Prawo.pl

Senat też za ustawą o świadczeniu dla rodzin poległych mundurowych

Domowe finanse Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko
Senat przyjął w środę jednogłośnie ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie. Miesięczne świadczenie przysługiwać będzie małżonkom, dzieciom i rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Za ustawą głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Domowe finanse Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko
Wspieranie kobiet na stanowiskach kierowniczych nadal nie jest priorytetem biznesowym dla większości organizacji - wynika z nowego, globalnego badania Women in Leadership. Według respondentów, przy obecnym tempie zmian od parytetu płci wciąż dzielą nas dekady. Badanie potwierdza też istnienie barier strukturalnych oraz nieświadomych uprzedzeń utrudniających awans kobiet.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Rynek Prawo pracy Spółki
Kobiety w ciąży oraz pracujące mamy należą do szczególnej grupy pracowników. Podlegają ochronie w pracy zawodowej, mają także dodatkowe prawa i przywileje wynikające z Kodeksu pracy. Regulacje te ułatwiają łączenie aktywności na polu zawodowym z życiową rolą mamy.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Prawo pracy
Na koniec 2022 roku aktywnych, zadłużonych płatników było o ponad 34 proc. więcej niż przed rokiem, a kwota zadłużenia zmniejszyła się o niespełna 0,01 proc. Średni dług wynosi ponad 34 tys. zł, a największe zadłużenie - prawie 820 mln zł. Do tego w ub.r. zawartych zostało ponad 62,9 tys. układów ratalnych, czyli o ponad 3 proc. w porównaniu do 2021 r. Zdaniem ekspertów, do problemu mógł doprowadzić Polski Ład.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2023
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Praca zdalna może być wykonywana naprzemiennie z pracą w zakładzie pracy. Wykonywana jest według wszystkich reguł dotyczących pracy zdalnej, z zachowaniem nałożonych na pracodawcę obciążeń, m.in. obowiązku rozliczania kosztów prądu i używania własnych narzędzi pracownika. Istotne są ustalenia dotyczące proporcji między pracą zdalną a pracą w stałym miejscu. W żaden sposób nie są one narzucone czy ograniczone przez ustawodawcę.
Marek Rotkiewicz
08.03.2023
Prawo pracy
To nie był zwykły spór pracodawca-pracownik – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i uchylił wyrok, stwierdzając, że doszło do podwójnej wiktymizacji ofiary narażonej na obraźliwe wypowiedzi nacjonalistyczne i rasistowskie. Teraz sąd drugiej instancji musi ustalić jeszcze raz okoliczności zdarzenia i ustalić treść przeprosin oraz miejsce ich publikacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Kobiety nieznacznie przeważają nad mężczyznami, jeżeli chodzi o liczbę osób z tytułem magistra. Na kolejnych poziomach awansu ta relacja zmienia się diametralnie – pań profesor jest tylko niespełna 30 proc. Choć w naukach społecznych i humanistycznych jest lepiej niż w technicznych, na istnienie wielu barier wskazują prawniczki - te pracujące na uczelniach i te, które wykonują któryś z zawodów prawniczych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.03.2023
Prawnicy Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Wprowadzamy szereg rozwiązań wspierających kobiety, poprawiających ich sytuację, ułatwiających łączenie życia zawodowego i rodzinnego – wskazała we wtorek, w przededniu Dnia Kobiet, Marlena Maląg, szefowa MRiPS. Ich wprowadzenie wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Termin ich implementacji upłynął na początku sierpnia 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Aż 71,13 proc. kobiet zmieniłoby pracę, gdyby dowiedziały się o niesprawiedliwej luce płacowej w ich firmie – wynika z najnowszego raportu ADP. W Polsce od ponad 100 lat obowiązują prawa kobiet, jednak wciąż wiele aspektów na rynku pracy wymaga poprawy. W corocznym rankingu Gender Equality Index 2022 nasz kraj zajmuje dopiero 21. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Polska pod względem szans kobiet i mężczyzn na współczesnym rynku pracy znajduje się wciąż poniżej średniej unijnej. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 68 proc. pań uważa, że kobiety w Polsce ogólnie są dziś w lepszej sytuacji zawodowej, niż 10 lat temu. Aż 62 proc. deklaruje, że w ich firmach przedstawiciele obu płci mają równe szanse na awanse i podwyżki.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Prace szczególnie niebezpieczne wymagają od pracodawcy wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. W szczególności musi on zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami. Wyznaczona w tym celu osoba, nie musi jednak permanentnie stać nad pracownikiem i obserwować, w jaki sposób wykonuje on zlecone zadania. Należy podkreślić, że niewykonywanie wynikających z przepisów obowiązków w zakresie nadzoru może się wiązać z prawnymi konsekwencjami.
Dorian Lesner
07.03.2023
Prawo pracy BHP
Część przedsiębiorców, którzy dopłacili składkę zdrowotną za 2022 rok, kiedy byli na ryczałcie, nie może teraz obniżyć podstawy opodatkowania o dopłacane w 2023 r. składki, bo… nie są na ryczałcie. Gdyby jednak byli wciąż opodatkowani ryczałtowo, mogliby obniżyć swoją podstawę opodatkowania o 50 proc. dopłaconych składek. To błąd legislacyjny, który należy pilnie poprawić - wskazują prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Pracodawcy powinni mieć co najmniej cztery miesiące, aby dobrze przygotować się do zmian w Kodeksie pracy związanych z implementacją unijnych dyrektyw – uważa Konfederacja Lewiatan. W apelu do senatorów przedsiębiorcy proponują też m.in. doprecyzowanie przepisów dotyczących informacji o warunkach zatrudniania czy zaliczania szkoleń pracowników do czasu pracy, kiedy odbywają się one poza godzinami pracy.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
W 2022 roku odnotowaliśmy dalszy spadek liczby pracowników tymczasowych i nadal wysokie wzrosty w zakresie usług rekrutacyjnych i outsourcingowych – podało Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan. Firmy członkowskie zatrudniały łącznie 167 tys. pracowników tymczasowych, o 8 proc. mniej niż w ubiegłym roku.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Rynek Prawo pracy
Pracodawca będzie miał trzy dni na przekazanie organizacji związkowej listy służbowych adresów mailowych osób wykonujących u niego pracę zarobkową, by związkowcy mogli poinformować ich o planowanym strajku ostrzegawczym i przeprowadzić referendum w sprawie ogłoszenia strajku. Dziś ta kwestia nie jest uregulowana i zdarza się, że związkowcy mają problemy z dotarciem do pracowników. Firmy obawiają się jednak, że dane będą mogły być wykorzystywane do innych celów, bo w przepisach nie ma obowiązku ich usunięcia.
Grażyna J. Leśniak
06.03.2023
Prawo pracy RODO
Okresy zatrudnienia przebyte za granicą są zaliczane do okresów pracy w kraju w zakresie uprawnień pracowniczych. Powinny one być udokumentowane, a pracodawca ma prawo żądać przedstawienia tłumaczenia, za które musi zapłacić pracownik. Przepisy nie wskazują formy tłumaczenia, ale dla zachowania wiarygodności dokumentów, uzasadnione jest jego wykonanie przez tłumacza przysięgłego.
Dorian Lesner
06.03.2023
Prawo pracy HR
W latach 2016-2022 ZUS ujawnił ponad 17 tys. błędnie wydanych decyzji, w których ustalono nadpłaty lub niedopłaty świadczenia. W tym okresie Zakład wypłacił wyrównania do wysokości należnego świadczenia, które zostały spowodowane błędem pracownika w 16 tysiącach spraw. Mimo to, zdaniem prawników, warto mieć zaufanie do systemu i nie "rzucać się" od razu na przeliczanie świadczenia, jeśli nie jest to konieczne.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia w Polsce, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła w styczniu 2023 roku 2,8 proc. wobec 2,9 proc. w grudniu – poinformowało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powołując się na Eurostat. Polska jest europejskim wiceliderem pod względem najniższego bezrobocia.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2023
Rynek Prawo pracy

ZUS chętnie idzie do sądu, a wygraną po latach ubezpieczony nic już... nie ugra

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Tylko niewielka liczba ubezpieczonych, odwołujących się od niekorzystnych decyzji ZUS, otrzymuje decyzje uwzględniające ich roszczenie. Większość trafia do sądów pracy, a skarżący muszą nastawić się na batalię trwającą kilka lat. Także dlatego, że ZUS coraz częściej odwołuje się od wyroków, w których sąd I instancji zmienił jego decyzję. Tylko w 2022 r. Zakład zaskarżył 33 proc. takich wyroków. Po kilku latach czekania na rozstrzygnięcie, wiele spraw dezaktualizuje się, gdy wreszcie zapada wyrok.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Możliwość pracy zdalnej jest dziś dla pracowników jednym z decydujących czynników podczas wyboru pracodawcy. Choć wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji było postulowane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, to nowe przepisy budzą sporo kontrowersji. Skomplikowane regulacje oraz dodatkowe koszty, które obciążą pracodawców mogą spowodować, że praca zdalna podzieli los swojej poprzedniczki – telepracy - pisze dr Paweł Łuczak.
Paweł Łuczak
02.03.2023
Prawo pracy
Odpoczynek dobowy przysługuje dodatkowo w stosunku do odpoczynku tygodniowego - nawet wtedy, gdy poprzedza bezpośrednio odpoczynek tygodniowy. Jest tak także w przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe przyznaje pracownikom okres odpoczynku tygodniowego dłuższy od okresu wymaganego na podstawie prawa Unii – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Ta sprawa potwierdza jak ważny jest immunitet sędziego, gdyż wnioskodawca wykorzystał wniosek o uchylenie immunitetu jako wyraz zemsty na sędzi, która zastosowała wobec niego areszt. Prokurator w tej sprawie odmówił ścigania sędzi, podobnie jak rzecznik dyscyplinarny, który uznał, że nie doszło do szkody. Nie oznacza to jednak, że sędziowie są bezkarni – podkreślił Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W każdej umowie o pracę należy określić wymiar czasu pracy. Obligatoryjnym elementem w przypadku umowy zawieranej na część etatu jest również zapis określający poziom przekroczenia ustalonego wymiaru czasu pracy, które to przekroczenie daje prawo do dodatku takiego, jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Inne zagadnienia związane z czasem pracy mogą się pojawić na podstawie decyzji stron.
Marek Rotkiewicz
02.03.2023
Prawo pracy
Miał ulżyć w czasach trudnej sytuacji gospodarczej i wysokiej inflacji - mowa o nawet 25 proc. dodatku dla pracowników prokuratur i sądów z terenu Warszawy. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2023 r., a pracownicy mówią o pustej normie i pytają czy środki na dodatki są zabezpieczone, albo czy jest szansa na zwiększenie planów finansowych. Postulują też objęcie rozwiązaniem kolegów z jednostek podwarszawskich.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2023
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Pracodawcy poszukujący odpowiedzi na pytania, jak wdrożyć u siebie w organizacji pracę zdalną zgodnie z nowymi, wchodzącymi w życie 7 kwietnia, przepisami Kodeksu pracy, mogą posiłkować się odpowiedziami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na najczęściej kierowane do niego pytania przedsiębiorców. Z kolei PIP na swoim kanale na YouTube publikuje filmiki, w których pracownicy inspekcji opowiadają o nowych przepisach.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2023
Prawo pracy

Rząd najwyraźniej upiera się, że urzędnicy nie strajkują

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Od 9 lat w Trybunale Konstytucyjnym leży wniosek „Solidarności” o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który pozbawia prawa do strajku wszystkich zatrudnionych w administracji publicznej. Rząd nie zamierza jednak z niego zrezygnować i w niezmienionym kształcie wpisał taką regulację do projektu ustawy, nad którym trwają obecnie prace.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2023
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja
Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe zasady rozliczania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne płaconych za pracowników. Przepisy, które w założeniu miały ujednolicić reguły, w rezultacie spowodowały chaos i niepewność przedsiębiorców. Problem mają zwłaszcza te firmy, które wypłacają wynagrodzenia do 10. dnia kolejnego miesiąca.
Krzysztof Koślicki
02.03.2023
CIT PIT Rachunkowość Polski Ład
Już 7 kwietnia br. wejdzie w życie długo wyczekiwana, ale i budząca wiele dyskusji nowelizacja Kodeksu pracy, uwzględniająca m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Każda firma, w której pracownicy wykonują pracę poza jej siedzibą, będzie zobowiązana wdrożyć rozwiązania i stosowną dokumentację dla wypełnienia obowiązków wymaganych Kodeksem.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Prawo pracy BHP
Według szacunków Narodowego Banku Ukrainy (NBU) 4,7 mln Ukraińców szuka pracy w swoim kraju lub poza nim. Nasi wschodni sąsiedzi, którzy nie opuścili ojczyzny i nie walczą na wojnie, starają się prowadzić „normalne” życie i zarabiać na nie, by móc utrzymać siebie i bliskich. Wielu z nich – mimo programów rządowych dedykowanych bezrobotnym – nie może znaleźć pracy.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2023
Rynek Prawo pracy Ukraina

Funkcjonariusze dostaną dodatkowe świadczenie za długoletnią służbę

Administracja publiczna Policja Prawo pracy Wojsko
Dodatkowe świadczenie motywacyjne dla doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby, zwane dodatkiem "antyemerytalnym", ma ich powstrzymać przed odejściem ze służby. Nowe przepisy obowiązują od 1 marca 2023 r.
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
01.03.2023
Administracja publiczna Policja Prawo pracy Wojsko