Dr Elżbieta Bojanowska, która będzie odpowiadać m.in. za Departament Pomocy Społecznej, z wykształcenia jest socjologiem (uzyskała magisterium socjologii religii oraz magisterium z socjologii ze specjalizacją pomocy społecznej); doktoryzowała się w zakresie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj: Szwed, Michałkiewicz i Zieleniecki zostali wiceministrami rodziny, pracy i polityki społecznej

Jest członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Pracowała w Kancelarii Sejmu, była dyrektorem w domu pomocy społecznej, adiunktem w Instytucie Socjologii UKSW, radcą w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Za sprawy rodziny odpowiadać będzie Bartosz Marczuk, dotychczas zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Wprost" (był nim od marca 2015 r.). Wcześniej pracował m.in. w "Rzeczpospolitej", "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich Ekonomia Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, ukończył także podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego.

Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest ekspertem z zakresu polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego i Związku Dużych Rodzin 3+. Ma pięcioro dzieci.

Resort nie podał jeszcze, czym zajmować się będzie Renata Szczęch.

W MRPiPS jest już trzech wiceministrów: Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz i Marcin Zieleniecki; zostali powołani w listopadzie. Minister Elżbieta Rafalska mówiła wtedy, że pracuje pilnie, by uzupełnić skład ścisłego kierownictwa resortu o kolejne trzy osoby.

 

Szwed, w randzie sekretarza stanu, jest odpowiedzialny za rynek pracy, fundusze, departament prawa pracy oraz za dialog społeczny. Michałkiewicz, który również jest sekretarzem stanu, odpowiada m.in. za departament pożytku publicznego i współpracę z trzecim sektorem, jest też pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zieleniecki, podsekretarz stanu, odpowiada za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.(PAP)