Darowizna na cele pożytku publicznego obejmuje darowizny przekazane organizacjom realizującym cele pożytku publicznego (OPP), takie jak np. pomoc charytatywna, pomoc społeczna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Ustawodawca wprowadził limit wysokości odliczenia do wysokości 6 proc. osiągniętego dochodu dla wszystkich rodzajów darowizn. Oznacza to, że należy zsumować łączną kwotę przekazanych darowizn i tak obliczona kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. obliczonego dochodu.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - pakiet zmian w podatkach w związku z koronawirusem >

Piotr Hanuszewski, supervisor w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce, wyjaśnia tę zasadę na przykładzie. Wskazuje na podatnika osiągnął w 2019 roku dochód w wysokości 80 tys. zł. Należny podatek od tego dochodu to 13 652 zł. W trakcie roku podatnik przekazał łącznie tytułem darowizn na rzecz OPP kwotę 8,5 tys. zł. W zeznaniu podatkowym będzie mógł odliczyć jednak tylko kwotę 4800 zł, stanowiącą 6 proc. dochodu. W efekcie będzie mógł zaoszczędzić na podatku 852 zł.

Zobacz również: Źle naliczone koszty uzyskania przychodów poprawi pracownik w rocznym PIT >>

Konieczne udokumentowanie darowizny

- Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych ulg uwzględnionych w zeznaniu podatkowym, podatnik powinien posiadać dokumenty uprawniające do zastosowania ulgi. W przypadku darowizn pieniężnych będzie to dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – tłumaczy Piotr Hanuszewski. Ekspert zwraca także uwagę, aby w tytułu przelewu wskazane było, że przelew dotyczy konkretnej darowizny. W przypadku darowizn niepieniężnych, takim dokumentem będzie np. umowa darowizny w której wskazane będzie przekazywane świadczenie, jego wartość oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. Posiadanie tych potwierdzeń jest wyjątkowo istotne w przypadku ewentualnej kontroli ze strony urzędu skarbowego, który może zażądać przedstawienia dokumentów uprawniających do zastosowania ulg podatkowych, w ramach prowadzonych czynności sprawdzających. W przypadku braku posiadania stosownych dokumentów, urząd skarbowy może wymagać złożenia korekty zeznania podatkowego.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa >

 

Zwrot darowizny ze skutkami podatkowymi

- Odliczenie wydatków poniesionych z tytułu darowizn na rzecz OPP dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku dochodów opodatkowanych według skali na zasadach ogólnych, deklarowanych na formularza PIT-36 lub PIT-37. Taka ulga nie przysługuje np. przedsiębiorcom rozliczającym osiągnięte dochody przy zastosowaniu 19-proc. liniowej stawki podatku na formularzu PIT-36L. Kwotę dokonanej darowizny wykazuje się w załączniku PIT/O, podając kwotę dokonanej darowizny oraz kwotę dokonanego odliczenia a także dane obdarowanego – dodaje Piotr Hanuszewski.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa >

Warto wspomnieć również o sytuacji w której uwzględniona w zeznaniu podatkowym darowizna zostanie zwrócona podatnikowi. W takim przypadku nie będzie on zobowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego, w którym odliczył darowiznę. Będzie jednak musiał doliczyć kwotę uprzednio odliczonej darowizny do dochodu podlegającego opodatkowaniu, w zeznaniu podatkowym za ten rok w którym dokonany został zwrot.

Zobacz procedury w LEX:

Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r. >

Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa >