Prawo.pl
Przedsiębiorcy skarżą się na niekorzystne zasady rozliczania składki zdrowotnej wynikające z przepisów Polskiego Ładu. Przy obliczeniu składki zdrowotnej nie można bowiem uwzględnić poniesionej straty, choć rozliczenie straty możliwe jest do odliczenia na cele podatkowe. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Finansów.
Grażyna J. Leśniak
16.12.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Fakt, że na spółkę rosyjską, dłużnika spółki polskiej, nałożono sankcję, to za mało, by uznać, że nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona i odpisy od niej móc zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednocześnie, do ukosztowienia wartości odpisów rachunkowych wystarczy postawienie tej spółki w stan likwidacji. Takie stanowisko zajęła skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
16.12.2022
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

MF wyjaśnia, jak klasyfikować wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Dodatek osłonowy Węgiel
Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii: rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych oraz paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.
Robert Horbaczewski
16.12.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Dodatek osłonowy Węgiel

Opodatkowanie zespołu pojazdów z naczepą i przyczepą to problem dla gmin i firm

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Poprawmy prawo
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych przyczep i naczep, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, jest w wielu przypadkach trudne do przeprowadzenia. Większość podatników nie jest w stanie wskazać potrzebnych danych, zaś organy podatkowe nie dysponują danymi i zamiast rzetelnego opodatkowania, bawią się w szacunki.
Robert Horbaczewski
16.12.2022
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Poprawmy prawo
W uchwalonej już ustawie o fundacjach rodzinnych poprawiono niedoskonałe przepisy o opodatkowaniu majątku tych fundacji. Dodano jednak karną, 25-procentową stawkę CIT za czynności spekulacyjne. Nie wiadomo jednak, jak ową spekulację będzie rozumiał fiskus. Mimo to, ustawa jest dobrze oceniana przez ekspertów podatkowych.
Paweł Rochowicz
16.12.2022
Prawo cywilne Ordynacja CIT Spółki Prawo gospodarcze
Wizerunek prawnika i kancelarii prawnej ma coraz większe znaczenie. W jego budowaniu przydatne może być tworzenie treści - newsletterów, artykułów, wideo czy wystąpień na konferencjach. Wówczas w sposób jednoznaczny kontakt z klientem następuje tak, że to on w razie swojej ewentualnej potrzeby go inicjuje - a więc nie będziemy mieć wątpliwości, że nie był to kontakt niechciany - mówi Tomasz Palak, radca prawny.
Krzysztof Koślicki
16.12.2022
Prawnicy Doradca podatkowy Compliance
Sądy administracyjne muszą badać czynność wszczęcia postępowania karno-skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe pod względem jego wykorzystania do nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wyrok NSA potwierdza, że sądy pierwszej instancji nie dokonują dokładnej analizy sprawy.
Malwina Pasternak-Janik
15.12.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Niemal sześciu na dziesięciu mikroprzedsiębiorców nie planuje w najbliższym czasie zmieniać jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) na inną formę prowadzenia biznesu. Co szósty ankietowany chce dokonać takiej zmiany - wynika z najnowszego badania. Ponad połowa przedstawicieli tej ostatniej grupy deklaruje przejście na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a co dziesiąty respondent chce wybrać spółkę komandytową.
Grażyna J. Leśniak
15.12.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych odnoszą się do kwestii opodatkowania m.in. umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Nie precyzują jednak, o które konkretnie jednostki chodzi. Wyjaśnione są jedynie pojęcia spółki osobowej i kapitałowej. Skutek jest taki, że nie wiadomo, jak opodatkować m.in. umowy prostej spółek akcyjnej. Konieczna jest zmiana prawa.
Krzysztof Koślicki
15.12.2022
Doradca podatkowy Spółki Poprawmy prawo
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych funkcjonuje w obecnej postaci od 13 października 2019 r. W przypadku większości spółek obowiązek pierwszego zgłoszenia miał zostać wypełniony do 13 lipca 2020 r. Przez jakiś czas więc dane części beneficjentów były dostępne w internecie w sposób nieograniczony. Stan ten, co stwierdzono w wyroku TSUE, jest nieproporcjonalną ingerencją m.in. w prawo do ochrony życia prywatnego.
Maciej Sawczuk
14.12.2022
Prawo gospodarcze Finanse

Na granicę polsko-ukraińską unijne prawo celne ledwo sięga

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ukraina
Udogodnienia dla importerów i eksporterów wynikające z unijnych przepisów celnych okazują się fikcją, gdy przyjdzie im zderzyć się z realiami polsko-ukraińskiej granicy. Najlepsze nawet prawo nie pomaga w zetknięciu ze słabą infrastrukturą na przejściach granicznych i niedostateczną obsadą stanowisk w urzędach celnych i innych służbach tam działających.
Paweł Rochowicz
14.12.2022
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ukraina

Wydatek na zakup bieżni nie jest kosztem programisty

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Wydatek na zakup bieżni do korzystania przez programistę nie może być kosztem podatkowym jego działalności. Taki wydatek można byłoby odliczyć, gdyby z bieżni korzystali pracownicy przedsiębiorcy. Tak uznała skarbówka w najnowszej interpretacji. Wraca tym samym problem zaliczania do kosztów działalności gospodarczej wydatków o charakterze osobistym.
Wiesława Moczydłowska
14.12.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Dieta z tytułu podróży służbowych może być kosztem przedsiębiorcy

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał właśnie interpretację, w której wyjaśnia zasady zaliczenia wartości diet z tytułu podróży służbowych do kosztów uzyskania przychodów. Problem dotyczy zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych, ale też większych firm. Interpretacja ta dopuszcza zaliczenie kosztów podróży przedsiębiorcy - kierowcy w koszty firmy.
Malwina Pasternak-Janik
13.12.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Handel polsko-ukraiński rozwija się w ostatnich miesiącach dynamicznie, a tym, co blokuje jego rozwój, jest słaba przepustowość granicy. Wspólne odprawy celne nie są co do zasady dopuszczalne w unijnym prawie, ale na niektórych przejściach granicznych są już stosowane. Na razie usprawnieniu odpraw posłużyła lepsza koordynacja działań różnych służb po obu stronach granicy.
Paweł Rochowicz
13.12.2022
Prawo gospodarcze Ukraina

TSUE stawia tajemnicę adwokacką ponad potrzeby budżetu, a TK zwleka z rozpatrzeniem skargi

Prawnicy Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Prawo unijne
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący tajemnicy zawodowej i ujawniania schematów podatkowych w Belgii, będzie miał duże znaczenie także dla dalszych losów analogicznych polskich przepisów. Eksperci twierdzą, że tajemnica zawodów zaufania publicznego nie może być ograniczana nawet ze względu na troskę o budżet państwa. Podobna skarga od dawna czeka w polskim Trybunale Konstytucyjnym.
Paweł Rochowicz
13.12.2022
Prawnicy Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Prawo unijne
Nowelizacja tzw. ustawy o automatyzacji z 8 czerwca 2022 r., dotycząca możliwości blokady rachunku bankowego przez fiskusa (tzw. STIR), ciągle budzi wiele kontrowersji. Niejasne przepisy sprawiły, że kwestią sporną jest nakładanie blokad na rachunki bankowe przez naczelników organów celno-skarbowych - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.
Jagoda Trela
12.12.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Ustawa o rachunkowości wymaga przeprowadzania inwentaryzacji aktywów na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Niektóre składniki majątku można spisywać już w październiku. Weryfikacja stanu aktywów nie może trwać dłużej niż do 15 stycznia. Stwierdzone niedobory i nadwyżki trzeba ująć w księgach rachunkowych.
Krzysztof Koślicki
12.12.2022
Rachunkowość

Fiskus chce daniny solidarnościowej także od straty

Ordynacja PIT Małe i średnie firmy Poprawmy prawo
Organy skarbowe uważają, że przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się strat z lat ubiegłych. Tymczasem eksperci twierdzą, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby od tego dochodu, którym podatnik faktycznie nie rozporządza, bo pokrył nim stratę z lat ubiegłych, płacił daninę solidarnościową.
Wiesława Moczydłowska
12.12.2022
Ordynacja PIT Małe i średnie firmy Poprawmy prawo
Nowelizacja Polskiego Ładu ograniczyła zakres ulgi na zabytki. Podatnik, ponoszący wydatki na zakup zabytku nieruchomego, może z niej skorzystać, pod warunkiem poniesienia ich jeszcze w tym roku. Prac konserwatorskich będzie mógł dokonać w 2023 roku. Warunkiem odliczenia jest konieczność posiadania zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie tych prac.
Wiesława Moczydłowska
10.12.2022
PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Rozliczenia VAT w Unii Europejskiej mają być jeszcze bardziej zelektronizowane, a budżety państw członkowskich lepiej zabezpieczone przed oszustwami - zakładają projekty przepisów pod nieoficjalnym tytułem "VAT w epoce cyfrowej". Nowe przepisy mają też uregulować kwestię opodatkowania m.in. platform sprzedaży biletów i krótkoterminowych noclegów.
Paweł Rochowicz
09.12.2022
VAT Małe i średnie firmy
Za kilka dni w życie wejdą przepisy, które zwolnią notariuszy z obowiązku wysyłania do urzędów skarbowych papierowych odpisów aktów notarialnych. Zgłoszeń do Głównego Inspektora Informacji Finansowych także będzie można dokonywać według nowych, uproszczonych zasad. Tradycyjną wysyłkę zastąpi forma elektroniczna.
Krzysztof Koślicki
09.12.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Do konsultacji trafił projekt objaśnień dotyczących składania przez podatników PIT oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek obliczanych prze płatników tego podatku. Nowe zasady mają szczególne znaczenie dla pracowników i ich pracodawców. Chodzi m.in. o stosowanie różnych ulg podatkowych, kosztów uzyskania przychodów i wybranej stawki podatku.
Krzysztof Koślicki
09.12.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Grudzień to czas, gdy podatnicy mogą się spodziewać kontroli i decyzji, zwłaszcza co do zobowiązań, które się niebawem przedawnią. Fiskus wciąż stosuje swoją ulubioną broń - wszczęcie procedury karnej, byle tylko wydłużyć ten termin. Ale za późno wysłanej decyzji podatnik może nie odebrać na czas. W polu zainteresowania skarbowców są ostatnio rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi, szczególnie co do podatku u źródła.
Paweł Rochowicz
09.12.2022
Ordynacja
Adwokat nie musi informować o podatkowym planowaniu swojego klienta władz skarbowych ani innych uczestników tego planowania, jeśli naruszałoby to tajemnicę zawodową - wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w belgijskiej sprawie. Sędziowie zinterpretowali dyrektywę, która nakazuje informowanie władz o schematach podatkowych.
Paweł Rochowicz
08.12.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
Prawo.pl i LEX rozpoczynają trzecią edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Chodzi o regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych aktów prawnych zapraszamy naszych Czytelników. Zadbajmy wspólnie o lepsze prawo!
Ewa Usowicz
08.12.2022
Poprawmy prawo

Prawnik nie może trzymać wiedzy tylko dla siebie, musi przekazywać ją dalej

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Współczesny prawnik nie tylko musi być na bieżąco ze zmianami w prawie, ale też powinien informować o nich swoich klientów. Dotyczy to również prawników firmowych, których rolą jest dbanie o zgodność działalności ich pracodawcy z przepisami prawa. W ten sposób prawnik in-house zmniejsza ryzyko prawne dla spółki, ale i kadry zarządzającej. Prawnikom wewnętrznym z pomocą przychodzi Legal Alert.
Krzysztof Koślicki
08.12.2022
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Organy skarbowe mogą żądać od podatników tylko takich informacji, które mogą mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Zakres informacji, jakich żądają na podstawie art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt szeroki, a przepis ten niedookreślony. Potwierdził to w środę Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
08.12.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Rośnie popularność ulg podatkowych przewidzianych na innowacje technologiczne. Nie brak jednak kłopotów interpretowaniem prawa do tych ulg przez organy skarbowe. Koniec roku może skłaniać do zastanowienia nad wstecznym zastosowaniem tej ulgi za minione lata, o ile jest odpowiednio udokumentowana.
Paweł Rochowicz
07.12.2022
CIT PIT Nowe technologie Poprawmy prawo Polski Ład
Kolejny, trzeci już, pakiet zmian i uproszczeń w VAT miał wejść w życie w styczniu 2023 roku. Nowe przepisy zaczną obowiązywać jednak kwartał później. Ustawodawca nie zdążył z przygotowaniem nowelizacji. Ułatwień będzie sporo, chociaż, jak podkreślają eksperci, powinno być ich więcej – zwłaszcza że w drugiej wersji projektu część zmian zniknęła. Chodzi m.in. o wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych.
Krzysztof Koślicki
07.12.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Projektowana nowelizacja przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych od początku prac nad nią wzbudzała kontrowersje. Jest kolejny projekt ustawy, w którym uwzględniono część uwag z konsultacji społecznych, co jednak nie oznacza, że projekt w obecnym kształcie wolny jest od wad i nie budzi żadnych wątpliwości - pisze adwokat Marta Hermanowicz z Filipiak Babicz Legal.
Marta Hermanowicz
07.12.2022
Prawo karne Prawo gospodarcze