Działania podejmowane przez członków zarządu mogą ich narazić na ryzyko poniesienia dotkliwej odpowiedzialności. Odpowiadają bowiem nie tylko za bieżące funkcjonowanie kierowanego przez siebie podmiotu. Przepisy prawa przewidują, że w razie bezskutecznej egzekucji wobec spółki odpowiadają swoim majątkiem za jej zobowiązania wobec wierzycieli i zaległości podatkowe.
Dorian Lesner
07.10.2021
Spółki Prawo gospodarcze

MF wyróżniło największych podatników CIT za 2020 rok

Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Firmy i podatkowe grupy kapitałowe, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 roku, odebrały wyróżnienia z rąk ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Resort co roku prezentuje listę dużych podatników CIT. Wśród podatników indywidualnych najwyższy podatek zapłacił ING Bank Śląski.
Krzysztof Koślicki
06.10.2021
Ordynacja CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Prawo podatkowe jest coraz bardziej skomplikowane. Poruszanie się w gąszczu uchwalanych na ostatnią chwilę przepisów skutecznie komplikuje życie podatników, ale także obsługujących ich księgowych i doradców podatkowych. Niestety, w najbliższym czasie trudno spodziewać się poprawy sytuacji – to główne wnioski z zakończonej właśnie konferencji Podatkowy Rollercoaster.
Krzysztof Koślicki
06.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy
Polski Ład jest już w Senacie. Jedne z największych różnic pomiędzy wersją skierowaną pod obrady Sejmu przez rząd a projektem będącym w Senacie to zmiany dotyczące zasad opłacania składki zdrowotnej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zmiany w stosunku do pierwotnych założeń nie ominęły praktycznie żadnej z form opłacania podatków.
Izabela Leśniewska Jacek Leśniewski
06.10.2021
Rachunkowość Polski Ład
Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie – przedsiębiorca ma prawo dokonać wstecznej rejestracji dla potrzeb VAT. Możliwe jest także odliczenie podatku naliczonego za wcześniejszy okres. Stanowisko skarbówki jest korzystne – nabiera jednak dodatkowego znaczenia zwłaszcza teraz, gdy proces rejestracyjny to, zdaniem ekspertów, prawdziwa droga przez mękę.
Krzysztof Koślicki
06.10.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Miesięczne vacatio legis - już nie przy tej "produkcji" prawa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Sejm potrzebował zaledwie dwóch tygodni na uchwalenie podatkowego Polskiego Ładu. W ostatecznej wersji to... 277 stron nowego prawa. Tempo pracy było zawrotne, a rządzący nie ukrywali, że chcą zdążyć z ogłoszeniem go do 30 listopada, by mogło wejść w życie z początkiem nowego roku. Zdaniem prawników czas zweryfikować wprowadzoną 30 lat temu przez Trybunał Konstytucyjny zasadę miesięcznego vacatio legis.
Grażyna J. Leśniak
06.10.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza przedsiębiorców – głównych interesariuszy usług księgowych, do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie. Odpowiedzi można wysyłać do końca października. Wyniki badania trafią do Ministerstwa Finansów.
Krzysztof Koślicki
05.10.2021
Ordynacja Rachunkowość

Łatwiejsze umawianie wizyt w urzędzie skarbowym

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów upraszcza zasady umawiania wizyt w urzędach skarbowych. Najszybszym i najprostszym sposobem pozostaje rezerwacja internetowa. Pojawił się jednak nowy formularz i wyszukiwarka spraw. Teraz wystarczą tylko cztery kroki i spotkanie z urzędnikiem skarbówki zostanie umówione.
Krzysztof Koślicki
05.10.2021
Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności. Ostatnimi laty dostrzegalna była tendencja organów podatkowych do wykorzystania tego przepisu w celu zwalczania optymalizacji podatkowych. Tak ukierunkowane działania organów bywały – całkowicie słusznie – kwestionowane przez sądy administracyjne
Krzysztof Lasiński-Sulecki
05.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury
Krzysztof Koślicki
05.10.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
W 2021 roku przekazania 1 procenta należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2020 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonało 15,3 milionów podatników. Najwięcej pieniędzy trafiło do fundacji „Zdążyć z pomocą” - niemal 195 milionów złotych. Ministerstwo Finansów w poniedziałek przedstawiło podsuwanie tegorocznej akcji 1 procenta.
Krzysztof Koślicki
04.10.2021
Domowe finanse PIT

Notariusze skorzystają z e-Urzędu Skarbowego

Prawnicy Ordynacja Podatek od spadków i darowizn
Krajowa Administracja Skarbowa w ramach usługi e-Urząd Skarbowy udostępniła możliwość elektronicznego składania deklaracji PCC-2 i SD-2. Ułatwi to notariuszom rozliczanie podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. W okresie przejściowym PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne na Portalu Podatkowym.
Krzysztof Koślicki
04.10.2021
Prawnicy Ordynacja Podatek od spadków i darowizn
W najbliższą środę, 6 października, odbędzie się bezpłatna konferencja pt. Podatkowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych. Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i myśli z ekspertami i branżowymi praktykami. Zapisy do udziału w spotkaniu już ruszyły. Uczestnikom gwarantujemy m.in. bezpłatny dostęp do LEX-a.
Iwona Kaczorowska Krzysztof Koślicki
04.10.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Sytuacja wnioskodawcy ubiegającego się o umorzenie zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych była bardzo trudna z uwagi na niskie dochody, znaczące wydatki i niepełnosprawność. Niemniej zaległość nie została umorzona, ponieważ udowodniono, że miał on możliwość spłaty zobowiązań, a ponoszone przez niego wydatki na papierosy i alkohol nie były koniczne
Dorian Lesner
04.10.2021
Ordynacja Pomoc społeczna Domowe finanse PIT

Prof. Dowgier: Opodatkowanie nieruchomości - stabilność prawa nie zawsze jest jego zaletą

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Rachunkowość Doradca podatkowy
System opodatkowania nieruchomości w Polsce – osadzony na trzech świadczeniach: podatku od nieruchomości, rolnym oraz leśnym – jest już bardzo archaiczny, ale nie widać zainteresowania ustawodawcy w jego przebudowie. W konsekwencji przestarzałe przepisy generują masę problemów interpretacyjnych – pisze prof. Rafał Dowgier z Uniwersytetu w Białymstoku.
Rafał Dowgier
02.10.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Rachunkowość Doradca podatkowy
Zaległości w podatku od nieruchomości nie zostaną umorzone. Wnioskująca bezsprzecznie znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej. Niemniej jednocześnie podejmowała ryzykowne decyzje, które skutkowały kolejnymi formami zadłużenia. Ponadto priorytetowo traktowała zobowiązania cywilnoprawne, a w przypadku publicznoprawnych systematycznie występowała o ich umorzenie
Dorian Lesner
02.10.2021
Sejm w piątek wieczorem nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku. Zgodnie z informacją, NIK przeprowadziła łącznie 2007 kontroli jednostkowych w 1629 podmiotach i skierowała do organów ścigania 55 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zaś w stosunku do 73 osób zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.10.2021
Prowadzenie księgowości zostało zlecone profesjonalnemu podmiotowi. Nie zwalnia to jednak zarządu z odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Członkowie tego gremium powinni być należycie zorientowani w sprawach zarządzanego przez nich podmiotu. W sposób szczególny odnosi się to do informacji o stanie majątkowym spółki i ciążących na niej zobowiązaniach - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
01.10.2021
Ordynacja VAT Doradca podatkowy
Prawdopodobnie jutro, 1 października, Sejm będzie głosował nad podatkowymi zmianami zawartymi w Polskim Ładzie. Kilka poprawek zgłoszonych przez rząd na ostatniej prostej niewiele zmienia. Przedsiębiorców czeka podatkowy chaos i wysokie podwyżki podatków. Konfederacja Lewiatan apeluje do posłów o odrzucenie zmian, które powstają w pośpiechu i są niedopracowane.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2021
CIT PIT Polski Ład
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz proponuje przedłużenie okresu przejściowego w zakresie równoczesnego działania systemu viaTOLL oraz e-TOLL. Zaapelował o to do szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej. Od 30 września 2021 r. wygasa możliwość jednoczesnego korzystania z obu tych systemów.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.09.2021
Finanse
Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy EUR 1, deklaracją na fakturze, a REX. Wszystkie te trzy dokumenty służą do potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów do krajów poza Unią Europejską w ramach strefy wolnego handlu. Oczywiście jest jakiś punkt niespójny – jednostronne umowy w ramach Generalnego Systemu Preferencji Celnych też potwierdzamy przy pomocy REX
Izabella Tymińska
30.09.2021
Rachunkowość Finanse
Świadczone przez nauczycieli usługi prywatnego nauczania na różnych poziomach edukacji są zwolnione z podatku od towarów i usług. Kwalifikacje nauczającego nie muszą jednak wynikać z faktu posiadania wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie. Oznacza to, że dyplom magistra farmacji nie przekreśla szans na skorzystanie ze zwolnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
30.09.2021
Kadry w oświacie Ordynacja Doradca podatkowy
W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok. Powodem jest rozdysponowanie sięgającej prawie 80 mld złotych nadwyżki budżetowej. Wieczorem Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła projekt. Istotnych poprawek nie wprowadziła.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Finanse publiczne
W środę, 29 września 2021 roku, odbyło się w Sejmie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza Krajowy System e-Faktur. Zmiany dotyczą uproszczeń w wystawianiu m.in. faktur korygujących. Projektem ponownie zajmie się Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, która rozpatrzy zgłoszone poprawki.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
VAT Rachunkowość
Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej dla osób prowadzących JDG, dodatkowa ulga dla pracujących, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czy przesunięcie w czasie wejścia rozwiązań dot. podatków od wynajmu mieszkań - to tylko część poprawek, jakie PiS zaproponował do podatkowych zmian zw. z Polskim Ładem.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
Domowe finanse CIT PIT Polski Ład
W ostatnich 5 latach urzędy celno-skarbowe w Polsce przeprowadziły prawie 200 postępowań ukierunkowanych wyłącznie na badanie prawidłowości rozliczeń podatku u źródła (WHT). Z danych wynika, że zainteresowanie tym obszarem z roku na rok wzrasta. Do końca 2021 r. poziom ustaleń w WHT w ramach kontroli celno-skarbowych wyniesie ponad miliard złotych – szacuje PwC.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2021
CIT PIT Polski Ład
Podła kondycja polskiego prawa podatkowego jest współcześnie sprawą tak oczywistą, że w dyskursie publicznym taki stan rzeczy stopniowo uznawany jest za obiektywny, naturalny i na dodatek ustabilizowany. Do takiego wniosku prowadzi choćby lektura prasy codziennej z zawartymi w niej wypowiedziami praktyków prawa podatkowego – pisze prof. dr hab. Bogumił Brzeziński.
Bogumił Brzeziński
29.09.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Brak dostępu do akt stanowiących tajemnicę skarbową, w tym m.in. informacji z banków i innych instytucji finansowych, utrudnia RPO realizację jego ustawowych zadań. Zapoznanie się z całością akt podatkowych jest konieczne np. do ewentualnego przyłączenia się Rzecznika do sprawy sądowej podatnika, by chronić jego praw i wolności. RPO prosi MF o rozważenie odpowiednich zmian legislacyjnych.
Grażyna J. Leśniak
27.09.2021
Ordynacja RODO
Analizując zmiany podatkowe zaproponowane w ramach tzw. Polskiego Ładu, wydawać się może, że w niewielkim zakresie dotyczą one obszaru cen transferowych. W rzeczywistości jednak niektóre z proponowanych rozwiązań pośrednio, lecz istotnie, mogą wpłynąć na zasady rozliczeń stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – piszą eksperci KPMG w Polsce.
Joanna Brodziak Piotr Wodecki
27.09.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Na podstawie przepisów ustawy o PIT, osoby samotnie wychowujące dziecko mogą obecnie korzystać z preferencyjnej formy rozliczenia, zgodnie z którą płacą podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich rocznych dochodów. Mając natomiast na względzie zgłoszoną do „Polskiego Ładu” poprawkę, rozwiązanie to ma być zastąpione ulgą w wysokości 1 500 zł. Jak to rozwiązanie wpłynie na rozliczenia podatników – piszą Sebastian Kałuża i Grzegorz Grochowina.
Grzegorz Grochowina Sebastian Kałuża
25.09.2021
Domowe finanse PIT Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski