Klienci będą mogli korzystać z gabinetów tylko po umówieniu wizyty i bez osób towarzyszących. Nie może też mieć objawów choroby zakaźnej, być w trakcie kwarantanny, czy mieszkać z taką osobą. Klient musi mieć osłonę nosa i ust oraz rękawiczki, o ile jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu. Stanowiska muszą być w bezpiecznej odległości. Takie zalecenia przygotowało dla salonów kosmetycznych Ministerstwo Rozwoju.
Jolanta Ojczyk
13.05.2020
BHP Koronawirus a prawo
W salonach fryzjerskich nie będzie poczekalni, klienci mają być umawiani na konkretną godzinę. Pracownicy mają mieć mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy, ale za ich zgodą. Kosmetyczki i fryzjerzy mają nosić rękawiczki, maseczki, a nawet gogle oraz odzież ochronną. Klienic też mają mieć maseczkę i rękawiczki. Jeśli ich nie ma, zakład musi je zapewnić bezpłatnie.
Jolanta Ojczyk
13.05.2020
BHP Koronawirus a prawo

Senatorowie proponują poprawki do tarczy antykryzysowej 3

Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3
We wtorek 12 maja senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała wprowadzenie 75 poprawek do tarczy antykryzysowej 3. Wśród nich jest podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1800 zł i wykreślenie przepisów o wstrzymaniu egzekucji z nieruchomości.
Jolanta Ojczyk
13.05.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3

Budżet dołoży w tym roku do FUS nawet 62 mld zł na wypłatę świadczeń

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
W kwietniu do ZUS wpłynęło ok.19,5 mld zł z tytułu składek. To o 4,6 mld zł mniej, niż w kwietniu 2019 roku i aż o 6,4 mld zł mniej, niż w marcu br. Rosną wydatki na zasiłki opiekuńcze, a spada liczba aktywnych płatników - w marcu o 200 tysięcy. Dziura w FUS będzie się powiększać, bo rośnie liczba bezrobotnych, a w kryzysie - osób, które korzystają ze świadczeń rentowych, zasiłków chorobowych i emerytur.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Tarcza antykryzysowa przewiduje rozwiązania mające zapewnić wsparcie mikro przedsiębiorcom, osobom samozatrudnionym i wykonującym umowy cywilnoprawne. W przepisach sporo jest jednak niekonsekwencji i niedociągnięć. Niektóre regulacje ustawodawca poprawił, ale niektóre wciąż budzą wątpliwości – pisze Anna Gąsecka.
Anna Gąsecka
12.05.2020
W kwietniu do wydziałów pracy sądów rejonowych w Warszawie wpłynęło 418 spraw, w tym 123 dotyczące wypowiedzeń umów o pracę – ustaliło Prawo.pl. Zdaniem ekspertów, należy się spodziewać lawiny spraw, jakie będą składać osoby zwolnione w trakcie epidemii, ale także te, którym zmieniono warunki pracy czy obniżono płacę.To jeszcze bardziej wydłuży czas oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw pracowniczych.
Grażyna J. Leśniak
12.05.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju poinformował o planowanym przesunięciu w czasie wdrożenia reformy przekształceniowej Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dodał, że należy też wziąć pod uwagę przesunięcie terminów wdrożenia PPK.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2020
Emerytury i renty PPK Koronawirus a prawo

ZUS etapowo przywraca bezpośrednie badania lekarskie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających m.in. w sprawach dotyczących wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych. Ubezpieczeni są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zniosła obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla około 5 mln pracowników administracyjno-biurowych.
Agnieszka Matłacz Grażyna J. Leśniak
11.05.2020
BHP
Ostatnia podwyżka świadczeń dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych miała miejsce 1 listopada 2018 roku. Wówczas o 100 zł wzrosły świadczenia dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych: specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
Agnieszka Matłacz Grażyna J. Leśniak
11.05.2020
Ubezpieczenia społeczne
Standardy odpowiedzialności dyrektora, członka zarządu są wyższe od przeciętnego pracownika z tego względu, że ocena bezprawności zachowania i winy jest tu surowsza - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dodał, że umowa o wynagrodzenie między nim a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego, inaczej jest nieważna.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2020
Prawo pracy Spółki
Pracodawcy nie zostawiają suchej nitki na zaleceniach Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie bezpiecznego powrotu do pracy. Mówią, że są za ogólne. Niektóre też generują koszty, są trudne do zrealizowania w stanie epidemii, a także sprzeczne z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów czy ministra zdrowia.
Jolanta Ojczyk
11.05.2020
BHP Koronawirus a prawo

Pracownicy tymczasowi bez wsparcia ze strony państwa

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Rząd nie przewidział w tarczach antykryzysowych pomocy dla pracodawców zatrudniających pracowników tymczasowych. Nie wiadomo, czy mogą oni zostać objęci przestojem ekonomicznym w firmie, w której faktycznie pracują, ani czy zatrudniająca ich agencja pracy tymczasowej będzie mogła uzyskać dofinansowanie do wypłacanych im wynagrodzeń. Problemów jest wiele, a rozwiązań - póki co - brak.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Rynek pracy reaguje na epidemię koronawirusa. Wprowadzanie pracy zdalnej czy odwoływanie spotkań bezpośrednich z klientami to nie wszystko, co zmieniło się na przestrzeni ostatnich dni i tygodni. Przedsiębiorstwa wprowadzają również nowe zasady rekrutacji, dostosowane do sytuacji, gdy bezpośrednie kontakty są ograniczone.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Nie ma pewności, czy decyzje przedłużające dotyczą też świadczeń rodzinnych

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Tarcza antykryzysowa nie daje urzędnikom przyznającym świadczenia rodzinne podstawy prawnej, by przedłużać decyzje np. o prawie do zasiłku czy świadczenia pielęgnacyjnego. Mimo, że z mocy prawa wydłużyła ważność orzeczeń o niepełnosprawności, od których zależy prawo do tych świadczeń. Zdaniem ekspertów, to pominięcie ustawodawcy, które wprowadza niepotrzebną niepewność.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2020
Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Mała firma - mały ZUS, a od lutego – mały ZUS Plus

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Od stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mieli prawo do skorzystania z małego ZUS. Ulga ta pozwalała płacić niższe składki ZUS, które uzależniała od przychodu w poprzednim roku - im niższy przychód, tym niższe składki. Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni byli jednak zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku. Od 1 lutego mogą opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus.
Agnieszka Matłacz Grażyna J. Leśniak
07.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Organy Straży Granicznej kierują na obowiązkową, 14-dniową kwarantannę kierowców zawodowych pojazdów innych niż autobusy, mimo że zgodnie z prawem są oni z tego wymogu zwolnieni. W tej sprawie u Komendanta SG interweniował już rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2020
Koronawirus a prawo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował już 1,1 mln wniosków w ramach tarczy antykryzysowej – poinformowała w czwartek prezes prof. Gertruda Uścińska. Powiedziała również, że zakład udostępnia nowe wzory wniosków do ZUS o wsparcie, w tym o świadczenie postojowe za kolejny okres.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Oddzielanie stanowisk pracy przegrodami, unikanie roślin doniczkowych, zapewnienie dodatkowej, minimum 1,5-metrowej przestrzeni między pracownikami i np. nadzór nad pracownikami to zalecane przez Państwową Inspekcję Pracy środki techniczne i behawioralne, które mają pomóc zminimalizować zagrożenia i ułatwić pracownikom bezpieczny powrót do pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

Będą awantury o temperatury

Prawo pracy RODO Prawo unijne Koronawirus a prawo
Mija drugi miesiąc epidemii koronawirusa, a pracodawcy wciąż nie wiedzą, czy mogą mierzyć temperaturę pracownikom, których chcą dopuścić do pracy oraz firmowym gościom. Najnowsze stanowisko UODO nie tylko nie wskazuje podstawy prawnej do przetwarzania takich danych, ale jeszcze pogłębia chaos. Odsyła do wytycznych GIS, które nie są prawem i nie dają podstawy do uchylenia zakazu przetwarzania takich danych.
Grażyna J. Leśniak
07.05.2020
Prawo pracy RODO Prawo unijne Koronawirus a prawo

Dziurawe przepisy ograniczają pracę medykom

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Przepisy o nakazie pracy w jednym miejscu dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, pracujących przy zwalczaniu epidemii koronawirusa, są niejasne. Nie wiadomo czy obejmują medyków z oddziałów zakaźnych, czy też wszystkich innych w szpitalu, którzy mają styczność z pacjentami z COVID-19. Nie wskazano też kto zrekompensuje im straty finansowe.
Katarzyna Nowosielska
07.05.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy pilnie potrzebują oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiadającego na pytanie, czy okres przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy krótszy niż miesiąc wyklucza dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Tylko objaśnienia prawne wydane w ustawowym trybie pozwolą uniknąć chaosu
Karolina Kołakowska
07.05.2020
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Od poniedziałku, 4 maja, z kwarantanny zwolnieni są pracownicy przekraczający granicę krajów sąsiednich w celach zawodowych i służbowych. Nie powinno mieć przy tym żadnego znaczenia to, jak często przekraczana jest granica, bo zwolnienie nie dotyczy wyłącznie pracowników, którzy przekraczają ją codziennie. Zwolnienie dotyczy również kierowców wykonujących czynności zawodowe w państwach sąsiadujących.
Grażyna J. Leśniak
06.05.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Polski Fundusz Rozwoju weryfikuje stan zatrudnienia decydujący o tym, czy wnioskodawca jest mikro, małą czy średnią firmą na ostatni dzień grudnia. W tym wypadku nie ma znaczenia polskie prawo przedsiębiorców czy unijne rozporządzenie pomocowe odnoszące się do średniorocznego zatrudnienia.
Jolanta Ojczyk
06.05.2020
Tarcza finansowa
ZUS wydaje decyzje odmowne w sprawie zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przedsiębiorcom, którzy wystąpili o zwolnienie ze składek w ramach tarczy antykryzysowej. Powód? Nieopłacone składki na dzień 31 marca. Zdaniem ekspertów, to błędna interpretacja przepisów
Grażyna J. Leśniak
06.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Medycy będą walczyć o rekompensaty za zarażenie koronawirusem

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Prawnicy szykują się do pozwania szpitali do sądów cywilnych o odszkodowania dla lekarzy zarażonych koronawirusem lub dla rodzin zmarłych medyków. Można też starać się o pieniądze z ZUS. Problem w tym, że COVID-19 nie został wyraźnie wpisany na listę chorób zawodowych, a to kluczowe dla dochodzonych roszczeń.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nowosielska
06.05.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Reforma OFE nie jest wdrażana, ale nie została zarzucona. Decyzje o tym, na kiedy ją przesunąć będą podejmowane później, czyli po analizie tego, co się dzieje w gospodarce. Żeby obywatele nie stracili środków - zapewnia Ministerstwo Finansów.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2020
Domowe finanse Emerytury i renty
Rozwiązania przewidziane przez rząd są związane z wyjątkową sytuacją wywołaną przez epidemię C0V1D-19. Spowolnienie gospodarcze może pociągnąć za sobą konieczność poszukiwania oszczędności, także w zakresie funkcjonowania administracji rządowej. Wejście w życie przepisów nie pociąga za sobą automatycznego przeprowadzenia redukcji zatrudnienia oraz obniżki pensji w urzędach - odpowiada szef KRPM na pytanie RPO.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.05.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Koronawirus a prawo
W sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych – twierdzi Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2020
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo

Pierwsze wypłaty pokażą wartość wsparcia z tarczy antykryzysowej

Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Programy przeciwdziałania skutkom COVID-19 to z jednej strony przepisy określane potocznie jako „tarcza antykryzysowa”, a z drugiej instrumenty, w jakie został wyposażony Polski Fundusz Rozwoju. O tym, na ile te rozwiązania spełnią pokładane w nich nadzieje okaże się po wypłacie pierwszych instrumentów - pisze radca prawny Robert Gniezdzia.
Robert Gniezdzia
05.05.2020
Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo