Po zmarłych rodzicach podatnik odziedziczył wraz z rodzeństwem po 1/3 udziałów w mieszkaniu. Nabycie zostało zgłoszone do urzędu skarbowego i spadek został zwolniony z podatku. W wyniku dokonanego u notariusza w październiku 2014 r. działu spadku całość mieszkania przypadła podatnikowi, a pozostałe rodzeństwo zrzekło się praw do mieszkania z uwagi na fakt, że zostało dostatecznie wyposażone za życia rodziców.
Czy dokonany dział spadku należy zgłosić do urzędu skarbowego?
Czy taki (nieekwiwalentny) dział spadku wywołuje jakieś skutki w podatku od spadków i darowizn?

Dział spadku a podatek od spadków i darowizn

Dokonanego działu spadku nie należy zgłaszać do urzędu skarbowego. Nie wywoła on żadnych skutków w podatku od spadków i darowizn, ani w żadnym innym podatku.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie w sprawie z wniosku o dział spadku >

Dział spadku, czyli czynność uregulowana w przepisach art. 1035–1046 ustawy z 26 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, nie stanowi czynności wymienionej w art. 1 ustawy z 26 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej u.p.s.d., a zatem nabycie w drodze działu spadku rzeczy lub praw nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie nabycia spadku >

Zgłoszenie do urzędu skarbowego nie jest konieczne

Czynność ta nie wymaga także zgłoszenia do urzędu skarbowego. Należy jedynie zauważyć, że w wyniku dokonania działu spadku, w ramach którego dwaj spośród trzech spadkobierców zrzekają się nieodpłatnie swoich praw na rzecz jednego ze spadkobierców, dochodzi do tzw. nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.

Zobacz również: Prywatny majątek ma zostać w rodzinie >>

Darowizna pieniędzy od zamężnej siostry może być zwolniona z podatku >>

Przy rozpoznawaniu takiego świadczenia nie ma znaczenia fakt, że taki stan rzeczy wynika z tego, iż dwaj zrzekający się spadkobiercy "zostali dostatecznie wyposażeni za życia spadkodawców". Takie świadczenie co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W analizowanym przypadku stanowi ono przychód z tzw. innych źródeł i jako taki właśnie przychód należałoby je opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj w LEX: Ustalenie spadkobierców kredytobiorcy >

 

Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2011 r., ITPB2/415-186/11/MK. W przedmiotowej interpretacji znajdziemy także potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym tzw. nieekwiwalentny dział spadku nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (ma przykład darowizny).

Co jednak istotne, w analizowanym przypadku świadczenie jest dokonywane pomiędzy rodzeństwem, tj. osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 u.p.s.d. W związku z tym faktem, świadczenie to skorzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f. Nie wywoła ono tym samym skutków w żadnym z podatków.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego