Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca zeszłego roku. TK zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru pracy od uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby niepełnosprawnym z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza.

TK wskazał, że przepis ten jest sprzeczny z konstytucją m.in. dlatego, że nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej w razie odmowy wystawienia zaświadczenia o konieczności zastosowania skróconej normy czasu pracy, a także dlatego, że narusza zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Projekt przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji przywraca rozwiązanie sprzed 2012 r., przewidujące, że osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzysta ze skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa (7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo).

Podobny projekt, realizujący ten sam wyrok TK, został skierowany w zeszłym tygodniu do Sejmu przez Senat. Oprócz skrócenia czasu pracy wprowadzić on ma także zasadę, że pracownik może wystąpić o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze; wprowadza także możliwość odwołania się od orzeczenia lekarza - zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.(PAP)