Przedstawiona w projekcie Polskiego Ładu „historyczna obniżka podatków” jest tylko pozorną obniżką. W praktyce wzrost danin dotknie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w istotny sposób. Można powiedzieć, że MF osiągnęło pewnego rodzaju mistrzostwo w faktycznym podwyższaniu należności publicznoprawnych, czyniąc to bez podwyższania stawek podatku – pisze Maciej Kubica, radca prawny w TLA.
Maciej Kubica
11.08.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Zakończyły się XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Polakom udało się zdobyć w sumie 14 medali: cztery złote, pięć srebrnych i tyle samo brązowych. To bardzo dobry wynik. Zwycięzcom przyjdzie jednak teraz, przynajmniej częściowo, nagrodami podzielić się z fiskusem. Nie wszystkie bowiem benefity są zwolnione z podatku. Medaliści olimpijscy mogą też liczyć na specjalne emerytury.
Krzysztof Koślicki
11.08.2021
Ordynacja PIT
Organizacje pozarządowe obawiają się, że mogą stracić wsparcie najbardziej hojnych darczyńców. Projektowane przepisy ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych przewidują, że do jawnej bazy prowadzonej przez instytucję rządową, trafią informacje kto, komu i jaką kwotę przekazał. Zdaniem NGO, filantropii mogą obawiać się profilowania i stygmatyzowania.
Robert Horbaczewski
11.08.2021
Rachunkowość Administracja publiczna

Premier zabiera pełnomocnika ds. MŚP z ministerstwa rozwoju

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie sekretarz albo podsekretarz stanu wyznaczony przez premiera - stanowi opublikowane we wtorek rozporządzenie Rady Ministrów. Według dotychczas obowiązującego rozporządzenia pełnomocnikiem był sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Krzysztof Sobczak
10.08.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy zgodnie protestują przeciwko zmianom proponowanym przez rząd w ramach Polskiego Ładu. Argumentują, że są grupą, która na rozwiązaniach planowanych od 2022 roku straci najwięcej. W szczególności nie zgadzają się z nową metodą kalkulowania składek zdrowotnych oraz ze zniesieniem możliwości odliczenia tej składki od podatku – pisze Sylwia Kulczycka, doradca podatkowy.
Sylwia Kulczycka
10.08.2021
CIT PIT Polski Ład
Krajowy System e-Faktur zacznie działać w styczniu 2022 roku, a nie, jak wcześniej planował resort finansów, już w październiku tego roku. Na początek korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale MF chce objąć obowiązkiem elektronicznego fakturowania wszystkie podmioty. W założeniu ma to uprościć dokumentowanie sprzedaży i rozliczanie VAT. Nowy system nie obejmie jednak wszystkich dokumentów.
Krzysztof Koślicki
10.08.2021
Ordynacja VAT Rachunkowość
Tysiące biur rachunkowych z całej Polski skierowały list otwarty do ministra finansów. Zwracają uwagę, że liczba nakładanych na przedsiębiorców i biura obowiązków podatkowych wymyka się spod kontroli. Autorzy wystąpienia podkreślają, że nie jest to już głos pojedynczej księgowej, która ma problem z właściwą organizacją czasu pracy w swojej firmie, ale postulat całej branży.
Edyta Zaniewicz Krzysztof Koślicki
10.08.2021
Rachunkowość Polski Ład
Projekt Polskiego Ładu przewiduje kolejne restrykcje w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego. Proponowane rozwiązania modyfikują dotychczasowe przepisy dotyczące limitu odliczalności kosztów na niekorzyść podatników, a także wprowadzają zupełnie nowy zakaz rozpoznawania kosztów finansowania uzyskanego od podmiotów powiązanych i przeznaczonego na transakcje kapitałowe
Robert Lipiński
09.08.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Skarbówka będzie wszczynać postępowania w każdym momencie

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Polski Ład
Po zakończonej kontroli i wykryciu nieprawidłowości, postępowanie podatkowe można wszcząć maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli jednak propozycje przedstawione w Polskim Ładzie zostaną uchwalone, fiskus nie będzie miał żadnych barier – data wszczęcia procedury będzie zależała tylko od urzędników. Zdaniem ekspertów, taka zmiana pozbawi podatników ochrony.
Krzysztof Koślicki
09.08.2021
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Polski Ład

Podatnicy coraz częściej pytają fiskusa

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku do Krajowej Informacji Skarbowej wpłynęło niemal trzy tysiące więcej wniosków o wydanie interpretacji niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Najwięcej pytań podatników dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Więcej jest także wniosków wspólnych. Wzrost liczby pytań spowodował jednak, że dłużej trzeba czekać na odpowiedź.
Krzysztof Koślicki
07.08.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Opublikowany projekt Polskiego Ładu, dotyczący m.in. tzw. ulgi na innowację, wprowadza zarówno zmiany w zakresie stosowania już istniejących w Polsce rozwiązań proinnowacyjnych tj. w uldze B+R oraz w uldze IP Box, jak i zupełnie nowe rozwiązania tj. ulgę na robotyzację, ulgę na prototyp oraz ulgę na innowacyjnych pracowników – pisze Michał Czajkowski z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Michał Czajkowski
06.08.2021
CIT PIT Polski Ład
Grupy VAT funkcjonują już w 18 krajach Unii Europejskiej i niewątpliwie dobrze się stało, że minister finansów nareszcie zaproponował wprowadzenie ich także do polskiej ustawy. Mam nadzieję, że propozycje resortu w tym zakresie szybko staną się obowiązującym prawem. Warto jednak wprowadzić kilka poprawek – dotyczących m.in. wymogów koniecznych do utworzenia grupy – pisze Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP.
Tomasz Michalik
06.08.2021
VAT Doradca podatkowy Polski Ład

MF obiecuje firmom pomoc i ochronę, ale tylko do czasu

Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów, by zachęcić zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce, będzie z nimi zawierać specjalne porozumienia. Umowy mają dawać pewność w zakresie podatkowych skutków realizowanych w Polsce transakcji. Będą wiążące dla organów podatkowych – jednak tylko do czasu. Okazuje się bowiem, że zmiana linii orzeczniczej pozwoli skarbówce wypowiedzieć porozumienie.
Krzysztof Koślicki
06.08.2021
Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład
W ramach Polskiego Ładu resort finansów chce stworzyć program repatriacji kapitału. Ma on polegać na wprowadzeniu przejściowego ryczałtu od dochodów. Aby z niego skorzystać trzeba będzie ujawnić dochody wcześniej nieujawnione w ramach rozliczeń podatku dochodowego. Proponowane rozwiązanie ma w istocie charakter abolicji podatkowej.
Krzysztof Koślicki
05.08.2021
CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Daleko od „fair play” w Polskim Ładzie

CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Rząd nie ma odwagi zmierzyć się z podwyżką nominalnej stawki CIT, albo wprowadzeniem dodatkowego progu PIT. Woli udawać, że 9-proc. składka zdrowotna bez limitu i bez prawa odliczenia to nie podatek, dzięki czemu podatki się u nas jedynie obniża, a w publicznych mediach trwa festyn pt. „Historyczna obniżka podatków”. To gruba i oczywista manipulacja, której skutki makrogospodarcze będą fatalne – pisze dr Wojciech Sztuba, partner TPA Poland.
Wojciech Sztuba
05.08.2021
CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy o rezydencji podatkowej i znacząco rozszerzyć nieograniczony obowiązek podatkowy. Jeśli przepisy Polskiego Ładu wejdą w życie, zagraniczne spółki będą zmuszone do płacenia podatku dochodowego w Polsce, tylko z tego powodu, że osoba fizyczna mieszkająca w Polsce będzie ich członkiem zarządu albo rady nadzorczej. To wbrew prawu międzynarodowemu – twierdzą eksperci.
Krzysztof Koślicki
05.08.2021
Ordynacja CIT Doradca podatkowy Polski Ład

NSA porządkuje podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Przepisy regulujące podatek od nieruchomości od lat powodują problemy interpretacyjne zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych. Rośnie więc znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednak ogromna liczba, często sprzecznych ze sobą wyroków, zamiast rozwiązywać dotychczasowe wątpliwości tworzy niejednokrotnie kolejne – pisze dr Adam Kałążny, radca prawny w Deloitte.
Adam Kałążny
04.08.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy
Od początku epidemii Covid-19 urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej wydali już ok. 90 tysięcy decyzji o przyznaniu ulg. Łączna kwota udzielonej pomocy wynosi około 8,1 miliarda złotych. Naczelnicy urzędów skarbowych rozpatrują wnioski o rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych.
Krzysztof Koślicki
04.08.2021
Ordynacja Doradca podatkowy
Skarbówka pokazuje ludzką twarz i łagodzi rygorystyczne podejście dotyczące rozliczania kosztów podatkowych przez jednoosobowe firmy. Fiskus twierdził, że wiele wydatków ma charakter osobisty, co wyklucza zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Najnowsze interpretacje potwierdzają jednak zaskakującą zmianę. Pytanie tylko, na ile będzie ona trwała.
Krzysztof Koślicki
04.08.2021
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Elektroniczny czynny żal pełen wątpliwości

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy
Możliwość składania czynnego żalu w formie elektronicznej stoi pod znakiem zapytania. Ministerstwo Finansów twierdzi, że problemu nie ma. Jednak doradcy podatkowi uważają, że od października 2021 roku znów trzeba będzie wrócić do dokumentów papierowych. Konieczna jest pilna zmiana przepisów i jednoznaczne stwierdzenie, czy e-czynny żal będzie dopuszczalny.
Krzysztof Koślicki
03.08.2021
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy
Od stycznia przyszłego roku wynajmujący mieszkania nie będą mogli ich amortyzować. Podatek trzeba będzie liczyć według stawki ryczałtowej od przychodu. Przedsiębiorcy nie będą mogli z kolei dokonywać odpisów od prywatnego majątku wniesionego do firmy (m.in. samochodu, telefonu czy komputera) od ceny zakupu – ważna będzie wartość rynkowa. Problem jednak w tym, że projekt zmian nie zawiera przepisów przejściowych.
Krzysztof Koślicki
03.08.2021
PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Ceny transferowe od lat przysparzają wielu problemów. Spełnienie rosnących wymogów zabiera coraz więcej czasu i wymaga sporej wiedzy. Dlatego pozytywnie należy ocenić propozycje szeregu uproszczeń, jakie znalazły się w ramach programu Polski Ład. Kierunek uproszczeń jest niewątpliwie bardzo dobry, jednak, niestety, nie wszystkie zmiany to krok w dobrą stronę. Mamy do czynienia z niesamowitym zaostrzeniem kar – mówi Monika Palmowska, partner w KPMG w Polsce.
Krzysztof Koślicki
03.08.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej. W tym okresie jest zwolniony z wielu obowiązków, m.in. nie musi składać deklaracji VAT. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
Krzysztof Kaźmierski
02.08.2021
VAT Rachunkowość Małe i średnie firmy

Fiskus sprawdzi rozliczenia i prześwietli majątek firm

Ordynacja CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Ministerstwo Finansów chce, by wszystkie firmy – także jednoosobowi przedsiębiorcy – od stycznia 2023 roku wysyłały do skarbówki co miesiąc raporty dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Udostępniać trzeba będzie m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencję środków trwałych. Fiskus od razu sprawdzi więc majątek firmy i zweryfikuje, czy nie służy on do sztucznego zawyżania kosztów.
Krzysztof Koślicki
02.08.2021
Ordynacja CIT PIT Rachunkowość Polski Ład

Od napiwków też trzeba zapłacić podatek

Domowe finanse PIT Rachunkowość
Sezon wakacyjny w pełni, stąd wiele osób pracujących w gastronomii (i nie tylko) zadaje sobie pytanie, czy otrzymywane przez nich napiwki podlegają opodatkowaniu. Tu odpowiedź jest jednoznaczna – tak, podlegają. Pytanie, kto i w jakim momencie ma wykazać taki przychód. Nie ma tu jednak jednej odpowiedzi – wszystko zależy bowiem od formy otrzymania napiwku.
Krzysztof Koślicki
31.07.2021
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.
Krzysztof Koślicki
30.07.2021
Ordynacja Rachunkowość Compliance

Za zatrudnianie na czarno zapłaci pracodawca, nie pracownik

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Finansów szykuje nową oręż do walki z szarą strefą. Projekt Polskiego Ładu przewiduje zasadę, że firma zatrudniająca na czarno, będzie musiała doliczać do swojego przychodu wynagrodzenia zapłacone "pod stołem". Nieuczciwy pracodawca zapłaci też z własnej kieszeni zaległy podatek pracownika i jego składki na ubezpieczenie. Może się jednak zdarzyć, że takie same skutki będzie miało też przekwalifikowanie przez ZUS np. umowy o dzieło na umowę o pracę.
Krzysztof Koślicki
30.07.2021
Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków.
Krzysztof Kaźmierski
29.07.2021
VAT Rachunkowość
Projekt Polskiego Ładu zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy. Z odliczenia nie skorzystają jednak osoby na umowach zlecenia i o dzieło. Ulga ma dotyczyć wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie. Do przychodów nie będą wliczane kwoty objęte autorskimi kosztami uzyskania przychodów.
Krzysztof Koślicki
28.07.2021
PIT Rachunkowość Polski Ład
Polski Ład był dotychczas promowany jako zestaw rozwiązań o charakterze proinwestycyjnym i proinnowacyjnym, a także zachęcających do powrotu kapitału do Polski. Warto w tym kontekście zadać sobie pytanie, jak proponowane zmiany mogą wpłynąć na funkcjonowanie grup kapitałowych operujących w wielu krajach – pisze Maciej Gruchot, doradca podatkowy, partner w kancelarii Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska.
Maciej Gruchot
28.07.2021
Ordynacja CIT Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski