Dyrektywa o cyfrowych platformach pracy może wiele zmienić na polskim rynku

Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne

Do końca roku Parlament Europejski i Rada UE mogą wypracować wspólne stanowisko w sprawie dyrektywy o platformach internetowych. A pracodawcy w Polsce już dziś obawiają się, że szeroka definicja platformy cyfrowej i wzruszalne domniemanie prawne istnienia stosunku pracy, będą ingerowały w swobodę działalności gospodarczej i miały trudne do oszacowania skutki dla rynku pracy.

03.08.2022

Badanie: Mimo podwyżek mniej pracowników odczuwających satysfakcję z wynagrodzenia

Rynek Prawo pracy

Obecna sytuacja na rynku nie jest łatwa dla pracodawców. Do wysokich oczekiwań pracowników dochodzą rosnące obawy o sytuację gospodarczą. Wyzwaniem jest nie tylko utrzymanie wysoko wykwalifikowanych kadr, lecz również stworzenie strategii wynagrodzeń, która pozwoli efektywnie budować zespoły w obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności - wynika z najnowszego raportu Hays Poland.

02.08.2022

Dopiero po wakacjach ruszą prace nad przepisami o pracy zdalnej

Prawo pracy

W połowie września sejmowa podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego zacznie prace nad projektem wprowadzającym do Kodeksu pracy przepisy o pracy zdalnej i umożliwiające kontrolę trzeźwości pracowników. Pracodawcy wskazują na potrzebę doprecyzowania zasad ustalania ryczałtu. Prawnicy natomiast zwracają uwagę na potrzebę dłuższego vacatio legis.

02.08.2022

Badanie: Blisko 18 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową

Rynek Prawo pracy

Aż 17,8 proc. niewykluczonych z rynku pracy Polaków po 18. roku życia rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. Chociaż liczba biorących pod uwagę wyjazd za granicę w celach zarobkowych zwiększyła się nieznacznie w stosunku do ubiegłego roku, niemal aż pięciokrotnie wzrósł odsetek niezdecydowanych – z 2,7 proc. do prawie 15 proc. - wynika z lipcowego badania „Migracje zarobkowe Polaków”.

01.08.2022

Badanie: Miejsca pracy stały się bardziej inkluzywne, ale nie dla kobiet

Rynek Prawo pracy

Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności.

01.08.2022

Rozliczanie nadgodzin - TK umorzył postępowanie ważne dla tysięcy pracujących Polaków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Polska do dziś nie wdrożyła Europejskiej Karty Społecznej, choć ratyfikowała ją 10 czerwca 1997 r. W efekcie pracownicy nie mają prawa do zwiększonej stawki za pracę w godzinach nadliczbowych, a służba cywilna w ogóle nie ma płaconych nadgodzin. Jak się okazuje, Trybunał Konstytucyjny po prawie siedmiu latach od wpływu wniosku RPO w tej sprawie, umorzył postępowanie. Poinformował o tym na stronie TK dopiero po pytaniu Prawo.pl.

01.08.2022

Wakacje 2022: Majorka w ramach L4 od psychiatry

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Polacy słyną ze słabości do pobierania zwolnień lekarskich w okresie wakacyjnym, których powodem niekoniecznie są choroby. W 2021 roku w miesiącach wakacyjnych, kontrolerzy Conperio przeprowadzili łącznie 6322 kontroli terenowych pracowników przebywających na L4. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia, błędnie podany adres lub naruszenie postanowień zwolnień lekarskich stwierdzono aż w 41 proc. przypadkach.

30.07.2022

Sąd: Zwolnienie lekarskie po miesiącu pracy nie przesądza o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownica zaczęła korzystać ze świadczeń ubezpieczeniowych już po miesiącu od zatrudnienia. ZUS dopatrzył się w tym pozorności zawartej umowy o pracę. Sąd nie podzielił jednak tego zarzutu. Ustalił bowiem, że pracownica rzeczywiście świadczyła umówioną pracę, a pracodawca wypłacał jej za to należne wynagrodzenie.

30.07.2022

GUS: W I kwartale 2022 r. na 1000 osób pracujących przypadało 781 osób bez pracy w wieku 15-89 lat

Rynek Prawo pracy

W I kwartale 2022 roku osoby aktywne zawodowo stanowiły 58 proc. ludności w wieku 15–89 lat. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,7 p. proc. – podał w piątek GUS. Według jego danych, w I kwartale 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 17250 tys., z tego: 16714 tys. stanowili pracujący, natomiast 536 tys. – bezrobotni.

29.07.2022

Skuteczny przepis na Employer Branding - najnowszy raport Dobrych Praktyk Pracodawców

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy tkwią w tym roku między młotem a kowadłem. Wysoka inflacja przy niskim bezrobociu podnosi oczekiwania finansowe pracowników. Powszechne zmęczenie pandemią i stres związany z niepewną sytuacją geopolityczną przekładają się na obniżoną motywację. Tymczasem zaangażowanie i kreatywność pracowników to klucz do sukcesu biznesowego. Jak zbudować w firmie atmosferę, w której chce się pracować? Odpowiedź przynosi najnowszy Raport Dobrych Praktyk Pracodawców.

29.07.2022

Renty rodzinne po osobach zmarłych w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

W 2021 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 20 tys. rent rodzinnych wypadkowych. Przyznano 255 rent rodzinnych wypadkowych, a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 45 takich świadczeń. W ponad 80 proc. przypadków renta rodzinna wypadkowa została przyznana po rencistach lub po zmarłych ubezpieczonych w wyniku wypadków przy pracy, a w pozostałych sprawach - w wyniku choroby zawodowej – podaje ZUS.

29.07.2022

Nie tylko referendum strajkowe, ale i legalność sporu zbiorowego powinna podlegać kontroli sądowej

Prawo pracy Prawo unijne

Projekt ustawy o sporach zbiorowych to krok w dobrym kierunku. Na zaproponowanych rozwiązaniach nie można jednak poprzestać, bo regulacje prawne dotyczące sporów zbiorowych wymagają dalszych zmian. Zmian wymaga zarówno kwestia adresata żądań w sporze, jak i podmiotu prawa do strajku. Potrzebne jest sądowe badanie legalności sporu zbiorowego, a nie tylko referendum strajkowego – pisze dr hab. Małgorzata Kurzynoga, prof. UŁ.

29.07.2022

Zasiłek dla bezrobotnych to nie świadczenie przedemerytalne

Emerytury i renty Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza wydłużać okresu przyznawania zasiłków dla osób bezrobotnych po 60. roku życia. Bo 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn to wiek, którego ukończenie uprawnia do emerytury. Do niego i możliwości nabycia prawa do emerytury dostosowane są przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

29.07.2022

Rząd wie, jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2023 r.

Domowe finanse Prawo pracy

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z obecnych 3010 zł do 3383 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – do 3450 zł. Stawka godzinowa też wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł. Obecnie wynosi 19,70 zł. Rząd wpisał już projektowane rozporządzenie w tej sprawie do wykazu swoich prac legislacyjnych.

28.07.2022

SN: Wystawienie faktury to nie działalność zarobkowa, nie można żądać zwrotu zasiłku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie powinna być ukarana zwrotem pobranych zasiłków chorobowych, gdyż nie była świadoma wprowadzenia w błąd ZUS. Sąd II instancji nie zbadał dokładnie okoliczności, na przykład zatrudnienia dodatkowego pracownika na czas nieobecności oraz zakresu umowy franczyzy, która nakazywała wystawiać faktury osobiście.

28.07.2022

Dwie umowy o pracę a godziny nadliczbowe - wyrok TSUE wpłynie na orzecznictwo

Prawo pracy Prawo unijne

Obecnie wydaje się dominować pogląd, że zawarcie przez pracodawcę dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem pozwala na odrębne rozliczanie nadgodzin z każdej z tych umów. Pogląd ten oparty jest na uchwale Sądu Najwyższego sprzed ponad 50 lat, wydanej na gruncie nieobowiązującego już stanu prawnego. W zeszłym roku TSUE wydał orzeczenie, które nakazuje ten pogląd zrewidować.

28.07.2022

Polacy nie nadużywają L4 wydawanych w formie e-ZLA, czy raczej... system kontroli jest wadliwy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

W latach 2019-2021 i w I kwartale 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał lekarzom 57 decyzji w sprawie cofnięcia upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Tylko w przypadku pięciu, stwierdzone przez ZUS nieprawidłowości dotyczyły wystawiania L4 w ramach teleporad – twierdzi resort rodziny i polityki społecznej. Zdaniem ekspertów rynku pracy, problemem może być niski odsetek kontroli prowadzonych przez ZUS.

28.07.2022

Kto ma wypłacać rekompensatę za utracone zarobki po ćwiczeniach wojskowych w 2022 r.?

Samorząd terytorialny Prawo pracy Wojsko

Rezerwiści, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe w 2022 r., skarżą się, że gdy w urzędach administracji składają odpowiednie wnioski, dostają informację że świadczenia wypłaca dowódca danej jednostki wojskowej. Niejasne bowiem są przepisy, czy rekompensaty za ćwiczenia w 2022 r. mają wypłacać wójt lub burmistrz (prezydent miasta), czy też dowódca danej jednostki wojskowej.

27.07.2022

Rośnie dieta delegacyjna, ale pracodawca musi zmienić regulamin wynagradzania

Prawo pracy

Od czwartku, 28 lipca, zmienia się stawka diety za dobę podroży służbowej na terenie kraju. Pracodawcy, którzy w regulaminie wynagradzania mają wpisaną dietę w wysokości 30 zł, czyli taką, jaka wynika z rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, będą musieli zmienić regulamin. Czasu jest mniej niż wymagane dwa tygodnie na poinformowanie pracowników.

27.07.2022