- Odpowiedzią ministerstwa jest kompleksowa reforma statusu nauczyciela. Atrakcyjność zawodu nauczyciela musi wzrosnąć w perspektywie tego roku, autorytet nauczyciela musi wzrosnąć, etos pracy nauczyciela musi wzrosnąć, a wiedzie do tego droga zakładająca trzy cele - zaznaczył minister Przemysław Czarnek pytany w Polsat News o to, jak jego resort zamierza przeciwdziałać kryzysowi.

Czytaj:
Początek roku pokaże skalę kadrowych problemów szkół>>
Szkoła wkrótce bez nauczycieli - coraz większe braki kadrowe>>

 

Niedługo kolejne spotkanie statusu ds. statusu zawodowego nauczyciela

Resort przygotował założenia do projektu zmian w Karcie Nauczyciela (etap konsultacji założeń do projektu), MEiN planuje bowiem przetasowanie uprawnień pedagogów, argumentując to chęcią zwiększenia ich wynagrodzeń. Wdrożenie reformy będzie o tyle trudne, że z konsultacji dotyczących noweli wycofały się związki zawodowe. Resort proponuje zwiększenie pensum nauczyciela o dwie godziny. Ale to nie wszystko – pedagodzy uczący przedmiotów, które – według MEiN – wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych, mają realizować po dwie godziny zajęć rozwijających zainteresowania. Chodzi o nauczycieli wychowania fizycznego, plastyki i muzyki.

 

- Mianowicie: odbiurokratyzowanie zawodu nauczyciela i pracy nauczyciela. To nastąpi lada dzień, wydam odpowiednie rozporządzenie tak, żeby nauczyciel nie musiał poświęcać się wyłącznie biurokracji. Zwiększenie dostępności nauczyciela dla dzieci, tak żeby rodzice nie musieli odrabiać trudnych prac domowych z chemii, z fizyki, czy z matematyki, ucząc się tej fizyki. Od tego jest również nauczyciel, żeby pomóc. No i radykalne za tym zwiększenie wynagrodzeń. Będzie to znaczące zwiększenie wynagrodzeń w całej reformie statusu zawodowego nauczycieli - mówił o tych założeniach minister.

Zapowiedział, że w połowie września odbędzie się ponowne posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego nauczyciela. Nie do końca wiadomo, z kim resort będzie o zmianach dyskutować - pod koniec czerwca po spotkaniach grup roboczych Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych podjęły decyzje o tym, że zawieszają swój udział w nich.