatruwania środowiska w PIT i CIT - to treść pakietu zmian w ustawach podatkowych, który trafił do Sejmu. Skorzystają na tym nabywcy aut hybrydowych i producenci energii odnawialnej. Przy okazji przedłużono w nim też możliwość kupowania starego typu kas fiskalnych przez niektórych podatników.
Paweł Rochowicz
16.11.2022
CIT PIT VAT Akcyza
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zezwoli mu na ratyfikację umowy z Gruzją w zakresie eliminowania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Ratyfikacja umowy ma w założeniu przyczynić się do zapobiegania nadużyciom podatkowym oraz do rozwoju polsko-gruzińskich relacji gospodarczych.
Krzysztof Koślicki
16.11.2022
Doradca podatkowy
Samotni rodzice, także rozwodnicy, cały czas mają wątpliwości, jak rozliczać przysługującą im ulgę w PIT. Chodzi głównie o kwestie faktycznej opieki nad dzieckiem i zaangażowania drugiego rodzica. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdza istnienie problemu. Na szczęście, wbrew fiskusowi, sądy stają po stronie rodziców i pozwalają na korzystne rozliczenie.
Malwina Pasternak-Janik
16.11.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Usługi rzeczoznawców działających na zlecenie sądów i innych organów są opodatkowane VAT. Jednak, po spełnieniu określonych przesłanek, rzeczoznawcy mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT. Co istotne, istnieje również możliwość powrotu do tego zwolnienia, mimo wcześniejszej rezygnacji. Potwierdziła to właśnie w interpretacji skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
16.11.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Wprowadzanie przepisów gospodarczych z dnia na dzień zdarza się w Polsce coraz częściej. Praktyka pokazuje, że skracające się z około 50 do 30 dni vacatio legis takich regulacji to nie tylko naganne zjawisko od strony legislacji. Zdarza się, że przynosi ono realne szkody przedsiębiorcom, wywracając ich biznes - wynika z analiz Grant Thornton.
Paweł Rochowicz
15.11.2022
Prawo gospodarcze
Już w najbliższy czwartek, 17 listopada, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) zaprasza na konferencję pt. „Ład korporacyjny 2022: system zasad w erze niepewności”. Wydarzenie odbędzie się w formule online - udział w nim jest bezpłatny. Spotkanie wpisuje się w działania edukacyjne realizowane przez PANA. Serwis Prawo.pl jest patronem medialnym konferencji.
Krzysztof Koślicki
15.11.2022
CIT Rachunkowość

Coraz większe znaczenie zasady ceny rynkowej

Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Dokumentacja cen transferowych zawsze stanowić będzie punkt wyjścia w kontroli, dlatego jej treść musi uwzględniać odpowiedni kontekst. Gdy kontrola zostanie już zainicjowana, ważne jest, aby przedstawiciele organu nie pozostawali osamotnieni w analizie stanu faktycznego, który biorąc pod uwagę szeroką definicję zasady ceny rynkowej, może być różnie postrzegany – pisze Adam Zbroiński, menadżer w Crido.
Adam Zbroiński
15.11.2022
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski