Są to wszystkie deklaracje wprowadzone do systemu ZUS.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia 2013 roku, od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogli zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE czy na indywidualne subkonto w ZUS.

Liczba członków OFE na koniec maja wynosiła 16 697 221 osób. (PAP)