Przemysław Staroń: Na etyce dzieci czują, że mają autentyczny wybór

Zarządzanie oświatą

W trzeciej dekadzie XXI wieku ludzie, którzy zajmują się edukacją i nauką, używają takiego języka, który jest odbiciem sposobu, w jaki oni widzą świat - mówi Przemysław Staroń, nauczyciel etyki z II LO w Sopocie. Tłumaczy, że rola etyki w polskiej szkole jest niewykorzystana i niezrozumiana.

17.07.2021

Konieczność wyboru religii albo etyki nie od razu

Zarządzanie oświatą

Uczeń nie będzie mógł nie chodzić ani na religię, ani na etykę. W ten sposób resort edukacji chce wzmocnić wychowawczą rolę szkoły. Minister uspokaja przy tym, że reforma zostanie rozłożona na parę lat - konieczne jest bowiem m.in. uzupełnienie kadr. Istnieją natomiast spore obawy, że alternatywa będzie pozorna.

15.07.2021

Naukowcy zbadają, jacy nauczyciele będą potrzebni w najbliższych latach

Zarządzanie oświatą

Naukowcy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego chcą ustalić, jakie kierunki kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu są i będą potrzebne w perspektywie najbliższych 5 i 10 lat. Przyjrzą się sytuacji kadrowej szkół i wyzwaniom w rekrutacji nowych nauczycieli.

14.07.2021

Gdy minister zleci zajęcia, opinia kuratora niepotrzebna

Zarządzanie oświatą

To kurator oświaty będzie miał decydujący głos, jeżeli chodzi o zajęcia realizowane w szkołach przez organizacje społeczne. Choć uzasadnieniem projektowanych zmian w prawie jest ochrona praw rodziców, jeżeli urzędnikowi nie spodoba się tematyka zajęć, to ani uczniowie, ani rodzice programu nawet nie zobaczą. Co innego, gdy będą to programy, które zleci sam resort.

14.07.2021

Niewykonanie zaleceń kuratora skończy się utratą stanowiska

Zarządzanie oświatą

Niezrealizowanie zaleceń kuratora może się dla dyrektora szkoły skończyć odwołaniem w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - wynika z roboczego projektu noweli prawa oświatowego. Według niego organ prowadzący szkołę lub placówkę odwołuje dyrektora szkoły lub placówki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

13.07.2021

MEN ogłosiło cele i kierunki polityki oświatowej państwa

Zarządzanie oświatą

Minister Edukacji Narodowej określił podstawowe kierunki polityki państwa na najbliższy rok szkolny. Będą to: wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, wzmocnienie edukacji patriotycznej, historycznej i ekologicznej, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z pandemią COVID-19

12.07.2021

Zarejestrowano 20 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku

BHP Koronawirus

W różnych formach wypoczynku bierze udział 519 263 osób. Liczba dzieci wypoczywających na w półkoloniach to 270 800, a za granicą - 15 441 - zatwierdzono 20 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Łącznie w letnim wypoczynku będzie uczestniczyło 805 504 dzieci i młodzieży.

12.07.2021

Więcej danych o nauczycielach trafi do ZUS

Prawo pracy Zarządzanie oświatą RODO

Resort edukacji przekaże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych szczegółowe dane o nauczycielach przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach. Po co? Nie do końca wiadomo. Jak lakonicznie przedstawia ministerstwo w uzasadnieniu, ma to na celu monitorowanie i badanie nauczycieli nieobecnych z powodu choroby.

12.07.2021

Egzaminy w przyszłym roku szkolnym też na podstawie odrębnych wymagań

Kadry w oświacie

Egzamin w roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Projekt ustawy w tej sprawie opublikowano na stronach rządowego centrum legislacji.

09.07.2021

Od września w szkołach lekcje o zdrowiu

Zarządzanie oświatą

Planujemy, że od 1 września 2021 roku ruszą lekcje o zdrowiu w ramach godzin wychowawczych. Pandemia uniemożliwiła wprowadzenie ich rok temu - zapowiedział w czwartek wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Lekcje mają być organizowane w ramach godzin wychowawczych.

08.07.2021

ZNP: Projekt w sprawie karania dyrektorów niepotrzebny i obraźliwy

Kadry w oświacie

Projekt ma na celu wprowadzenie instytucji pozaprawnego i pozamerytorycznego wywierania nacisku na działania podejmowane w ramach czynności zarządczych przez dyrektora szkoły - wynika z opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu nowelizacji, dzięki której będzie można ukarać dyrektora więzieniem.

08.07.2021

MEiN przedstawiło programy wsparcia uczniów

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji zapowiedział cztery programy wsparcia dla dzieci i młodzieży po pandemii - w założeniu mają pomóc w poprawie kondycji fizycznej, w wyrównaniu zaległości oraz program zdrowia psychicznego i profilaktyki krótkowzroczności. Szkolenia nauczycieli już ruszyły.

07.07.2021

Zdawalność egzaminów zawodowych na podobnym poziomie co przed pandemią

Szkoła i uczeń

Zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła w sesji: lato 2020 - 93 proc., zima 2021 - także 93 proc., w części praktycznej: lato 2020 - 94 proc., zima 2021 - 77 proc. - nie odbiegała znacznie od tej przed pandemią. MEiN i CKE wskazują, że wyniki egzaminów zawodowych w sesjach lato 2020 oraz zima 2021 nie są w pełni porównywalne ze względu na niewielką liczbę zdających

07.07.2021

Odwołanie od matury - im szybciej, tym lepiej

Zarządzanie oświatą

Maturzysta może się odwołać od wyniku egzaminu. Musi najpierw zgłosić chęć obejrzenia pracy, co warto zrobić, jak najszybciej, bo im więcej chętnych, tym dłuższa kolejka. W 2021 r. inne są niektóre terminy dotyczące odwołań - dotyczą ostatniej fazy, czyli procedury przed Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

05.07.2021

Matura 2023 - uczniowie już się boją, nauczyciele krytykują wymagania

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Uczniowie i nauczyciele, którym przyjdzie zmierzyć się z maturą 2023, są zaniepokojeni. Egzamin z niemal każdego przedmiotu w nowej formule jest krytykowany. Zdaniem praktyków, matematyki może nie zdać nawet 50 proc. nowych maturzystów. Trudniejszy ma być też egzamin z historii. Mimo wielu zastrzeżeń i lęków, nie ma mowy o odroczeniu startu nowej matury.

05.07.2021

Amnesty: Zamach na autonomię polskiej szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Upolitycznienie, ograniczenie roli samorządów w edukacji, zagrożenie dla pluralizmu prezentowanych poglądów – takie konsekwencje mogą dotknąć polskie szkoły po wprowadzeniu proponowanych przez ministra Przemysława Czarnka zmian w prawie oświatowym ocenia Amnesty International.

04.07.2021