Prawo.pl
Już od stycznia przyszłego roku podatnicy będą mieli możliwość przekazania na rzecz organizacji pożytku publicznego 1,5 proc. swojego podatku dochodowego, zamiast dotychczasowego 1 proc. Zwiększona stawka będzie miała zastosowanie już do zeznań podatkowych składanych za 2022 rok. Pewne ułatwienia wprowadzono dla emerytów i rencistów.
Wiesława Moczydłowska
31.12.2022
Domowe finanse PIT
Mówi się: do trzech razy sztuka. Coś w tym jest, ponieważ to już trzeci rok z rzędu, kiedy okres Świąt Bożego Narodzenia oraz koniec kalendarzowego roku są tak aktywne dla doradców podatkowych realizujących dla swoich klientów obowiązki dokumentacyjne i raportowe z zakresu cen transferowych – pisze Radosław Chudy, prawnik.
Radosław Chudy
30.12.2022
CIT Doradca podatkowy
Resort finansów przypomina, że od rozliczenia 2022 roku PIT-28 i PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. trzeba natomiast rozliczyć do końca lutego 2023 roku. W kolejnych latach ryczałt ma być płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego.
Krzysztof Koślicki
30.12.2022
PIT Rachunkowość
Obejmując funkcję przewodniczącej w 2018 r. zdawałam sobie sprawę, że nie będzie łatwo, ale rzeczywistość przerosła nawet moje wyobrażenia. Samodzielnie przygotowałam ponad 4,5 tys. zestawów po 10 pytań każdy na egzaminy ustne. I to zasadniczo – ręcznie dokonując wyboru z opublikowanego „Wykazu”. Dopiero w ostatnim roku kadencji z pomocą przyszli mi informatycy – mówi prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.
Wiesława Moczydłowska
30.12.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
Zgodnie z treścią przepisów ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawiać fakturę dokumentującą sprzedaż - odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług. Zasada ta dotyczy także podmiotów działających w ramach umowy o współorganizacji wydarzeń kulturalnych. Potwierdza to niedawna interpretacja podatkowa.
Malwina Pasternak-Janik
29.12.2022
VAT Rachunkowość
1 stycznia 2021 roku wszedł w życie art. 27c ustawy o CIT, ustanawiający obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej realizowanej przez największych podatników. Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na publikację sprawozdania z realizowanej strategii podatkowej (za 2021 rok), upływa 31 grudnia 2022 roku.
Katarzyna Rybak Piotr Świstak
29.12.2022
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów przedstawiło dane o wpływach z PIT za 2021 rok. Z danych wynika, że łączny dochód podatników płacących PIT przekroczył 1,1 bln zł. Co ważne, był to ostatni rok obowiązywania prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, z czego skorzystało 21,5 mln podatników – pisze dr Antoni Kolek.
Antoni Kolek
29.12.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Koniec rządowej tarczy antyinflacyjnej oznacza, że wygasną dotychczasowe preferencje w VAT dla paliw, gazu i energii elektrycznej. Ministerialne rozporządzenie utrzymuje natomiast zerową stawkę na żywność i pomoc dla Ukrainy. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach będą mogły jednak odzyskać kwotę VAT od gazu.
Paweł Rochowicz
29.12.2022
VAT Akcyza
Zastąpienie obecnego, 95-proc. zwolnienia dywidendowego pełnym stuprocentowym zwolnieniem, możliwość tworzenia polskiej spółki holdingowej również przez prostą spółkę akcyjną, łagodniejsze warunki skorzystania ze zwolnienia – to korzystne zmiany wchodzące w życie z początkiem przyszłego roku. Eksperci wskazują, że pewne warunki i wymogi jednak pozostają i wymagają pilnego urealnienia.
Wiesława Moczydłowska
29.12.2022
CIT Doradca podatkowy Spółki
WSA, stwierdzając wbrew temu, czego żądał skarżący i wbrew treści skargi, że zarówno wierzytelność, jak i środki otrzymane w wyniku jej realizacji powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, wyszedł poza skargę. Przekroczył zatem uprawnienie, które daje mu prawo. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w ciekawej sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przy rozbiórce World Trade Center.
Wiesława Moczydłowska
28.12.2022
Prawnicy Ordynacja PIT Doradca podatkowy

Najem 2023 - czas na analizę umów z najemcami

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Nowy rok przynosi istotne zmiany w zakresie opodatkowania wynajmu nieruchomości. Eksperci radzą, żeby podatnicy przeanalizowali umowy z najemcami i dokonali w nich ewentualnych zmian, tak aby sprecyzować, że koszty mediów, które fizycznie opłaca wynajmujący, są zwracane przez najemcę. Tego rodzaju zapisy pozwolą na wyłączenie tych kwot z zakresu przychodów podlegających opodatkowaniu.
Wiesława Moczydłowska
28.12.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Aż 67 procent przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach, pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 28% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 5% warunki się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają rzeczywistość średnie firmy. Jeszcze gorsze są nastroje przedsiębiorców odnośnie prowadzenia firmy w kontekście zmian w prawie i działań administracji.
Krzysztof Sobczak
27.12.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Czy prawnik powinien podejmować się wszystkich zleceń, jakie przynosi mu rynek? Zasady etyczne adwokatów i radców prawnych wykluczają prowadzenie spraw, w których mogłoby dojść do konfliktu interesów. Jednak w praktyce podjęcie się lub odmowa prowadzenia spraw konkretnego klienta zależy też od innych czynników: spodziewanego zarobku, zyskania renomy albo działalności pro bono.
Paweł Rochowicz
27.12.2022
Prawnicy Doradca podatkowy

Darowizna przekazana w ramach pomocy humanitarnej nie podlega podatkowi od spadków i darowizn

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Wspierający osoby potrzebujące pomocy w ramach akcji humanitarnych, których pomoc polega m. in. na zbiórce pieniędzy i przekazywaniu środków finansowych potrzebujący, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Bycie pośrednikiem nie oznacza przysporzenia majątkowego, co z kolei nie skutkuje nabyciem własności rzeczy bądź praw majątkowych.
Malwina Pasternak-Janik
26.12.2022
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Ministerstwo Finansów zapowiada, że w ramach akcji Niskie Podatki urzędy skarbowe będą przedstawiać podatnikom najkorzystniejsze wersje rozliczeń. Osoby, których roczne rozliczenie podatkowe z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się korzystniejsze niż rozliczenie według Niskich Podatków, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy w podatku.
Krzysztof Sobczak
24.12.2022
Domowe finanse PIT

Od zbyt drogiego prezentu pod choinką fiskus może chcieć podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Osoby oczekujące już na wizytę Świętego Mikołaja i prezenty muszą mieć świadomość, że z punktu widzenia prawa świąteczne upominki to nic innego jak darowizny - a te podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Można skorzystać z pewnych zwolnień, jednak by mieć do nich prawo, konieczne jest spełnienie kilku warunków. W niektórych przypadkach może się więc okazać, że podatek trzeba będzie zapłacić.
Krzysztof Koślicki
24.12.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Ministerstwo Finansów wycofuje się z objęcia podatkiem cukrowym koncentratów soków, naturalnego cukru w sokach ani napojów zawierających niewielką ilość naturalnej kofeiny lub tauryny. Przyjęło w ten sposób sygnały przedsiębiorców, którzy wskazywali, że prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania.
Paweł Rochowicz
23.12.2022
Rynek i konsument Finanse
Przepis wyłączający z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług nie obejmuje kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji. Możliwość zaliczenia tych kar do kosztów podatkowych powinna być rozpatrywana pod kątem ich związku z przychodami – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
23.12.2022
CIT Doradca podatkowy
Interpretacja podatkowa, jaką niedawno wydał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, pozwala gminie dokonać pełnego, stuprocentowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków dokonanych w celu realizacji inwestycji służących wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Konieczne jest spełnienie również kilku innych przesłanek.
Malwina Pasternak-Janik
23.12.2022
Samorząd terytorialny VAT Administracja publiczna
Zakaz amortyzacji lokali i niezbyt potrzebne przepisy o przerzucaniu dochodów i przekształceniach spółek - takie regulacje w podatkach dochodowych wciąż bulwersują przedsiębiorców. Kłopoty kreują też nowe przepisy dotyczące różnych form restrukturyzacji spółek. I choć tzw. Polski Ład już naprawiano, to jednak w tych obszarach wciąż prawne buble pozostały i są barierami dla biznesu.
Paweł Rochowicz
23.12.2022
CIT PIT Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje, że w tym roku stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) nie będzie ograniczała dodatkowych wydatków państwa. Chodzi m.in. o wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym, emerytów i rencistów w związku z inflacją oraz wydatków związanych z finansowaniem sił zbrojnych.
Krzysztof Koślicki
22.12.2022
Finanse publiczne
Prezydent Andrzej Duda podpisał zmiany w przepisach ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja przewiduje m.in. zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Wpłynie także na rozliczenia drobnych producentów wina i napojów fermentowanych. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku.
Krzysztof Koślicki
22.12.2022
Akcyza Doradca podatkowy
Świąteczny wystrój firmy nie musi spełniać przesłanki reprezentacji. Wydatki na zakup choinek i bombek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dekoracje nie powinny być jednak zbyt wystawne. Po spełnieniu pewnych warunków odliczyć można także wydatki na upominki dla kontrahentów.
Krzysztof Koślicki
22.12.2022
Ordynacja CIT Rachunkowość

Hotel i restauracja z odliczeniem VAT, gabinet stomatologiczny już nie

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna
Mimo że przedsiębiorca prowadzi równolegle działalność opodatkowaną w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, to nie ma to wpływu na kwestię możliwości dokonania odliczenia od usług świadczonych w gabinecie stomatologicznym. Rozszerzając działalność o te usługi, podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia VAT od zakupu sprzętu do gabinetu stomatologicznego, bo będą one zwolnione z VAT. Tak uznały organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
22.12.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Opieka zdrowotna
Nowa unijna dyrektywa przewiduje globalny podatek minimalny do zapłaty przez wielkie międzynarodowe koncerny. Może się zdarzyć, że nawet jeśli taka korporacja będzie miała swoją spółkę zależną w Polsce, to nową daninę zainkasuje inne państwo. Eksperci twierdzą: dyrektywa w dzisiejszym kształcie zniechęci wielkie koncerny do inwestycji w Polsce i Europie Środkowej.
Paweł Rochowicz
22.12.2022
CIT
Zdaniem samorządów należy opracować nowe regulacje dotyczące ewidencji ludności, bo mają one wpływ na wiele dziedzin funkcjonowania gmin i miast. Choć istnieje obowiązek meldunkowy, to za jego niedopełnienie nie ma żadnej sankcji. Podatek od mieszkańca może trafić nie tam, gdzie on faktycznie mieszka, ale gdzie jest zameldowany, lub odwrotnie.
Robert Horbaczewski
22.12.2022
Samorząd terytorialny Poprawmy prawo

Dyrektor MF: KSeF to korzyści dla przedsiębiorców i administracji skarbowej

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Nowe zasady fakturowania przełożą się na uszczelnienie systemu VAT i spowodują zwiększenie dochodów budżetu państwa. Obowiązki podatkowe oraz sprawozdawcze zostaną znacząco uproszczone. Gdy wszystkie faktury będą dostępne w KSeF, nie będzie konieczności raportowania ich w innych systemach - mówi dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.
Wiesława Moczydłowska
21.12.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Zasady składania PIT-11 i PIT-4R do pilnej naprawy

PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy Poprawmy prawo
Obowiązujące przepisy nakazują firmom przygotowywanie PIT-11 i PIT-4R w nierealnych terminach. Problem mają zwłaszcza te podmioty planujące likwidację, które kończą prowadzenie działalności gospodarczej. Konieczna jest szybka reakcja ustawodawcy i zmiana ustawy o PIT. Zwróciła na to uwagę Czytelniczka Prawo.pl w ramach trwającej właśnie akcji „Poprawmy prawo”.
Krzysztof Koślicki
20.12.2022
PIT Rachunkowość Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

NSA: 12 tytułów wykonawczych za roczny podatek od nieruchomości i ogromne koszty egzekucyjne

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy
Czy można za niezapłacony za cały rok podatek od nieruchomości zapłacić 12 razy wyższe koszty egzekucyjne? Fiskus uważa, że tak. Tymczasem, między wysokością kosztów egzekucyjnych a podjętymi czynnościami organów egzekucyjnych musi zachodzić racjonalna zależność. Opłata manipulacyjna musi być zaś adekwatna do sprawy – orzekł NSA w siedmioosobowym składzie.
Wiesława Moczydłowska
19.12.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Wysoka inflacja, więcej pieniędzy dla komitetów wyborczych

Finanse publiczne Administracja publiczna
Minister finansów ma obowiązek podwyższenia limitów wydatków komitetów wyborczych, w sytuacji gdy wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc. Wynika to z przepisów kodeksu wyborczego. Waloryzacja, jak szacuje ministerstwo, spowoduje wzrost kosztów dla budżetu państwa w 2023 roku o 26 tysięcy złotych.
Krzysztof Koślicki
19.12.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski