Komisja Trójstronna zajmie się związkowymi propozycjami, zawartymi w petycjach do ministerstw: pracy, edukacji, skarbu i transportu. Na kolejnym posiedzeniu Komisja ma omawiać postulaty zgłoszone wobec resortów: gospodarki, służba zdrowia, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Rzecznik Solidarności zapowiada, że związki nie wezmą udziału w tym posiedzeniu. "Zorganizujemy w tym dniu przed Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog pikietę, podczas której w formie happeningu zaprezentujemy, co poszczególne resorty odpowiedziały nam na nasze postulaty i przedstawimy nasz komentarz do tych odpowiedzi" - powiedział PAP Marek Lewandowski.

Dodatkowo przed kancelarią premiera związki zorganizują konferencję prasową, na której poinformują, że czekają na dwustronne rozmowy z rządem, ponieważ ich dialog w Komisji Trójstronnej cały czas jest zawieszony.

Lewandowski zapewnił, że pikieta i konferencja prasowa to wspólna inicjatywa trzech central: "S", OPZZ i FZZ. W Katowicach zebrać ma się natomiast Sztab Protestacyjny NSZZ "Solidarność", który podejmie decyzje o dalszych akcjach protestacyjnych związku.

Dialog w Komisji Trójstronnej został zerwany w czerwcu, kiedy to związki zawodowe opuściły jej obrady w proteście przeciwko uchwaleniu przez Sejm tzw. elastycznego czasu pracy, czyli wydłużeniu okresów rozliczeniowych czasu pracy z czterech do dwunastu miesięcy.

Solidarność, OPZZ i FZZ uznały wówczas, że dialog społeczny między rządem, pracodawcami a związkami jest pozorowany, bo postulaty związkowe nie są brane pod uwagę. Związki postawiły warunek powrotu do dialogu w Komisji Trójstronnej: odwołanie Kosiniaka-Kamysza z funkcji przewodniczącego komisji i szefa resortu i przeprowadziły w połowie września ponad 100 tys. manifestację w Warszawie przeciwko polityce rządu.

W petycjach, złożonych wówczas w poszczególnych resortach, związki domagały się m.in.: od ministerstwa pracy - wycofania z kodeksu pracy "antypracowniczych zapisów", ograniczenia "umów śmieciowych", wzrostu płacy minimalnej, wycofania się z podwyższenia wieku emerytalnego.

W ministerstwie skarbu m.in. postulowali kontrolę i stanowcze egzekwowanie umów prywatyzacyjnych, ustanowienie obowiązku wprowadzenia corocznych negocjacji z przedstawicielami pracowników w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku następnym, uznanie pakietów socjalnych za źródło prawa pracy.

W resorcie transportu żądali m.in. oddłużenia przewozów regionalnych i ustawy o bezpieczeństwie ruchu kolejowego, przestrzegania prawa marynarzy i rybaków do wcześniejszych emerytur i ratyfikacji konwencji rybackiej.

W kilkunastostronicowych odpowiedziach resorty szczegółowo przedstawiły już związkom swoje poglądy na temat tych postulatów, broniąc dotychczasowych działań rządu. Treść odpowiedzi OPZZ umieścił na swojej stronie internetowej.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiadając na postulaty zgłoszone wobec jego resortu oświadczył m.in., że nie planuje zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy i nie wycofa się z wydłużenia wieku emerytalnego. Jest natomiast gotów do rozmów m.in. o różnej płacy minimalnej w zależności od regionu lub branży.

Udział w najbliższym posiedzeniu KT potwierdzają pracodawcy. "Jesteśmy gotowi bez warunków wstępnych rozmawiać o związkowych postulatach i je analizować" - powiedział PAP ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz. (PAP)