Jest dyrektywa, ale w Polsce przepisy o work-life balance jeszcze nie gotowe

Prawo pracy BHP

W najbliższym czasie szykuje się istne tsunami zmian w kodeksie pracy. Pierwsza nowelizacja wymuszona jest m.in. koniecznością implementacji dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, co powinno nastąpić do 2 sierpnia 2022 r. Jeśli ta data ma być dotrzymana, prace nad nowelizacją kodeksu powinny znacząco przyspieszyć.

07.06.2022

TSUE: Nawet polityczny charakter stanowiska nie pozbawia ochrony antydyskryminacyjnej

Prawo pracy Prawo unijne

Ustanowiona w statucie organizacji pracowników granica wieku uprawniająca do ubiegania się o stanowisko przewodniczącego tej organizacji jest objęta zakresem stosowania dyrektywy antydyskryminacyjnej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I dodał, że ani polityczny charakter takiego stanowiska, ani sposób rekrutacji (wybory) nie mają znaczenia z punktu widzenia stosowania tej dyrektywy.

06.06.2022

Raport: Większość firm chce powrotu pracowników do biur

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Z opublikowanego właśnie raportu firmy doradczej CBRE wynika, że 68 proc. przedsiębiorców planuje regularny powrót pracowników do biur, nawet od połowy tego roku. W co czwartej firmie ten proces już się rozpoczął, a 45 proc. wdroży go maksymalnie od końca czerwca. Z deklaracji pracodawców wynika, że powrót pracowników do biur jest konieczny.

02.06.2022

Już 185 tys. Ukraińców zatrudniono w ramach uproszczonej procedury

Prawo pracy Ukraina

Polscy pracodawcy zatrudnili 185 tys. obywateli Ukrainy w ramach uproszczonej procedury obowiązującej od połowy marca. Połowa tych osób znalazła pracę w województwie mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim lub łódzkim - poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

02.06.2022

Sprawa w TSUE - według polskiego rządu samozatrudnionego można zwolnić za orientację

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Rozwiązanie konkretnej umowy lub jej niezawarcie z osobą samozatrudnioną, nawet ze względu na jej orientację seksualną, nie naruszają dyrektywy zakazującej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia - uważa polski rząd. Swoje stanowisko przedstawił przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpatruje pytanie prejudycjalne w sprawie dziennikarza zwolnionego z TVP za udział w teledysku o świętach osób LGBT.

02.06.2022

Oko kamery nie w każdym miejscu może śledzić pracownika

Prawo pracy BHP RODO

Instalowanie kamer monitoringu jest rozwiązaniem, po które coraz chętniej sięgają przedsiębiorcy. Jednak udostępnienie nagrań osobom nieuprawnionym może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, gdyż taki krok narusza RODO i kodeks pracy. Poza tym dopuszcza zastosowanie w zakładzie pracy jedynie monitoringu wizyjnego, wykluczone jest rejestrowanie zarówno obrazu, jak i dźwięku.

02.06.2022

NSA: Nabór na stanowisko w ambasadzie jest informacją publiczną

Administracja publiczna Prawo pracy HR

Skład komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownicze w ambasadzie jest informacją publiczną - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, uznając skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść obywatela, który domagał się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych m.in. danych członków komisji prowadzącej nabór na stanowisko kierownika w jednej z ambasad RP.

02.06.2022

Nowy pracownik będzie mógł szybciej zostać uczestnikiem PPK

Prawo pracy HR Finanse

Pracodawca będzie mógł zawrzeć dla pracownika umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia. Szybciej dojść będzie mogło też do transferu oszczędności zgromadzonych dotychczas w PPK przez tego pracownika na rachunek, na którym będzie oszczędzał u nowego pracodawcy. To efekt zmian, które wejdą w życie w sobotę.

01.06.2022

WSA: Wymierzając karę upomnienia trzeba mieć na uwadze aspekt finansowy

Policja Prawo pracy

Przełożeni zarzucili funkcjonariuszowi, że nieprawidłowo dokumentował w notatniku przebieg służby. Czyn ten został uznany za naruszenie dyscypliny służbowej, za który policjant został ukarany upomnieniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że jest to najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych, ale ma ona też negatywne skutki w zakresie finansowym, które trzeba mieć na uwadze przy jej wymierzaniu.

31.05.2022

Raport: Mikroagresja i wypalenie zawodowe problemem pracujących kobiet

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Połowa kobiet doświadcza mikroagresji w pracy, ale mniej niż co czwarta zgłasza takie sytuacje pracodawcy. 40 proc. respondentek, które chcą zmienić pracę, jako powód podaje wypalenie zawodowe. Takie informacje przynosi najnowszy raport z globalnego badania przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Coraz więcej kobiet aktywnie poszukuje pracy i chce ją zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat.

30.05.2022

Pracownicze plany kapitałowe – ile naprawdę można oszczędzić?

Emerytury i renty Prawo pracy

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to narzędzie długoterminowego oszczędzania. Powstały w celu zwiększenia stopy oszczędności oraz zmniejszenia luki w poziomie dochodów pomiędzy okresem aktywności zawodowej, a okresem emerytalnym (OSR). Po prawie trzech latach od rozpoczęcia wdrażania PPK można już dokładniej ocenić wpływ tej instytucji na oszczędności uczestników.

30.05.2022

Kontrole trzeźwości także na „home office” - a co z „L4”?

Prawo pracy BHP

Rząd postanowił uregulować pracę zdalną, choć trochę trzeba było na to czekać. Przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego. Wraz z uregulowaniem popularnego „home office”, pojawiła się także propozycja konkretnych przepisów dotyczących kontroli stanu trzeźwości pracowników. I to właśnie ona wzbudza najwięcej kontrowersji.

27.05.2022

NSA: Pełną odprawę za zwolnienie ze służby można przyznać tylko raz

Prawo pracy Wojsko

Zwolniony funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie otrzymał odprawy w pełnej wysokości. Została ona pomniejszona o wysokość świadczeń, które dostał w przeszłości z tytułu zwolnienia ze służby w Wojsku Polskim i Straży Granicznej. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wielokrotne przyznawanie odprawy w pełnej wysokości, byłoby nieuzasadnionym i niesprawiedliwym przywilejem.

27.05.2022

Związkowcy bez prawa głosu w komisjach decydujących o awansach nauczycieli

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

W komisji decydującej o tym, czy nauczyciel uzyska wyższy stopień awansu, może uczestniczyć przedstawiciel związku zawodowego, jeżeli pedagog sobie tego zażyczy. Tak będzie jednak tylko do września - resort edukacji przy okazji zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli, chce pozbawić związkowców wpływu na rozstrzygnięcia wydawane w tych komisjach.

27.05.2022

Sygnalista czy donosiciel - nagroda za artykuł ekspercki

Prawo pracy

Z badań wynika, że aż 72 proc. pracowników jest skłonnych poinformować o nieprawidłowościach, gdy mają pewność, iż kadra kierownicza na co dzień kieruje się zasadami etyki. Tak jak zwykliśmy mówić o zaufanym pracowniku, powinniśmy też mówić o zaufanym pracodawcy, który da pracownikom pewność, że ich dążenie do uczciwości i sprawiedliwości nie spotka się z krytyką i napiętnowaniem.

26.05.2022

Lewiatan: Przepisy dotyczące pracy zdalnej trzeba doprecyzować 

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Rozliczanie kosztów pracy zdalnej pracownika, każdorazowe uzgodnienie miejsca jej wykonywania i odpowiedzialność za stanowisko pracy zdalnej to najbardziej dyskusyjne rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy. Niektóre przepisy mogą zniechęcić część pracodawców do tej formy organizacji pracy – takie uwagi do rządowego projektu zgłasza ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

26.05.2022

Pracodawcy mogą zyskać nowe narzędzie w walce z COVID-19

Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia

Pracodawcy wciąż nie mają podstaw prawnych do zbierania i przetwarzania informacji na temat wykonania testu lub przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 przez pracowników. Sytuację może zmienić projektowana ustawa, która da pracodawcom narzędzie prawne m.in. do pytania pracowników o wynik testu, fakt przebytej infekcji i przyjęcie szczepienia. Rozwiązanie ma szansę wejść w życie już jesienią.

26.05.2022

Outsourcing przedłuża pracę tymczasową - PIP proponuje zmianę przepisów

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Outsourcing czy nadużywanie umów cywilno-prawnych, szczególnie w odniesieniu do cudzoziemców, to jedne z częstszych nadużyć na rynku usług pracy tymczasowej. To drugie może mieć szczególne znaczenie w kontekście kryzysu uchodźczego, który przyniosła wojna w Ukrainie. W związku z tym Państwowa Inspekcja Pracy proponuje zmiany legislacyjne, aby uszczelnić przepisy regulujące pracę tymczasową.

25.05.2022

Już wkrótce zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Pracodawca będzie mógł „zapisać” pracownika do pracowniczego planu kapitałowego już po 14 dniach zatrudnienia, ale nadal będzie miał na to czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły trzy miesiące zatrudnienia. Uregulowany będzie tryb postępowania w przypadku nienależnych wpłat do PPK.

25.05.2022

Nauka języka i opieka nad dziećmi mają ułatwić uchodźcom podejmowanie pracy

Prawo pracy Ukraina

Przygotowaliśmy ułatwienia dla obywateli z Ukrainy związane z nauką języka polskiego, wprowadzamy także możliwość sprawowania opieki przez dziennego opiekuna nad ukraińskimi dziećmi w wieku od trzech do pięciu lat - poinformowała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg. Tego dnia rząd przyjął projekt zmian w specustawie o pomocy dla uchodźców wojennych.

24.05.2022