- Mamy nadzieję, że przepis będzie respektowany, ale mamy też obawy, że pieniędzy może zabraknąć. Dlatego zdecydowaliśmy się na wystąpienie w tej sprawie do prezesów sądów. Chcemy uniknąć sytuacji kiedy kuratorzy będą zwracać się o te pieniądze, a nie będzie z czego im ich przyznać, czyli w sytuacji, w której przyjęte przepisy będą martwe - mówi Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Zaznacza, że kuratorzy oczywiście będą występowali o te ryczałty. - I to nie tylko ci, którzy pracują w tzw. rejonach zielonych, gdzie jest problem z dojazdami, ale też ci z terenów miejskich. Ponieważ jeśli jest dobra komunikacja, to zdarza się, że  trzeba gdzieś dojechać szybko, sprawnie, a są np. trudne warunki atmosferyczne - więc samochód jest niezbędny - dodaje.

Czytaj: Prezydent podpisał nowelizację o kuratorach sądowych>>

 

 

Kuratorzy piszą do prezesów sądów

W swoim piśmie OZZKS przypomina, że ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych, która zacznie obowiązywać 5 kwietnia 2023 r. zawiera przepis, zgodnie z którym "w wypadkach wymagających używania pojazdu prywatnego do celów służbowych, w szczególności w razie trudności w przemieszczaniu się z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej, niezależnie od dodatku, o którym mowa w ust. 5, kuratorowi zawodowemu przyznaje się ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych do wysokości 25 proc. kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1."

Dodaje, że ryczałt przyznaje prezes sądu okręgowego w ramach środków finansowych dostępnych w planie finansowym sądu okręgowego, na wniosek kuratora zawodowego zatwierdzony przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej. Przyznanie ryczałtu wymaga zawarcia umowy o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych. Ryczałt jest płatny do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedzający.

Dlatego związkowcy proszą o zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę tego ryczałtu. 

Czytaj w LEX: Skarga na kuratora sądowego oraz tryb jej rozpoznania >>>

 

Kuratorzy o rekompensatę walczyli od dawna

Kuratorzy sądowi od dawna zabiegali o rekompensowanie im korzystania z prywatnych samochodów w pracy. Na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przeprowadził badania dotyczące warunków pracy kuratorów. Podstawowym wnioskiem jest to, że zawód ten powinien zostać wpisany do wykazu prac o szczególnym charakterze, uprawniających do emerytury pomostowej. Ale badane są też wskazania, co mogłoby poprawić sytuację kuratorów. 

Czytaj w LEX: Nawiązanie stosunku pracy z kuratorem sądowym >>>

I tak większość badanych - 86,76 proc., jak wynikało z raportu - uważa, że zwrot kosztów podróży, eksploatacji prywatnego samochodu, odzieży i obuwia wynikający z ich większego zużycia, odbywa się w niewystarczającym stopniu. Z deklaracji kuratorów wynikało, że nie mają oni zwrotu kosztów podróży poza delegacjami do miejsc poza właściwością sądu rejonowego. Nie posiadają dostępu do samochodów służbowych, jednocześnie nie są im zwracane koszty eksploatacji samochodu prywatnego.  

Pierwsza wersja uregulowania tej kwestii, która znalazła się w przyjętej przez Sejm noweli o kuratorach sądowych budziła sporo wątpliwości. Kuratorzy alarmowali, że będzie to przepis martwy. Zapisano bowiem, że kuratorowi będzie mógł zostać przyznany ryczałt w związku z używaniem prywatnego samochodu do celów służbowych, ale w przypadkach wymagających ponadprzeciętnego używania auta. Wniosek ma kierować kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, za pośrednictwem kuratora okręgowego, w ramach dostępnych środków finansowych w planie finansowym sądu, w dodatku na podstawie umowy o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, a kropkę nad "i", czyli decyzje ma wydawać prezes sądu okręgowego.

Czytaj: Posłowie poprawiają nowelę o kuratorach sądowych, ale nie do końca tak jakby kuratorzy chcieli >>

Czytaj w LEX: Czarnecka-Dzialuk Beata, Czy kuratorowi sądowemu potrzebna jest mediacja? >>>

Czytaj w LEX: Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu >>>

Z poprawką "przyszedł" Senat. Zapisał w niej, że w wypadkach wymagających używania pojazdu prywatnego do celów służbowych, w szczególności - jak wskazano  - w razie trudności w przemieszczaniu się z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej, niezależnie od dodatku, o którym mowa w ust. 5 (dodatek za uciążliwość pracy w terenie), kuratorowi zawodowemu przyznaje się ryczałt na pokrycie zwiększonych kosztów dojazdów służbowych do wysokości 25 proc. kwoty bazowej. Przyznaje go prezes sądu okręgowego w ramach środków finansowych dostępnych w planie finansowym sądu okręgowego, na wniosek kuratora zawodowego zatwierdzony przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej. Przy czym przyznanie ryczałtu wymaga zawarcia umowy o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych. A ryczałt ma być płatny do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedzający. I Sejm ostatecznie się do tego przychylił.