Z opublikowanego w czwartek projektu rozporządzenia wynika, że kasa fiskalna w postaci oprogramowania nie będzie musiała drukować paragonów. Dokumenty będą jednak musiały być przesyłane do komputerowych systemów ogólnodostępnych. Musi też być możliwe dokonanie ich zapisu lub wydruku w tych systemach. Resort finansów chce dodatkowo ujednolicić format zapisu danych.
Krzysztof Koślicki
16.09.2021
VAT Rachunkowość
W ramach Polskiego Ładu resort finansów chce zachęcić do ujawnienia dochodów, które wcześniej nie były wykazane w rozliczeniach PIT. Dzięki specjalnym przepisom o abolicji będzie można skorzystać z preferencyjnej, niższej stawki podatku. Pomysł nie jest zły, jednak – zdaniem ekspertów – przepisy trzeba doprecyzować. Bo ich obecna wersja może okazać się dotkliwą w skutkach pułapką.
Krzysztof Koślicki
16.09.2021
Ordynacja Domowe finanse PIT Polski Ład
Dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących wymagań dla firm inwestycyjnych - to cel projektu, którego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w środę. Chodzi o ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego i zapewnienie firmom inwestycyjnym w całej UE działania w oparciu o jednolite regulacje.
Krzysztof Sobczak
15.09.2021
Finanse publiczne Prawo gospodarcze
Na wtorkowym posiedzeniu, Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do podatkowej części Polskiego Ładu. Chodzi o rozszerzenie zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego o podmioty o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest źródłem unikania opodatkowania, lecz wynika z istoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności.
Krzysztof Koślicki
15.09.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Pojawienie się podatku cyfrowego to tylko kwestia czasu. Państwa G7, w tym Polska, podpisały już w tym zakresie porozumienie. W najbardziej negatywnym scenariuszu w CIT nie będzie żadnych preferencji. To będzie niekorzystne dla polskich małych i średnich osób prawnych, które płacą 9-proc. podatek dochodowy. Mogą też zniknąć wszelkie ulgi i tzw. estoński CIT – mówi dr Monika Różycka,
Krzysztof Koślicki
15.09.2021
CIT Polski Ład
Przyjęta przez rząd podatkowa część Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odpisać będzie można maksymalnie 300 złotych rocznie. MF chce w ten sposób zachęcić Polaków do członkostwa w związkach zawodowych. Nowelizacja pomija jednak zupełnie przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
15.09.2021
PIT Prawo pracy Polski Ład
Analizy cen transferowych niezmiennie cieszą się zainteresowaniem organów kontrolujących. Z uwagi na ich coraz większe znaczenie oraz ich obowiązkowy charakter od 2017 roku, w ramach kontroli organy skupiają się przede wszystkim na weryfikacji właśnie tego dokumentu – piszą Magdalena Marciniak i Marta Klepacz z MDDP.
Magdalena Marciniak Marta Klepacz
14.09.2021
CIT PIT Doradca podatkowy

Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Domowe finanse VAT Rachunkowość Finanse
Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
14.09.2021
Domowe finanse VAT Rachunkowość Finanse
Rząd chce, by od przyszłego roku firmy wykazujące stratę lub zbyt niską rentowność płaciły podatek od przychodów. Zdaniem praktyków i doradców podatkowych decyzja ta wpisuje się w trend uszczelniania systemu podatkowego i może być wstępem do wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego – zwłaszcza, że jest już wstępne porozumienie w tym zakresie państw G7.
Krzysztof Koślicki
14.09.2021
CIT PIT Polski Ład
Przyjęty przez rząd projekt podatkowej części Polskiego Ładu przewiduje złagodzenie zasad dotyczących korzystania z ryczałtowego opodatkowania dochodów zagranicznych. Pierwsza wersja przepisów przewidywała konieczność posługiwania się zagranicznym certyfikatem rezydencji, co w wielu wypadkach mogłoby być niemożliwe. Po naszej publikacji resort pozwolił, by zamiast certyfikatu można było używać także z innych dokumentów.
Krzysztof Koślicki
13.09.2021
PIT Polski Ład

MF rusza z cyklem webinarów dla biznesu

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Już we wtorek, 14 września, odbędzie się pierwsze z cyklu webinarów online „Podatkowy restart gospodarki – pakiet dla biznesu”. Resort finansów zachęca do udziału w nim i podkreśla, że Polski Ład to nie tylko historyczna obniżka podatków, ale również kompleksowy system ulg podatkowych dla biznesu.
Krzysztof Koślicki
13.09.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Ministerstwo wycofuje się z przepisu krzywdzącego gminy poligonowe

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Gminy, na których funkcjonują poligony, nie stracą blisko 170 mln złotych podatku poligonowego. Po proteście 30 takich samorządów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofuje się z przepisu, który pojawił się bez konsultacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zyskać na nim miało Ministerstwo Obrony Narodowej.
Robert Horbaczewski
13.09.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Przyjęta przez rząd zmieniona wersja projektu Polskiego Ładu, przy okazji wprowadzenia przepisów o podatku od przychodów, uchyla jednocześnie art. 15e ustawy o CIT. Przyniesie to duży problem – zwłaszcza dla podatników, którzy zdecydowali się wcześniej na zawarcie z fiskusem uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Przepisy przejściowe – zamiast wyjaśniać – dokładają kolejnych wątpliwości.
Krzysztof Koślicki
13.09.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Brak konsultacji społecznych, pomijanie w uzasadnieniach do projektów ustaw informacji o najważniejszych proponowanych zmianach, czy oceny skutków regulacji, które nie uwzględniają szerszego kontekstu i wpływu zmian na prawo i gospodarkę - to tylko niektóre zarzuty prawników wobec procesu legislacyjnego. Tryb prac nad nowym prawem budzi już nawet sprzeciw Rządowego Centrum Legislacji i poszczególnych ministerstw.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki Robert Horbaczewski Jolanta Ojczyk
13.09.2021
Prawo gospodarcze
Mamy dobrą wiadomość - po publikacji Prawo.pl resort finansów zmienił proponowane przepisy o uldze dla klasy średniej w Polskim Ładzie. Od stycznia przyszłego roku z nowej preferencji skorzystają także twórcy i artyści, którzy stosują 50-proc. autorskie koszty uzyskania przychodów. Z odliczenia nie skorzystają jednak zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych – zleceniach i o dzieło.
Krzysztof Koślicki
11.09.2021
Domowe finanse PIT Polski Ład
Ministerstwo Aktywów Państwowych jest przeciwne minimalnemu podatkowi od przychodów, bo będą musiały go płacić także spółki Skarbu Państwa. Rządowe Centrum Legislacji odmawia z kolei zaopiniowania projektu Polskiego Ładu, bo dostało na to tylko kilka godzin. W rezultacie rząd przyjął projekt bez opinii RCL. Taki dokument trafił też do Sejmu.
Krzysztof Koślicki
10.09.2021
CIT Administracja publiczna Polski Ład
Proponowana przez rząd nowelizacja Kodeksu spółek handlowych oznacza nie tylko wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawa grup spółek, ale także nowości w zakresie corporate governance - pisze prof. Katarzyna Bilewska. I dodaje, że problem sprowadzać się będzie do kwestii, który interes: własny interes spółek czy też interes grupy, powinien mieć prymat przy podejmowaniu decyzji przez spółki.
Katarzyna Bilewska
10.09.2021
Spółki Prawo gospodarcze
Wbrew zapowiedziom rządu, nowy podatek przychodowy nie będzie dotyczył jedynie wielkich międzynarodowych korporacji, które nie płacą w Polsce CIT. Z przesłanej do Sejmu najnowszej wersji projektu Polskiego Ładu wynika, że nowa danina - z pewnymi wyłączeniami - dotknie wszystkie spółki – także firmy rodzinne i komandytowe, których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Krzysztof Koślicki
10.09.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Projekt Polskiego Ładu przewiduje możliwość tworzenia grup VAT. Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń pomiędzy podmiotami należącymi do jednej grupy oraz w zamyśle ustawodawcy przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiego systemu podatkowego względem innych państw Unii Europejskiej, w których podobne rozwiązania już funkcjonują – piszą eksperci ALTO.
Kacper Wolak Piotr Sławiński
09.09.2021
VAT Doradca podatkowy Polski Ład

Uproszczenia w podatkach zbyt często komplikują rozliczenia

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Przy okazji przedstawienia w środę nowej wersji Polskiego Ładu do debaty wrócił temat uproszczeń prawa podatkowego wprowadzanych przez rząd. Eksperci i praktycy zwracają uwagę, że bardzo często zdarza się, że po wejściu w życie ułatwień, prawidłowe rozliczenie podatków staje się trudniejsze, a do fiskusa trzeba raportować coraz więcej informacji.
Krzysztof Koślicki
09.09.2021
PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Pracodawca, po kontroli ZUS, musiał zapłacić zaległe składki ubezpieczeniowe za byłych i obecnych pracowników. Skarbówka uznała więc, że u zatrudnionych powstał przychód i domagała się dodatkowego podatku dochodowego. Najnowszy wyrok sądu administracyjnego potwierdza, że fiskus nie miał prawa tak twierdzić. Gdyby uznać argumenty urzędników, pracownicy… zapłaciliby PIT dwukrotnie.
Krzysztof Koślicki
08.09.2021
PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne
Ustawa o podatku od towarów i usług określa dwa sposoby zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym. Chodzi o jej przeniesienie na następne okresy rozliczeniowe albo zwrot różnicy na rachunek bankowy. Podatnik może otrzymać zwrot środków z różnych terminach, po spełnieniu różnych warunków.
Krzysztof Kaźmierski
07.09.2021
VAT Rachunkowość
Nie do końca było wiadomo, którzy lekarze musieli w lipcu zainstalować kasy fiskalne online. Niejasności w tym zakresie doprowadziły do tego, że niektórym medykom trudno teraz uzyskać ulgę na zakup nowego urządzenia. Fiskus uzależnia to od formy organizacyjno–prawnej świadczenia usług medycznych – tłumaczy, że lekarz w spółce może wykonywać też inne usługi. Ulga więc nie przysługuje.
Krzysztof Koślicki
07.09.2021
VAT Rachunkowość Zawody medyczne

Rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie do gruntownej poprawy

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Wniosek z zakończonych konsultacji dotyczących Polskiego Ładu jest jeden – łatwiej w nim znaleźć wady niż zalety. Dodatkowym problemem jest czas. Najpewniej znów okaże się, że firmy dostaną mniej niż miesiąc na wdrożenie nowych przepisów i dostosowanie systemów do zmienionych zasad. Coraz głośniej słychać, by wejście w życie Polskiego Ładu opóźnić o rok.
Krzysztof Koślicki
06.09.2021
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Projekt Polskiego Ładu zawiera propozycje zmian w już obowiązującej uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz w preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osiąganych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box). Najważniejsze kwestie wyjaśnia Tomasz Klatkiewicz, doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul.
Tomasz Klatkiewicz
06.09.2021
CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Liczba wniosków o wydanie interpretacji podatkowych zaczęła rosnąć. Doradcy podatkowi obserwują jednak niepokojącą praktykę organów podatkowych. Chodzi o to, że urzędnicy podważają sens zadawania pytań – domagają się dodatkowych informacji i odmawiają ochrony z już udzielonych odpowiedzi, tłumacząc, że stan faktyczny opisany był nieprecyzyjnie.
Krzysztof Koślicki
06.09.2021
Ordynacja Doradca podatkowy
Resort finansów chce walczyć z szarą strefą, więc projekt Polskiego Ładu przewiduje ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy będą przyjmować płatności kartą. Korzyści mają dotyczyć podatku dochodowego i VAT. Zdaniem ekspertów, zachęty mogą jednak być zbyt małe. Przy okazji znacząco obniżone będą także limity dla płatności gotówkowych.
Krzysztof Koślicki
04.09.2021
Ordynacja CIT PIT VAT Finanse Polski Ład
Doradcy podatkowi krytykowali pomysł zmian w przepisach, które doprowadziłyby do tego, że zagraniczne spółki byłyby zmuszone do płacenia podatku dochodowego w Polsce, tylko z tego powodu, że osoba fizyczna mieszkająca w Polsce jest ich członkiem zarządu albo rady nadzorczej. Po naszej publikacji, resort zapowiedział złagodzenie tej zasady.
Krzysztof Koślicki
03.09.2021
CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Projekt Polskiego Ładu przewiduje zmiany, które dotkną także podmioty powiązane, działające w grupach. W założeniu mają to być uproszczenia, ale – jak twierdzą praktycy – może się okazać, że zamiast tego pojawią się dodatkowe kontrole i konieczność dopłacania podatku. Chodzi przede wszystkim o procedurę raportowania i oświadczenia składane przez członków zarządu.
Krzysztof Koślicki
03.09.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Są objaśnienia do pakietu VAT e-commerce

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Resort finansów poinformował w czwartek, że przygotował praktyczny przewodnik po głównych rozwiązaniach pakietu VAT e-commerce. Na prośbę przedsiębiorców objaśnienia odnoszą się szerzej do kwestii fakturowania i obowiązków ewidencyjnych. Dokument ma moc wiążącą dla administracji skarbowej.
Krzysztof Koślicki
02.09.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski