Po strajku i reformie konflikty w oświacie

Kadry w oświacie

Strajk i reforma zmieniły sposób, w jaki postrzegani są nauczyciele. Doszło do pogłębienia podziałów pomiędzy nauczycielami a rodzicami, a także pomiędzy samymi nauczycielami - mówili prelegenci VI Kongresu Edukacja i Rozwój. Dużym problemem była też wojna informacyjna, która toczyła się w związku ze strajkiem.

09.10.2019

Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców już pomaga

Kadry w oświacie Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Pod numerem telefonu 800-080-222 można uzyskać fachową pomoc psychologów, pedagogów i prawników. We wtorek zaczęła działać całodobowa i bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów. Problemami dzwoniących zajmują się doświadczeni eksperci z Fundacji ITAKA.

01.10.2019

Nie można dyskryminować za poglądy, ale sposób ich wyrażania ma w szkole znaczenie

Kadry w oświacie

Szkoła w woj. kujawsko-pomorskim zagroziła sankcjami nauczycielowi, który zachęcał do zakupu gazety z naklejkami "Strefa wolna od LGBT". Dyrektor szkoły ostrzegł nauczyciela, że poniesie konsekwencje, jeżeli tego rodzaju poglądy przejawiał będzie w pracy dydaktycznej, ale w obronie pedagoga stanął Instytut Ordo Iuris.

01.10.2019

Subwencja oświatowa w 2020 roku wyższa o 6,5 mld zł

Kadry w oświacie Finansowanie oświaty

Subwencja oświatowa w 2020 r. wzrośnie o 6,5 mld zł i objęte będą nią także sześciolatki. W jej ramach sfinansowane mają być też opieka dotacja przedszkolna, dodatkowe środki z rezerwy 0,4 proc., darmowe podręczniki, stypendia i programy rządowe - poinformował Dariusz Piontkowski podczas czwartkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

26.09.2019

MEN zapowiada podwyżki dla nauczycieli w drugiej połowie 2020 roku

Kadry w oświacie

W drugiej połowie 2020 roku pensje nauczycieli wzrosną o 6 proc. - zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Szef MEN wskazał, że źródłem podwyżek będą przesunięcia w budżecie i zostanie to uwzględnione w subwencji oświatowej, która wzrośnie do prawie 50 mld zł.

26.09.2019

Za mało pedagogiki w kształceniu nauczycieli

Kadry w oświacie

Kształcenie nauczycieli od lat budzi kontrowersje, padają np. pytania, dlaczego do szkół trafiają ludzie przemocowi. Teraz system nieco się zmienia, ale pięcioletnia pedagogika oraz odebranie słabszym uczelniom prawa do kształcenia przyszłych nauczycieli raczej nie naprawi tej sytuacji.

26.09.2019

ZNP: zarobki niektórych nauczycieli poniżej pensji minimalnej

Kadry w oświacie

Stawki nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych z tytułem licencjata będą w przyszłym roki niższe niż płaca minimalna - alarmują związkowcy. Pytają premiera, jak wyobraża sobie pracę w szkole za takie wynagrodzenie.

25.09.2019

Nauczycielskie podwyżki uwzględniane w sprawozdaniach

Kadry w oświacie

Roczne sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli uwzględnią tegoroczne zmiany w wynagrodzeniu pedagogów. MEN przygotował projekt rozporządzenia w tej sprawie, zawiera on nowy wzór dokumentu składanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

23.09.2019

Strajk często popierany przez uczniów, rzadziej przez ich rodziców

Kadry w oświacie

Prawie 40 proc. uczniów uznawało strajk nauczycieli za słuszny - pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC wśród stypendystów i stypendystek Programu Stypendialnego Horyzonty . Jednak było tak na początku protestu, z czasem poparcie uczniów malało. Znacznie mniejsze było poparcie dla strajku wśród rodziców uczniów.

21.09.2019

MEN: Nauczyciel w przedszkolu uprawniony do dodatku za wychowawstwo

Kadry w oświacie

MEN wyjaśnia wątpliwości, co do dodatku funkcyjnego dla wychowawców w przedszkolu. W odpowiedzi na interpelację poselską minister podkreśla, że również tej kategorii nauczycieli przysługuje dodatek funkcyjny. Jego wysokość określana jest w regulaminie wynagradzania.

20.09.2019

Samorządowcy: Likwidacja Karty Nauczyciela i finansowanie pensji z budżetu

Kadry w oświacie

Rozważenie przejęcia przez rząd finansowania wynagrodzeń dla nauczycieli - to jeden z dotyczących oświaty postulatów Związku Gmin Wiejskich. Samorządowcy uważają, że w ten sposób rząd weźmie odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie zmiany. Postulują również likwidację Karty Nauczyciela.

19.09.2019

Sondaż: Szkolna biurokracja to nie zawsze wina złych przepisów

Kadry w oświacie

Do piętrzenia się biurokratycznych obowiązków przyczyniają się same szkoły - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Większość respondentów stwierdziła w niej, że dyrektorzy wymagają od nich spełniania dodatkowych, nie zawsze wynikających wprost z przepisów, formalności.

19.09.2019

Przez lukę w przepisach, specjaliści w szkołach branżowych zarobią mniej

Kadry w oświacie

Dobry informatyk będzie zarabiał mniej niż behapowiec lub katecheta. W znowelizowanej Karcie Nauczyciela zabrakło definicji nauczyciela praktycznych przedmiotów zawodowych, co sprawi, że specjaliści nie będą chcieli pracować w szkołach. W prywatnej firmie zazwyczaj zarobią dużo więcej, a szkolna pensja nie będzie konkurencyjna nawet wobec innych nauczycieli.

18.09.2019

Szkoła nie może zmuszać do ubezpieczenia dziecka

Kadry w oświacie

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolna, o czym niektóre szkoły zapominają, zmuszając rodziców do jej zawarcia. Dotyczy zarówno nieszczęśliwych wypadków w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak również imprez i wycieczek szkolnych w kraju, ale szkoła nie prawa żądać od rodziców ubezpieczenia dzieci.

17.09.2019

Radny nie może być dyrektorem szkoły

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Nie można łączyć mandatu radnego z wykonywaniem funkcji dyrektora albo wicedyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest ta sama gmina, bez względu na to, w jakim trybie do tego dochodzi – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.

12.09.2019

Raport: Polski nauczyciel mało zarabia, ale też mało czasu spędza przy tablicy

Kadry w oświacie

Polski nauczyciel zarabia zaledwie ok. 57 proc. średniego wynagrodzenia nauczycieli w Unii Europejskiej. Jest na szóstym miejscu od końca, jeżeli chodzi o zarobki nauczycieli w Europie. Gorzej jest m.in. na Litwie, w Słowacji i w Czechach. Ale Polska jest też w ogonie pod względem czasu, który nauczyciele spędzają przy tablicy.

12.09.2019

ZNP: Potrzebne pilne rozmowy o budżecie na 2020 r.

Kadry w oświacie

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce rozmawiać z rządem o wynagrodzeniach nauczycieli. Przedmiotem dyskusji ma być projekt ustawy budżetowej na 2020 rok i określona w nim kwota bazowa dla nauczycieli. Mimo obietnic ministra, nie uwzględnia ona podwyżek pensji.

04.09.2019

Piontkowski: Kolejna podwyżka dla nauczycieli w 2020 r.

Kadry w oświacie

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiada, że w 2020 roku nauczyciele mogą się spodziewać kolejnych podwyżek. Nie wiadomo jednak jeszcze ani kiedy, ani w jakiej wysokości. Na zmiany w nauczycielskich wynagrodzeniach nie wskazuje też projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.

03.09.2019

Dyrektor technikum tylko z magisterką

Kadry w oświacie

MEN ogranicza możliwość pełnienia funkcji dyrektora szkoły bez tytułu magistra. Nie będzie to już możliwe m.in. w technikach. Zmiana nie dotyczy zbyt dużej liczby osób, bo obecnie tylko 47 dyrektorów nie posiada studiów drugiego stopnia. Zmiany dotyczą także wymogu posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

02.09.2019

Rady rodziców już z własnym kontem, ale wciąż bez precyzyjnych regulacji

Kadry w oświacie

Po reformie edukacji zwiększyć miało się znaczenie rad rodziców w szkołach. Jednak wciąż brakuje jasnych regulacji dotyczących ich statusu. Oznacza to problemy m.in. przy zawieraniu umów, czy z występowaniem do sądów. Problemem może być też dostęp do dokumentów rady, bo sądy uznają, że mają one tylko charakter wewnętrzny.

31.08.2019