Rząd zapowiada nowe instrumenty, by zapobiegać dyskryminacji w pracy ze względu na wiek

Rynek Prawo pracy

Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w Polsce szacuje się na poziomie 26 proc., a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc., co daje Polsce 6. miejsce od końca na tle krajów UE. To palące problemy z perspektywy coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa i zmian na rynku pracy spowodowanych pandemią koronawirusa.

07.07.2022

Przeciętne wynagrodzenie zafałszowuje rzeczywistość, bo nie obejmuje małych firm

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

Jak podał GUS, 6399,59 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. To może frustrować pracowników, którzy patrzą na wysokość swojej pensji. Zupełnie niepotrzebnie, bo - jak twierdzą eksperci - dane GUS zafałszowują rzeczywistość. Bazują na informacji z firm zatrudniających powyżej 10 pracowników, podczas gdy zdecydowana większość Polaków pracuje w małych i mikrofirmach.

07.07.2022

MRiPS: Na koniec czerwca 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła 4,9 proc.

Rynek Prawo pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2022 roku wyniosła 4,9 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak poinformował resort w czwartkowym komunikacie, tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. W sierpniu 1990 roku było to 4,5 proc.

06.07.2022

W rządzie spór, czy świadczenia socjalne wyłączyć z egzekucji komorniczej

Prawo cywilne PIT Prawo pracy

Świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyłączone z egzekucji komorniczej ze względu na ich pozapłacowy i wyłącznie pomocowy charakter – uważa Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Innego zdania jest resort sprawiedliwości, w którego gestii jest zmiana prawa. Jako powód wskazuje cel prowadzenia egzekucji, czyli zaspokojenie wierzycieli.

06.07.2022

Będą świadczenia z FGŚP dla firm objętych sankcjami na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników

Prawo pracy Prawo gospodarcze Finanse Ukraina

Podmiot objęty sankcjami na podstawie przepisów ustawy sankcyjnej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie należności pracowniczych. Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie za okres 3 miesięcy, ale jego maksymalna wysokość za jeden miesiąc ma być ograniczona do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

05.07.2022

Lata mijają, a rządzący ciągle eksperymentują z prawem i ze społeczeństwem

Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Możemy być coraz bardziej zmęczeni tym nieustannym "poprawianiem prawa", zmienianiem koncepcji, odwracaniem reform, brakiem odpowiedzialności rządzących i zwykłej przyzwoitości, która nakazuje przyznać się do błędów. Tym nieustannym zaczynaniem od nowa. I przepuszczaniem publicznych pieniędzy bez żadnej refleksji. W ten sposób Polska będzie stale krajem na dorobku, a ludziom będzie się żyło coraz gorzej, coraz trudniej będzie się też prowadziło biznes.

05.07.2022

Warsztaty terapii zajęciowej chcą wyższego dofinansowania

Pomoc społeczna Prawo pracy

Przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej biją na alarm, że grozi im widmo upadku ze względu na niedofinansowanie i coraz wyższe koszty utrzymania oraz wysoką inflację. Domagają się wzrostu finansowania w wysokości 600 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapewnia, że dostrzega problem i analizuje możliwości zwiększenia wsparcia dla placówek.

04.07.2022

ZUS: Jeden związek blokuje podwyżki dla pracowników

Administracja publiczna Prawo pracy

Dziesięć organizacji związkowych działających w ZUS podpisało porozumienie, które zakłada podwyżki dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele jednego z najmniejszych związków w ZUS - Związkowej Alternatywy - odmówili podpisania ustaleń i opuścili spotkanie – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

04.07.2022

Dla nauczyciela bez stopnia po sześciu latach tylko umowa czasowa

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Od września nauczyciel przez pierwsze dwa lata w swojej karierze będzie pracował na umowie na czas określony - to o rok dłużej niż teraz, co krytykują związki zawodowe. Na zdobycie stopnia nauczyciela mianowanego będzie miał sześć lat - bez tego szkoła ponownie zatrudniać będzie go wyłącznie na umowy czasowe.

04.07.2022

Pracownicy chcą podwyżek, a sfrustrowani często idą na L4

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6235,22 zł i było wyższe w porównaniu z IV kwartałem 2021 roku o 240,13 zł - wynika z danych GUS. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż, a wzrosty średniej krajowej „zjada” galopująca inflacja. Eksperci zaczynają dostrzegać odwróconą piramidę potrzeb wśród pracowników, dla których najistotniejsze stały się podwyżki płac. Okazuje się, że niezadowoleni często uciekają na fikcyjne L4.

02.07.2022

Fala upałów: Obowiązki pracodawców oraz zawody podwyższonego ryzyka

Prawo pracy BHP

W sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania obowiązków. Pracodawca nie może odebrać pracownikowi wynagrodzenia za taki okres odstąpienia od wykonywania zadań – pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.

01.07.2022

Kolejna nowelizacja specustawy wprowadza zmiany w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Samorząd terytorialny Prawo pracy Opieka zdrowotna Ukraina

Kolejne rozwiązania dotyczące rynku pracy, opieki nad dziećmi, kursów językowych, edukacji i zakwaterowania uchodźców, a także ułatwienia w zagospodarowaniu pustostanów na cele mieszkalne zawiera kolejna nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą podpisał prezydent.

01.07.2022

Wolters Kluwer i EcoMS pomogą firmom w spełnianiu wymogów BHP

Prawo pracy BHP

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada wzmożenie kontroli w zakresie BHP, szczególnie w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich pracodawców, firmy EcoMS i Wolters Kluwer Polska łączą siły, by dostarczyć im szkolenia, monitoring zmian w prawie i w branży, konsulting i wsparcie w zakresie audytu bezpieczeństwa.

30.06.2022

Okres rozliczeniowy czasu pracy – pracodawca ma to określić

Prawo pracy

Jednym z elementów obowiązkowych wewnętrznej regulacji dotyczącej czasu pracy - układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie o czasie pracy - jest określenie okresów rozliczeniowych czasu pracy. Każdy pracodawca ma dookreślić, w jakich okresach rozliczeniowych pracują pracownicy. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.

30.06.2022

GUS: W 2021 r. najtrudniejsze warunki pracy w województwie śląskim

Prawo pracy BHP

W 2021 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 265,7 tys. osób, czyli 4,0 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem – podał w środę GUS. Najtrudniejsze warunki pracy zanotowano w województwie śląskim, gdzie blisko co ósma osoba pracowała w warunkach zagrożenia.

29.06.2022

Lewiatan: Nie wyższy niż ustawowy wzrost płac i emerytur nie powinien znacząco przyspieszyć inflacji w 2023 r.

Emerytury i renty Rynek Prawo pracy

W 2023 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć o ustawowy wskaźnik, co znacząco nie wpłynie na podwyższenie inflacji – uważa Konfederacja Lewiatan. I podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie utrzymania minimalnego wzrostu płacy minimalnej. Pracodawcy akceptują też propozycje wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie zakładanej inflacji, czyli 7,8 proc. i proponowany ustawowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 r.

29.06.2022

Jest porozumienie kończące spór z kontrolerami ruchu lotniczego

Prawo pracy

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w ramach rokowań sporu zbiorowego z 22 grudnia 2021 r. doszli do porozumienia w zakresie wypracowania zmian do Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania – poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

29.06.2022