Prawo.pl
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowała do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka list dotyczący jego komunikatu z 21 września 2022 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2022. Chodzi przede wszystkim o pieniądze na podwyżki w przyszłym roku.
Monika Sewastianowicz
28.09.2022
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Trwają prace nad zmianą kodeksu pracy wprowadzającą przepisy unijnej dyrektywy, której celem jest ułatwienie rodzicom i opiekunom godzenia życia zawodowego z prywatnym. Część uwag RPO do projektu została już uwzględniona, ale niektóre przepisy nadal budzą wątpliwości Rzecznika. Chodzi m.in. o prawidłową implementację przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich/opiekuńczych oraz zakazu stosowania wobec nich działań odwetowych.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2022
Prawo pracy Prawo unijne

Więcej studentów będzie szukać pracy - to szansa dla pracodawców

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy Dla studenta
Od 1 października około 1,2 miliona studentów rozpocznie nowy rok akademicki. Z powodu stale rosnących kosztów życia i astronomicznych cen wynajmu mieszkań znaczna część z nich będzie szukała stałej lub dorywczej pracy. Dla przedsiębiorców, zwłaszcza z dużych miast, to szansa na uzupełnienie luk kadrowych.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2022
Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy Dla studenta
W treści umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, do której stosujemy przepisy o zleceniu powinien zostać określony sposób potwierdzania liczby godzin realizacji usług objętych umową, zaś samo potwierdzenie zleceniodawca powinien przechowywać przez okres 3 lat od dnia wymagalności płatności za realizowane usługi. Służyć to ma celom kontrolnym związanym z minimalną stawką godzinową.
Marek Rotkiewicz
28.09.2022
Prawo pracy
Ze stanem epidemii oraz stanem zagrożenia epidemicznego ściśle związanych jest wiele regulacji, ujętych w tzw. specustawie covidowej. Zniesienie tych stanów wiąże się z utratą mocy poszczególnych przepisów ustawy. Koniec obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego będzie prowadził do wielu skutków w zakresie prawa zatrudnienia - pisze radca prawny Wojciech Kruk.
Wojciech Kruk
28.09.2022
Prawo pracy BHP
Konkurs prowadzony na wolne stanowisko urzędnicze, nawet jeśli bierze w nim udział jeden kandydat, musi być prowadzony zgodnie z prawem oraz w poszanowaniu gwarancji procesowych zgłaszającego się. W przeciwnym wypadku nie da się ocenić, czy to kandydat wypadł słabo, czy też komisja była do niego uprzedzona - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
28.09.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy HR

Nowa obrona cywilna głównie na barkach straży pożarnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W czasie wojny lub innego stanu nadzwyczajnego jednostki straży pożarnej mają przekształcić się w formacje obrony cywilnej. Mają gasić, ratować, ewakuować, dostarczać jedzenie i zapewnić dach nad głową. Zdaniem ekspertów, straż nie podoła tylu obowiązkom, projektowane przepisy rozmijają się z tym, jak powinna wyglądać obrona cywilna. Ponadto nie jest jasne, kto za co odpowiada i kto komu podlega.
Robert Horbaczewski
28.09.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do pedagogów, by do końca września nie korzystali w pracy z własnego sprzętu. To element akcji protestacyjnej, którą związkowcy prowadzą przeciwko niskim wynagrodzeniom w oświacie i zmianom wprowadzającym nowy system awansu zawodowego nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
27.09.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Polacy są zwolennikami elastycznych rozwiązań związanych z pełnieniem obowiązków zawodowych. Prawie sześciu na dziesięciu ankietowanych (57,49 proc.) przyznaje, że rozważyłoby zmianę firmy, gdyby pracodawca nakazał im wrócić do całkowicie stacjonarnego trybu pracy – wynika z najnowszego raportu ADP.
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022
Rynek Prawo pracy
Na koniec sierpnia br. uczestnikami PPK było 2,44 mln osób. To o 13 proc. więcej niż na koniec czerwca 2021 roku, a kwota zgromadzonych środków wzrosła w tym czasie o ponad 83 proc. - z 5,33 mld zł do 9,77 mld zł – podaje PFR. Zdaniem ekspertów, choć widać wzrosty, to dane nie są satysfakcjonujące. Wpływ na to może mieć załamanie zaufania do inicjatyw rządowych, zwłaszcza po sytuacji z OFE.
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmianę ustawy w sprawie COVID-19, której celem jest m.in. przywrócenie obowiązku wykonywania badań, wynikających z przepisów art. 229 kodeksu pracy – dowiedział się serwis Prawo.pl. Chodzi o badania okresowe i badania przed rozpoczęciem pracy. Projekt jest na wstępnym etapie procesu legislacyjnego. Prawnicy są zdania, że to najwyższy czas.
Grażyna J. Leśniak
27.09.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Gdy podczas kompletowania dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku emerytalnego brakuje zaświadczeń sprzed lat, emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina ZUS. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że ktoś pracował przed 1999 rokiem.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rząd chce zwiększyć wymiar corocznego dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom laboratoriów Krajowej Administracji Skarbowej z obecnych 5 lub 9 dni do 13 dni, czyli wymiaru, jaki przysługuje członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w laboratorium kryminalistycznym Policji albo laboratorium kryminalistycznym Straży Granicznej. Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma przygotować Szef KAS.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
Administracja publiczna Prawo pracy

MRiPS: 3 mln zł na aktywizację wykluczonych społecznie w 2023 r.

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Rusza nabór wniosków do Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023. Kluby i centra integracji społecznej będą mogły aplikować o wsparcie od 20 do 120 tys. zł – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nabór ofert do konkursu na rok 2023 rozpoczyna się 26 września i potrwa do 26 października 2022 r. do godz. 16:00.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
O przyznaniu lub odmowie prawa do subwencji w ramach tarczy finansowej rozstrzyga Polski Fundusz Rozwoju. Jednostronność oraz władczość działania PFR są charakterystyczne dla stosunków administracyjnoprawnych. Dlatego skarga przedsiębiorcy na odmowę prawa do subwencji powinna być rozpoznana przez sąd administracyjny – uważa RPO i przyłącza się do sprawy przed NSA dotyczącej odrzucenia skargi przedsiębiorcy.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
Małe i średnie firmy Finanse Tarcza finansowa
W dzisiejszych czasach właściciele firm oprócz zarządzania działalnością operacyjną zmuszeni są koncentrować się na ogromnej ilości dodatkowych obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Do katalogu ich obowiązków należy m.in. spełnienie wszelkich wymogów prawnych jako pracodawca – pisze Marzena Filipowicz.
Marzena Filipowicz
26.09.2022
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, nowe przepisy o spółkach i raportowanie zrównoważonego rozwoju - to tylko niektóre tematy planowanej na 4-5 października konferencji "Compliance & Integrity days" poświęconej zarządzaniu zgodnością w Polsce. Pojawi się tam też zupełnie nowy, ale niezwykle aktualny temat: skutki sankcji wobec Rosji.
Bartosz Jagura
26.09.2022
Compliance
Dyrektor szkoły ma obowiązek podać wysokość zarobków zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz uzyskiwanych przez nich dodatków motywacyjnych. Zastrzeżona jest tylko informacja obejmująca te składniki wynagrodzenia, które wynikają ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Marek Sondej
26.09.2022
Kadry w oświacie Prawo pracy RODO
Końcówka roku może być finansowo bardzo trudna dla wielu przedsiębiorców, którzy co gorsza nie mają tego świadomości. Dotyczy to zwłaszcza ryczałtowców. Wielu będzie musiało bowiem dopłacić składkę zdrowotną, bo przekroczą próg przychodów. Wbrew zasadzie obowiązującej w podatkach, wyższą składkę będą musieli zapłacić za wszystkie miesiące wstecz, od początku 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Zakaz handlu w niedziele miał wzmocnić małe, osiedlowe sklepy. Tymczasem statystyki i doświadczenie pokazują, że cel ten nie został osiągnięty, a zakaz ten jest dla tego rodzaju placówek dodatkowym obciążeniem. Podstawowym problemem, o którym przedstawiciele osiedlowych sklepów wypowiadali się zarówno publicznie, okazało się to, że sklep nie może być efektywnie obsługiwany tylko przez właściciela.
Konrad Dyda
24.09.2022
Rynek i konsument Prawo pracy
Pracownik sądu, teoretycznie już niedługo, wchodząc do pracy i wychodząc z niej będzie np. odbijał kartę przy specjalnym czytniku, by zweryfikować kiedy przyszedł i ile pracował. Mimo że nie wiadomo kiedy zmiany zaczną obowiązywać, sądy już teraz próbują zmienić swoje regulaminy pracy i... napotykają opór ze strony związkowców. Ci mówią wprost - regulamin to prawo, nie można do niego wpisywać czego się chce i kiedy się chce.
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Asystenci sędziego czują się potraktowani niesprawiedliwie, bo żeby pracować w zawodzie, muszą mieć nie tylko wykształcenie prawnicze ale i ukończone 24 lata. Na problem zwracał uwagę też RPO. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wyeliminowanie tej przesłanki spośród warunków formalnych wymaganych od kandydatów na asystenta lub... jej zmianę.
Patrycja Rojek-Socha
24.09.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Część pracowników niepełnosprawnych – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności po wypełnieniu warunku przepracowania roku po zaliczeniu do któregoś z tych stopni niepełnosprawności - ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jest on w pełni płatny na takich samych zasadach, jak „zwykły” (kodeksowy) urlop wypoczynkowy, a w razie niewykorzystania go do końca zatrudnienia, przysługuje za niego ekwiwalent pieniężny.
Marek Rotkiewicz
24.09.2022
Prawo pracy Niepełnosprawność
Media społecznościowe odgrywają znaczącą rolę w życiu wielu ludzi - służą rozrywce i budowaniu relacji prywatnych (np. Facebook), pomagają też budować sieć komunikacji zawodowej (np. LinkedIn). Pracownicy powinni jednak pamiętać, że ich działania w sieci, jeżeli naruszają przyjęte normy, mogą powodować konsekwencje, również na gruncie prawnopracowniczym.
Bartosz Wszeborowski Paweł Sych
24.09.2022
Prawo pracy Nowe technologie RODO
Inspekcja pracy, Pracodawcy RP oraz wszyscy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa pracy, w tym inżynierowie i specjaliści bhp, menadżerowie oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw, dyskutowali w piątek we Wrocławiu o biznesowym znaczeniu inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Co roku na wydatki związane z urazami i chorobami zawodowymi przeznacza się bowiem 3,3 proc. europejskiego PKB.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2022
Prawo pracy BHP
Ograniczenie pracy albo zwolnienia – niebawem taka wizja może stanąć przed wieloma firmami. W tym tygodniu media obiegła informacja o dużym zakładzie produkcyjnym, który zaproponował swoim pracownikom rozwiązanie: cztery dni pracy dla wszystkich albo zwolnienia. Pracownicy stwierdzili, że zgadzają się na tymczasowe ograniczenie w pracy.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2022
Rynek Prawo pracy
ZUS 30 sierpnia br. opublikował najnowszą wersję poradnika dla osób kontrolujących prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. Od tego momentu, jeżeli osoby te nie zastaną podwładnego w miejscu jego zamieszkania, a nie ma innych okoliczności wskazujących na nieprawidłowe wykorzystywanie L4, to powinny uznać, że nie zachodzą okoliczności niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia chorobowego.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rusza dziewiąta już edycja „Lekcji z ZUS” organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla szkół ponadpodstawowych. Co roku uczestniczący w nich uczniowie otrzymują solidną dawkę wiedzy z ubezpieczeń, emerytur, rent czy składek. Jak podkreślają organizatorzy akcji, wiedza zdobyta podczas zajęć z ZUS pozwoli młodym ludziom z pełną świadomością wkroczyć na rynek pracy.
Krzysztof Sobczak
23.09.2022
Szkoła i uczeń Emerytury i renty

Sądy przyznają rację pracodawcom, którzy karali pracowników za brak maseczki

Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Kolejne fale zakażeń koronawirusem wiązały się z nowymi, rządowymi obostrzeniami. Pracodawcy nie byli bierni i wprowadzali wewnętrzne regulacje, które nakazywały zakrywanie ust i nosa. Za ich nieprzestrzeganie groziła odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna. Sądy uznają, że kary były uzasadnione, ponieważ pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników.
Dorian Lesner
23.09.2022
Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej rozpoczął projekt identyfikacji i upowszechniania najciekawszych rozwiązań stosowanych w polskich firmach, które ułatwiają pracownikom osiąganie szczęścia i satysfakcji w życiu rodzinnym, a jednocześnie rozwijanie kariery zawodowej - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2022
Rynek Prawo pracy