Fiskus interpretuje nową ulgę na zabytki dość korzystnie dla podatników. Pozwala nawet na znaczne unowocześnienia starych budynków, o ile tylko zgadza się na to konserwator zabytków. Z wydanych ostatnio interpretacji można nawet wyczytać, że ulga ta nie zniknie w ciągu najbliższych lat. Jednak nie ma co liczyć na jej stosowanie do nieruchomości zakupionych przed 2022 rokiem.
Paweł Rochowicz
16.08.2022
PIT Budownictwo Polski Ład
Cel mieszkaniowy możemy zrealizować w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Szwajcarii. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja tego celu. Do zastosowania zwolnienia z PIT nie jest przeszkodą czasowe wynajęcie lokalu i zamieszkiwanie w nim tylko przez część roku.
Wiesława Moczydłowska
13.08.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Rzecznik MŚP: Przepisy antykaruzelowe dobrze działają

VAT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Spada liczba decyzji organów skarbowych dotyczących wyłudzeń VAT. O ile za 2016 rok wyniosła ponad trzy tysiące, to za rok 2021 tylko 62. Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców świadczy to o skuteczności wprowadzanych w ostatnich latach przepisów przeciwdziałających oszustwom na tle tego podatku.
Paweł Rochowicz
12.08.2022
VAT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Jeżeli spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zostanie poddana podziałowi przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do drugiej spółki również opodatkowanej ryczałtem, to obie spółki zachowają prawo do tej formy opodatkowania. Taką korzystną interpretację wydała skarbówka.
Wiesława Moczydłowska
12.08.2022
CIT Doradca podatkowy Spółki
W pakiecie zmian w ustawie o VAT znalazły się przepisy, które zlikwidują niektóre podatkowe przyczyny pogarszania płynności finansowej firm, zwłaszcza tych handlujących z krajami Unii Europejskiej. Projektodawcy sami zauważają, że niektóre dzisiejsze regulacje powodują nieuzasadnione kredytowanie budżetu państwa przez przedsiębiorców.
Paweł Rochowicz
12.08.2022
VAT Prawo gospodarcze Finanse
Usługi doradztwa obywatelskiego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, o ile osoba je świadcząca nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanego z tego tytułu wynagrodzenia oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego w związku z ich świadczeniem. Usługi te nie podlegają VAT, nawet gdy osoba je świadcząca prowadzi również działalność gospodarczą w innym zakresie, opodatkowaną VAT.
Wiesława Moczydłowska
11.08.2022
Domowe finanse VAT
Niektóre osoby zatrudnione na umowę o pracę i korzystające z praw autorskich stracą na tegorocznych zmianach w ustawie o PIT. Stanie się tak, mimo że przepisy o 50-procentowych kosztach autorskich nie zmieniły się. Dotyczy to pracowników zarabiających w przedziale ok. 7-16 tys. zł oraz powyżej 16,5 tys. zł miesięcznie. Decyduje o tym zakaz odliczania składki zdrowotnej od podatku.
Paweł Rochowicz
11.08.2022
PIT Nowe technologie Polski Ład
Organy skarbowe nie będą automatycznie karały podatnika VAT dodatkową sankcją, gdy ten nieświadomie pomyli się w rozliczeniu podatkowym albo zostanie bez swojej wiedzy wciągnięty do oszustwa. Będzie można miarkować tę karę, zależnie od okoliczności i skali uszczupleń podatkowych. To pokłosie wyroku TSUE podważającego polskie przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym.
Paweł Rochowicz
10.08.2022
Wymiar sprawiedliwości VAT
Przesłanka uzasadnionych przyczyn ekonomicznych jako przeciwieństwo sztucznego sposobu działania występuje także w klauzuli ogólnej. Podatnik może w sporze z organem przedstawić swoje argumenty, np. dowieść, że u podstaw zdarzenia restrukturyzacyjnego lub utworzonej struktury holdingowej leżały uzasadnione przyczyny ekonomiczne – pisze prof. dr hab. Hanna Litwińczuk.
Hanna Litwińczuk
10.08.2022
Ordynacja CIT Doradca podatkowy
W projekcie nowelizacji ustawy o VAT ujednolicono system wydawania informacji klasyfikacyjnych mających znaczenie dla tego podatku, a także akcyzy i cła. Wiążące informacje w tych sprawach będzie wydawał Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie on rozpatrywał te sprawy zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji.
Paweł Rochowicz
09.08.2022
VAT Akcyza
Na gruncie prawa podatkowego nieistotna jest umowa między małżonkami – notariuszem i syndykiem, że nieruchomością będącą przedmiotem najmu zarządzał będzie mąż i rozliczał koszty z tego tytułu. Jeśli notariusz nie ma prawa uzyskiwać przychodów z najmu i rozliczać kosztów z nim związanych, mąż prowadzący działalność syndyka może rozliczyć koszty tylko proporcjonalnie do swojego udziału w wartości nieruchomości.
Wiesława Moczydłowska
09.08.2022
Prawnicy PIT
Zmiany podatkowe w ramach "Polskiego Ładu" i "Niskich Podatków nie prowadzą do wzrostu obciążeń fiskalnych, a teza o podwójnym opodatkowaniu jest nieuzasadniona - tak Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO wskazywał, że zmiana stawki PIT z 17 na 12 proc. nie jest realną obniżką podatku.
Paweł Rochowicz
09.08.2022
PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Zniesienie sankcji za nieświadomy błąd w rozliczeniach, podniesienie do 2 mln euro limitu sprzedaży dla małego podatnika i centralizacja wydawania interpretacji dotyczących stawek - to przewiduje pakietu zmian w podatku od towarów i usług, zwany "SLIM VAT 3". Projekt ustawy w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji, a rząd ma go przyjąć do końca września.
Paweł Rochowicz
09.08.2022
VAT Akcyza

Firmy dostały szansę na odzyskanie dużych kwot z podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy Budownictwo Finanse
Niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zmienia diametralnie podejście do opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości. Belki czy inne elementy konstrukcyjne i instalacje obniżają opodatkowanie całej powierzchni, a nie tylko jej części. Firmy powinny teraz dokonać nowych pomiarów swoich nieruchomości, złożyć korekty rozliczeń i odzyskać nadpłacone podatki.
Krzysztof Koślicki
09.08.2022
Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy Budownictwo Finanse
Zgodnie z obowiązującymi w rachunkowości zasadami, koszty powinny zostać wykazane w księgach okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty. Trochę inne zasady obowiązują jednak przy okazji księgowania kosztów prenumeraty. W tym przypadku trzeba zbadać m.in. poziom istotności wydatku.
Krzysztof Kaźmierski
08.08.2022
Rachunkowość
Czy zniesienie "podatku Belki" byłoby dobrą metodą przeciwdziałania inflacji i trudnej sytuacji gospodarczej? Ministerstwo Finansów nie wyklucza dyskusji o zmianach, choć nie przewiduje całkowitego zniesienia tej daniny. Eksperci wskazują: ewentualna reforma inflacji raczej nie zahamuje, a może niepotrzebnie skomplikować system podatkowy.
Paweł Rochowicz
08.08.2022
PIT
To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że jego wydatki mają pokrycie w opodatkowanych źródłach przychodu. Tłumaczenia, że przez lata gromadził on oszczędności w gotówce, mimo posiadania rachunków bankowych, to za mało. Fiskus może uznać, że środki te pochodzą ze źródeł nieujawnionych i wymierzyć 75-proc. podatek – wynika z wyroku NSA. Taką tezę potwierdza także Trybunał Konstytucyjny.
Wiesława Moczydłowska Krzysztof Koślicki
07.08.2022
Ordynacja Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Wynajem domków letniskowych, po spełnieniu pewnych warunków, można potraktować jako prywatny najem. Można więc opodatkować go 8,5-proc. stawką ryczałtu. Potwierdza to skarbówka w interpretacji. Eksperci zauważają, że istotny jest stan faktyczny w danej sprawie i prawidłowo napisany wniosek o interpretację.
Wiesława Moczydłowska
06.08.2022
Domowe finanse PIT
Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do biura rachunkowego teczkę z fakturami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każde księgowanie muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci biur rachunkowych muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by potem można je było właściwie ująć w księgach rachunkowych i podatkowych.
Krzysztof Koślicki
05.08.2022
VAT Rachunkowość

Podatek od garaży wzrośnie i wciąż będzie niesprawiedliwy

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Drastyczny wzrost przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości mocno dotknie właścicieli niektórych garaży w budynkach mieszkalnych. Tymczasem Ministerstwo Finansów nie zamierza zmieniać ewidentnie niesprawiedliwych przepisów, według których różnica w opodatkowaniu takich samych garaży jest nawet dziesięciokrotna. Resort czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
Paweł Rochowicz
05.08.2022
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Obrót kryptowalutami za pośrednictwem internetu jest klasyfikowany jako pozostałe pośrednictwo pieniężne, co wyłącza te usługi z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie ma znaczenia dla ustalenia charakteru usług fakt, że wynagrodzenie za takie świadczenie nie przybiera formy zapłaty prowizji lub innych opłat.
Wiesława Moczydłowska
04.08.2022
PIT Doradca podatkowy
Gaz płynny, olej opałowy oraz pellet powinny być objęte zerowym VAT. Projekt ustawy obniżającej stawkę tego podatku przygotował Senat. W ten sposób senatorowie chcą wspomóc walkę z rosnącymi cenami paliw stosowanych do ogrzewania. Jeśli Sejm zaakceptowałby ten projekt, obniżka nastąpiłaby 1 października.
Paweł Rochowicz
04.08.2022
VAT

Zainteresowanie e-fakturowaniem w ramach KSeF na razie niewielkie

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Z danych, które Ministerstwo Finansów udostępniło redakcji Prawo.pl, wynika, że firmy nie są szczególnie zainteresowane Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Testy obecnej wersji systemu pokazują jednak zbyt wiele mankamentów. Wystawianie faktur elektronicznych niedługo będzie obowiązkowe dla wszystkich. Firmy liczą więc na zmiany i dopracowanie systemu.
Krzysztof Koślicki
04.08.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy
W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń pieniądze te miały być wykorzystywane na wsparcie niepełnosprawnych, ale są też wydawane np. na 14 emerytury. Do tego częściowo dublują się z wydatkami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2022
Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy
Skoro wynajmujący nie podjęli żadnych innych czynności, a jednocześnie obciążali co miesiąc najemcę opłatami – czynsz, odszkodowanie oraz media, to w rzeczywistości tolerują taką sytuację. Otrzymywane kwoty stanowią dla wynajmującej spółdzielni wynagrodzenie za świadczenie usług za przyzwolenie na korzystanie z lokalu bez umowy – mówi Radosław Żuk, doradca podatkowy, partner w kancelarii Żuk i Pośpiech.
Wiesława Moczydłowska
03.08.2022
VAT Doradca podatkowy
Wydłużony czas egzaminu oraz możliwość zdawania go na przystosowanym do danej niepełnosprawności sprzęcie komputerowym – to ułatwienia, z których mogą już korzystać kandydaci na biegłych rewidentów, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Ministerstwo Finansów uwzględniło w rozporządzeniu uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszane jeszcze w 2020 r.
Beata Dązbłaż
03.08.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy

Na interpretację podatkową można czekać nawet rok

CIT PIT Doradca podatkowy Finanse Polski Ład
Procedura uzyskiwania interpretacji podatkowych zaczyna przypominać błędne koło. Skarbówka, zanim udzieli odpowiedzi, najpierw każe zdobyć w Głównym Urzędzie Statystycznym potwierdzenie kodu PKWiU. Doradcy podatkowi alarmują jednak, że wnioski, które złożyli w lutym, ciągle są nierozpatrzone. Po doliczeniu czasu wydania samej interpretacji, za chwilę okaże się, że na potwierdzenie poprawności rozliczeń trzeba czekać rok.
Krzysztof Koślicki
03.08.2022
CIT PIT Doradca podatkowy Finanse Polski Ład
Firmy i osoby rozliczające podatek u źródła należny od ich zagranicznych partnerów dostaną dodatkowy czas na złożenie ważnych dokumentów. Chodzi o możliwość wyłączenia uciążliwego mechanizmu "pay&refund". Minister Finansów ma wydać rozporządzenie w tej sprawie. Trwałe złagodzenie tych obowiązków ma nastąpić od 2023 roku.
Paweł Rochowicz
02.08.2022
CIT PIT
Ministerstwo Finansów ogłosiło nabór do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Oferta jest skierowana do pracowników naukowych, a zgłoszenia można nadsyłać do 15 września 2022 r. W skład Komisji wejdą też urzędnicy skarbowi, sędziowie i doradcy podatkowi.
Paweł Rochowicz
02.08.2022
Doradca podatkowy Administracja publiczna

Unijny handel internetowy daje zarobić polskiemu budżetowi, ale jest omijany

Finanse publiczne Rynek i konsument VAT Małe i średnie firmy
Nowy system rozliczania VAT od e-handlu w Unii Europejskiej przyniósł zaplanowane dochody polskiemu budżetowi. Jednak Ministerstwo Finansów przyznaje, że wciąż są kłopoty z małymi przesyłkami spoza Unii, które też obejmuje nowy system. Przepisy o zwolnieniu przesyłek wartych do 150 euro wciąż są nadużywane, przez co część dochodów z VAT ucieka skarbówce.
Paweł Rochowicz
02.08.2022
Finanse publiczne Rynek i konsument VAT Małe i średnie firmy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski